Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Virttaankankaan tekopohjavesilaitoksen, Kokemäenjoen vedenoton ja esikäsittelylaitoksen koetoiminnan tarkkailuohjelmat kommentoitavana

Lehdistötiedote   •   Syys 02, 2010 15:21 EEST

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusksen hyväksyttäväksi on esitetty Turun Seudun Vesi Oy:n Virttaankankaan tekopohjavesilaitoksen sekä Kokemäenjoesta tapahtuvan veden oton ja esikäsittelylaitoksen koetoimintavaiheen velvoitetarkkailuohjelmat.

 

Tarkkailuohjelmat perustuvat Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 30.12.2005 myöntämään vedenotto- ja ympäristölupaan.

 

Tarkkailuohjelmat ovat nähtävinä 6.9. – 8.10.2010, ja mahdolliset huomautukset tulee toimittaa 8.10.2010 mennessä kirjallisesti Varsinais-Suomen ELY-keskukseen, os. Lemminkäisenkatu 14-18 B,  PL 523, 20101 Turku, sähköposti: kirjaamo.varsinais-suomi[at]ely-keskus.fi.

Ks. Kuulutus tarkkailuohjelmien nähtävilläolosta > oikea palsta.

ELY-kes­kuksessa asiaa hoitavat
tekopohjavesilaitoksen tarkkailun osalta Mikko Seppälä, p. 040 769 9067
muilta osin Janne Suomela, p. 040 769 9072