Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Viikottainen leväseuranta päättyi

Lehdistötiedote   •   Syys 30, 2010 14:05 EEST

Tällä viikolla Pohjois-Savon leväseurantajärvissä havaittiin sinilevää selvästi viime viikkoista vähemmän. Sinilevää todettiin vain Poroveden ja Siilinjärven Kevättömän havaintopaikoilla ja molemmilla levärunsaus oli vähäinen. Leväseuranta on nyt tältä vuodelta päättynyt.

Pohjois-Savon seurantaverkkoon kuuluu 26 havaintopaikkaa 23 järven ja 16 kunnan alueella. Sinilevähavaintojen määrä suhteutettuna kaikkiin havainnoituihin paikkoihin oli alkukesällä aiempien seurantavuosien (1998-2009) keskiarvoa suurempi, mutta heinä-elokuussa korkeintaan keskimääräistä tasoa, heinäkuun puolivälissä selvästi keskimääräistä pienempikin. Kesän pahin sinilevätilanne osui syyskuun alkuun ja tämän jälkeen levätilanne on säilynyt keskimääräistä huonompana. Kesällä ilmeisesti leville käyttökelpoisten ravinteiden puute rajoitti sinilevien runsastumista, mutta elokuun puolivälistä lähtien kesäkerrostuneisuus alkoi säiden viilettyä vähitellen purkautua ja ravinnetäydennystä tuli syvemmistä vesikerroksista. Levät alkoivat runsastua ja kun syyskuun alkupäivinä oli lämmin ja tyyni sääjakso, sinilevälauttoja muodostui ja levää kasaantui paikoitellen runsaasti tuulen alapuolisiin rantoihin. Tämän jälkeen levätilanne on asteittain parantunut.

Yhdellätoista seurantapaikalla sinilevää ei kuluneen seurantakauden tarkkailuajankohtina havaittu kertaakaan. Nämä ovat Iisvesi, Juojärvi, Keyritty, Koiruksen Oravilahti, Koutajärvi, Liesjärvi, Nilakan Kärväslahti, Sorsavesi, Suostunjärvi, Syvärin Simolanlahti ja Unnukan Kalmalahti. Sinileväesiintymiä on kuitenkin saattanut esiintyä toisessa osassa järveä tai tarkkailukertojen välillä.

Kymmenellä seurantapaikalla sinilevää havaittiin satunnaisesti, yhdestä kolmeen havaintokerralla. Näitä ovat Kallaveden molemmat seurantapaikat, Suvasveden Vehmersalmi, Leppävirran Palokki, Siilinjärven Ahmo ja Pöljänjärvi, Kiuruvesi ja Niemisjärvi,  Unnukan Haijanselkä sekä Pielavesi. Pielaveden ja Niemisjärven ainoat havaitut sinileväesiintymät olivat runsaita, muiden havaintopaikkojen esiintymät olivat vähäisiä.

Huonoin sinilevätilanne oli kuluneena kesänä Onkivedellä, Porovedellä ja Kiuruveden Toiviaisjärvellä, joilla kaikilla sinilevää havaittiin kaikkiaan 12 havaintokerralla. Porovedellä vain yksi havainnoista oli runsas, mutta Onkivedellä Lapinlahden kirkonkylän uimarannalla havaittiin runsas esiintymä joka toisella ja Toiviaisjärvellä  joka kolmannella havaintokerralla. Onkiveden levätilanne on ollut huonompi vain vuonna 2007. Seurantakaudet eivät tosin ole täysin vertailukelpoiset, koska havainnointi on useimmiten päättynyt jo elokuun lopussa tai syyskuun puolivälissä, jolloin runsaita esiintymiä on saattanut tulla seurannan jo päätyttyä. Porovedellä sinilevää havaittiin nyt useammalla havaintokerralla kuin aiempina seurantavuosina, mutta runsaiden esiintymien määrä on ollut suurempi esimerkiksi vuonna 2002. Onkiveden eteläpäässä sinilevätilanne puolestaan  oli parempi kuin useimpina muina seurantavuosina: sinilevää havaittiin neljällä havaintokerralla ja vain yksi havaituista esiintymistä oli runsas. Kevättömällä seitsemän sinileväesiintymän sarja alkoi elokuun puolivälissä. Yhdellä havaintokerralla esiintymä oli runsas. Kevättömän levätilanne oli tänä vuonna selvästi huonompi kuin kahtena edellisenä kesänä, mutta sitä aiempiin vuosiin verrattuna varsin tavanomaista tasoa.

 

Lisätietoja

Limnologi Taina Hammar, Pohjois-Savon ELY-keskus, puh. 040 581 5784, taina.hammar(at)ely-keskus.fi