Valtioneuvosto

VIRANTA-työryhmä esittää: Sisäasiainhallinnon viranomaisille tulisi antaa yleisohje viranomaistiedottamisesta

Lehdistötiedote   •   Syys 17, 2010 02:30 EEST

Sisäasiainministeriön viranomaistiedotteiden antamista, lähettämistä ja kääntämistä selvittänyt työryhmä (VIRANTA-työryhmä) esittää loppuraportissaan, että viranomaisten toimivallasta ja vastuusta antaa viranomaistiedotteita tulisi säätää lailla.

Lisäksi viranomaistiedotteiden antamisesta ja kääntämisestä tulisi antaa yleisohje sisäasiainhallinnon viranomaisille ja kääntämisestä huolehtiminen tulisi keskittää Hätäkeskuslaitokselle. Työryhmä jätti ehdotuksensa torstaina 16.9. kansliapäällikkö Ritva Viljaselle.

Sisäasiainministeriö asetti tammikuussa 2010 työryhmän selvittämään viranomaistiedotteiden antamista. Työryhmän asettaminen liittyi Abloy Oy:n Joensuun lukkotehtaan paloon. Palon johdosta annettiin hätätiedote vain suomeksi. Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen antoi tapauksesta päätöksen, jossa moitittiin ministeriötä kielilain laiminlyönnistä.

VIRANTA-työryhmä kävi työnsä aikana laajasti läpi viranomaistiedotteiden antamiseen, lähettämiseen ja kääntämiseen liittyvät säädökset ja ohjeet, viranomaisten toimintatavat, mahdolliset haasteet ja kehittämiskohteet. Työryhmä kuuli kirjallisesti ja suullisesti useita asiantuntijoita.

Poliisi, Rajavartiolaitos, pelastuslaitokset ja Hätäkeskuslaitos antavat suurimman osan viranomaistiedotteista. Työryhmä ehdottaa, että viranomaisten toimivallasta ja vastuusta antaa viranomaistiedotteita tulisi säätää lailla. Lisäksi sisäasiainministeriön pelastusosaston johdolla tulisi valmistella sisäasiainhallinnon viranomaisia koskeva viranomaistiedotteiden antamista ja kääntämistä koskeva yleisohje. Tällä hetkellä sisäasiainhallinnossa on laajasti käytössä liikenne- ja viestintäministeriön teleyrityksille tarkoitettu valmiusohje.

Lainsäädäntö velvoittaa selkeästi antamaan kaikki viranomaistiedotteet (hätätiedotteet ja muut viranomaistiedotteet) kummallakin kansalliskielellä koko maassa. Lisäksi saamelaisten kotiseutualueella tiedotus pitää hoitaa myös saamen kielilain mukaisesti. Lähtökohtana on, että tiedottaminen tulee hoitaa aina samanaikaisesti kaikilla kielillä.

Poliisin, Rajavartiolaitoksen ja pelastuslaitosten valmiudet antaa viranomaistiedotteita eri kielillä ovat puutteelliset. Koska ei ole realistista ajatella, että kaikkien turvallisuusviranomaisten resursseja tältä osin lisättäisiin, työryhmä ehdottaa, että sisäasiainhallinnon viranomaisten antamien viranomaistiedotteiden kääntäminen keskitettäisiin Hätäkeskuslaitokseen. Hätäkeskuslaitos jätti työryhmän raporttiin tältä osin eriävän mielipiteen.

Hätätiedotteita on viimeisten vuosien aikana annettu muutamia vuodessa. Vuoden 2009 alusta hätätiedotteita on alettu esittää televisiossa ns. ruutukehänä, joka näkyy ohjelman aikana kuvaruudun yläreunassa koko maassa. Työryhmä ehdottaa, että hätätiedote tulisi voida antaa viranomaisen niin harkitessa vain alueellisesti.

Ns. kohdennetun viranomaistiedotteen (hätätekstiviestin) käyttöä nykyistä varoitusjärjestelmää täydentävänä järjestelmänä tulisi työryhmän mukaan kehittää ja uutta viestintäteknologiaa tulisi hyödyntää nykyistä suunnitelmallisemmin kansalaisten varoittamisessa.

Työryhmän selvitys viranomaistiedotteiden antamisesta löytyy osoitteesta http://www.intermin.fi/julkaisu/282010

Lisätietoja: pelastusylitarkastaja Taito Vainio, 071878 8423, sisäasiainministeriö, pelastusjohtaja Olavi Liljemark, 020111 1430, Suomen Pelastusjohtajat (viranomaistiedottaminen pelastustoimessa), poliisiylitarkastaja Stefan Gerkman, 071878 8552, (viranomaistiedottaminen poliisitoimessa), turvallisuusjohtaja Rauli Parmes, (09) 1602 8380, liikenne- ja viestintäministeriö (hätätiedotteiden lähetystekniikka, hätätekstiviestit), viestintäpäällikkö Marjukka Koskela, 071 4716 409 (hätäkeskusten rooli viranomaistiedottamisessa), viestintäjohtaja Kaija Uusisilta, 071878 8230 (työryhmän puheenjohtaja)