Aluehallintovirasto

Viidenneksessä puutteellisia merkintöjä tai käyttöohjeita henkilösuojaimissa ammattimessuilla

Lehdistötiedote   •   Loka 01, 2010 16:51 EEST

Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa 8. syyskuuta tehdyssä markkinavalvontatarkastuksessa tarkastettiin neljän työsuojelutarkastajan voimin pistokoeluontoisesti esillä olleita henkilökohtaisia suojaimia ja niiden merkintöjä. Viidenneksessä tarkastettuja tuotteita oli erilaisia puutteita. Tarkastuksessa käytiin läpi tuotteiden CE –merkinnät, muut lain edellyttämät merkinnät sekä suomen- ja ruotsinkieliset käyttöohjeet.

 

Näytteillepanijoille, joiden tuotteissa havaittiin puutteita, annettiin toimintaohjeet tuotteiden saattamiseksi määräysten mukaisiksi. Kolme tuotetta poistettiin näytteiltä merkinnöissä olleiden vakavien puutteiden vuoksi.  Yhdeksälle annettiin tarkastuskertomuksessa selvityspyyntö lähinnä käyttöohjeista. Kaksi toimitti puuttuvat tiedot suullisen pyynnön perusteella. Kahden tuotteen välittömään läheisyyteen asetettiin teksti, jossa kerrottiin, ettei tuote ole myytävänä. Kaikkiaan tarkastettuja tuotteita oli 96.

Messutarkastuksen lisäksi tänä vuonna toteutetaan erillinen valtakunnallinen silmien- ja kuulosuojainten markkinavalvontahanke.

Lisätietoja:
tarkastaja Reijo Kallio,  p. 0400 56 5269, reijo.kallio@avi.fi
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue