Valtioneuvosto

Virkkunen: Ympäristökasvatus entistä vahvemmaksi osaksi koulupäivää

Lehdistötiedote   •   Marras 11, 2010 11:47 EET

Pohjoismaiden opetusministerit ovat sopineet Pohjoismaisen ilmastopäivän viettämisestä 11.11.2010. Opetusministeri Henna Virkkunen kannustaa kaikkia kouluja ympäristövastuuseen.

- Ympäristökasvatus ja kestävän kehityksen tukeminen on otettava osaksi jokaisen koulun arkea, Virkkunen sanoi avatessaan torstaina Pohjoismaisen ilmastopäivän Maunulan yhteiskoulussa Helsingissä.

Opetusministeri Virkkusen mukaan kestävän kehityksen edistäminen on jo huomioitu opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteissa, mutta sen merkitys korostuu entisestään tulevaisuudessa. Perusopetuksen tavoitteiden ja tuntijaon uudistus antaa mahdollisuuden vahvistaa ympäristökasvatusta konkreettisesti.

- Ilmastonmuutos on hyvä esimerkki ilmiöstä, jota perusopetuksessa olisi hyvä tarkastella useiden oppiaineiden yhteistyönä. Perusopetuksen tavoitteiden ja tuntijaon uudistamista koskeva esitys tähtää juuri tähän - oppiaineiden rajat ylittävän opetuksen lisäämiseen, Virkkunen totesi.

Opetusministeri Virkkusen mukaan nuorten tietämystä ilmastonmuutoksesta ja ympäristökysymyksistä on edelleen lisättävä. Koulu on avainasemassa kasvatettaessa uusia sukupolvia kestävää tulevaisuutta rakentavaan elämäntapaan. Kouluopetuksessa tulee vahvistaa sekä oppilaiden ymmärrystä ilmastonmuutoksesta että lisätä heidän valmiuksiaan ja halukkuuttaan muutoksen aikaansaamiseen.


***

Suomi on ensi vuonna Pohjoismaisen ministerineuvoston puheenjohtajamaa. Kauden pääteemaksi Suomi on nostanut ilmastonmuutoksen hallinnan kaikilla tasoilla. Tavoitteena on Pohjoismaiden entistä näkyvämpi rooli vahvana ja yhtenäisenä ilmastovaikuttajana.