Valtioneuvosto

Virkkunen: Romanilasten koulutukseen pääsy yhteinen eurooppalainen tavoite

Lehdistötiedote   •   Marras 20, 2010 22:26 EET

Euroopan unionin opetusministerit keskustelivat Brysselissä, miten koulutuksen avulla voitaisiin vähentää köyhyyttä, epätasa-arvoa ja sosiaalista syrjäytymistä. Suomesta kokoukseen osallistui opetusministeri Henna Virkkunen.

Ministeri Virkkunen nosti omassa puheenvuorossaan esiin romanien tilanteen parantamisen Euroopassa.

- Romanit ovat yhteinen eurooppalainen vähemmistömme. Jokaisella valtiolla on vastuu oman romaniväestönsä elinolojen parantamisesta. Kansallisten toimien lisäksi on toimittava myös koko EU:n tasolla.

Virkkunen muistutti, että koulutus on keskeisin tekijä sosiaalisesta vähäosaisuudesta pääsemiseksi.

- Suomessa on pidetty tärkeänä, että romanit ovat itse aktiivisesti mukana suunnittelussa ja toteutuksessa. Meillä on jo pitempään toiminut niin valtakunnallisia kuin alueellisiakin romaniasioiden neuvottelukuntia, sekä paikallisia romanityöryhmiä ja romanijärjestöjä.

Romaneiden koulutuksellisen tasa-arvon vahvistamiseksi Opetushallitus käynnisti vuonna 2008 romanioppilaiden perusopetuksen tukemishankkeen. Mukana kehittämishankkeessa on 31 kuntaa, ja toiminta kattaa 80 prosenttia Suomen romanioppilaista.

- Kodin ja koulun yhteistyö on tässä keskeisessä roolissa. Tiivistämällä yhteistyötä kotien kanssa, opettajien täydennyskoulutuksella ja palkkaamalla romanitaustaisia koulunkäyntiavustajia on saavutettu hyviä tuloksia, Virkkunen kertoi.

EU katsoo, että jäsenvaltioiden olisi lisättävä toimiaan tehokkaiden ja kattavien koulutusstrategioiden käyttöönottamiseksi torjumaan kasaantuvaa koulutuksellista epätasa-arvoa. Tällä hetkellä arviolta 84 miljoonaa eurooppalaista elää köyhyysrajan alapuolella - heistä 20 miljoonaa lapsia.

Opetusministerit hyväksyivät kokouksessaan myös päätelmät mm. ammatillisesta koulutuksesta, nuorten työllistymisestä sekä kestävän kehityksen edistämisestä koulutuksen keinoin.

Ministeri Virkkunen tapaa matkansa aikana myös Ison-Britannian opetusministerin Nick Gibbin. Ministerit keskustelevat opetussuunnitelmauudistuksiin liittyvistä kysymyksistä.

Lisätietoja:

- ylitarkastaja Johanna Koponen, 040 540 3078
- erityisavustaja Laura Rissanen, 041 540 4505