GeoDrill

Viileämpää asumista kesäkuumalla - maakylmällä!

Lehdistötiedote   •   Heinä 26, 2012 09:16 EEST

Suomen olosuhteissa asuintalon lämpötilasta puhuttaessa pääosaan nousevat yleensä lämmitysjärjestelmät. Elintason nousu, lämpimät kesät sekä hyvän huoneilman merkitys asukkaiden vireyteen sekä terveyteen ovat kuitenkin nostamassa myös viilennysjärjestelmien suosiota, jotta asunnot saataisiin pidettyä asumiskelpoisina myös kuumimpaan kesäaikaan. Viileä huoneilma on miellyttävä ja vaikuttaa merkittävästi kesäaikana ihmisten perustoimiin, kuten nukkumiseen sekä yleiseen viihtymiseen. Huoneiston viilentämistä pidetään usein kalliina ja ilmastointilaitteissa käytetyt kylmäaineet ovat monen mielestä pidettävä tontilta pois, sillä ne ovat haitallisia ympäristölle. Näistä syistä viilennysjärjestelmien hankintaa harkitaan useimmiten toisen kerran vielä ennen hankintaa.

Maaviileä on kuitenkin oiva ratkaisu, sillä haitallisia kylmäaineita ei tarvita ja maaviileäjärjestelmä on maalämpöprojektin yhteydessä verrattain pieni lisäkustannus, jonka käyttökustannukset muihin järjestelmiin verrattuna ovat hyvin pienet.

Maakylmää voi nostaa maalämpökaivosta


Porakaivosta on mahdollista nostaa maalämmön lisäksi kesäaikaan maakylmää, joka hyödynnetään talon viilennyksessä. Käytännössä porakaivon putkisto haaroitetaan kylmän liuoksen lähteeksi ja johdetaan kylmävesipumpun kautta talon konvertereille. Viilennysjärjestelmän teho riippuu liuoksen lämpötilasta, johon luonnollisesti vaikuttaa ulkoilman lämpötila sekä jäähdytysyksiköiden määrä viilennettävässä tilassa. Huoneissa, joissa konverterit ovat, on myös päätelaite, jonka avulla huoneilman lämpötilaa voidaan säätää.

Maakylmä tulee maalämpöjärjestelmään lähes lisäkustannuksitta, mikäli haluaa myös viilennysvaihtoehdon asuntoonsa. Maakylmäjärjestelmä toimii noin kymmenen kertaa energiatehokkaammin, kuin esimerkiksi ilmalämpöpumppu, sillä ainoa kustannus syntyy kiertovesipumpun käytöstä. Passiivinen viilennys verrattuna sähköllä koneellisesti tuotettuun viilennykseen on edullisempaa ilmaisen enegiakaivosta nostetun energian hyödyntämisen vuoksi. Maakylmä ei myöskään vaadi ulkoyksikköä, joka on usein hankala sijoittaa samalla visuaalisuudesta huolehtien.