Valtioneuvosto

Viran täyttämisiä puolustusministeriössä

Lehdistötiedote   •   Syys 09, 2010 16:15 EEST

Valtioneuvosto on yleisistunnossaan 9.9.2010 nimittänyt puolustusministeriön puolustuspoliittisen osaston osastopäällikön virkaan prikaatikenraali Esa Pulkkisen ajaksi 1.1.2011-31.12.2015 ja hallintopoliittisen osaston osastopäällikön virkaan osastopäällikkö Teemu Penttilän ajaksi 1.10.2010-30.9.2015.

Prikaatikenraali Esa Ilmari Pulkkinen (s.1957) on palvellut vuodesta 2008 lähtien operaatiopäällikkönä EU:n sotilasesikunnassa Brysselissä. Aikaisemmin hän on toiminut apulaisosastopäällikkönä pääesikunnan suunnitteluosastolla, EU-puheenjohtajuuskauden työryhmän puheenjohtajana puolustusministeriössä, Jääkäriprikaatin komentajana Sodankylässä, sotilasedustajana, suunnitteluosaston päällikkönä ja kansallisena asiantuntijana EU:n sotilasesikunnassa, Panssarikoulun johtajana sekä vanhempana osastoesiupseerina puolustusministeriön puolustuspoliittisella osastolla. Yleisesikuntaupseerin tutkinnon Pulkkinen suoritti vuonna 1989. Prikaatikenraaliksi hänet ylennettiin vuonna 2008.

Osastopäällikkö Teemu Juhani Penttilä (s.1964) on hoitanut hallintopoliittisen osaston osastopäällikön virkaa vuodesta 2007 lähtien. Sitä ennen hän on työskennellyt puolustusvoimien asessorina sekä apulaisosastopäällikkönä, toimistopäällikkönä ja sotilaslakimiehenä pääesikunnassa. Oikeustieteen kandidaatin tutkinnon Penttilä on suorittanut vuonna 1992.

Lisätietoja antaa puolustusministeriössä viestintäjohtaja Jyrki Iivonen, puh. 09 160 88200 tai +358 50 568 0553.

Toimituksille tiedoksi:

Prikaatikenraali Esa Pulkkista on mahdollista haastatella puhelimitse perjantaina 10.9.2010 klo 15.00-15.30. Yhteydenottopyynnöt voi toimittaa puolustusministeriön viestintäjohtaja Jyrki Iivoselle puh. 09 160 88200 tai +358 50 568 0553.