Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Vt 27 alikulkukäytävän ja Vt 8 kevyen liikenteen väylän suunnitelmien esittelytilaisuus Kalajoella 4.11.2010

Lehdistötiedote   •   Loka 26, 2010 09:35 EEST

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on laatimassa yhteistyössä Kalajoen kaupungin kanssa tie- ja rakennussuunnitelmaa valtatie 27 kevyen liikenteen alikulkukäytävästä Tyngällä sekä valtatie 8 kevyen liikenteen väylästä välillä Rahja–Hiekkasärkät.  Suunnitelmaluonnoksia esitellään yleisötilaisuudessa torstaina 4.11.2010 klo 17.00 Kalajoen kaupungintalolla valtuustosalissa osoitteessa Kalajoentie 5 Kalajoki.  

Tyngällä suunnitellaan alikulkukäytävä ja siihen liittyviä kevyen liikenteen yhteyksiä maantie 774:n  ja valtatie 27:n  risteykseen.Rahjan ja Hiekkasärkän välillä nykyiset kevyen liikenteen väylät yhdistetään Rahjan Satamatien ja Hiekkasärkän lomamökkialueen välillä. 

Kalajoen keskustassa suunnitellaan suojatiesaareke Markkinatien
(mt. 7781) ja Tohtorintien risteykseen sekä liittymän turvallisuuden parantamistoimenpiteitä Markkinatien ja Plassintien risteyksessä. Hankkeiden tavoitteena on kevyen liikenteen turvallisuuden ja liikennöinnin parantaminen. 

Tiesuunnitelmien valmistuttua joulukuussa 2010 suunnitelmat lähetetään maantielain mukaiseen käsittelyyn. Maantielain mukaisessa käsittelyssä tiesuunnitelmista pyydetään lausunnot eri viranomaisilta sekä Kalajoen kaupungilta. Ennen lausunnon antamista kaupunki asettaa tiesuunnitelmat nähtäväksi, jolloin kansalaisilla on mahdollisuus jättää muistutus suunnitelmista. Lausuntojen ja muistutusten käsittelyn jälkeen Liikennevirasto antaa suunnitelmista hyväksymispäätöksen vuoden 2011 keväällä.

Hankkeiden toteuttamista varten laaditaan rakennussuunnitelmat. Suunnitelmat valmistuvat helmikuun 2011 loppuun mennessä.

Hankkeiden rakennuskustannukset on alustavasti arvioitu yhteensä
0,8 miljoonaa euroa (alv 0 %). Hankkeiden toteuttaminen käynnistyy hankkeiden rahoituksen varmistuttua.

Lisätietoja antavat hankevastaava Ari Kuotesaho Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskuksesta puh. 0400 382 327,
kuntatekniikan päällikkö Markku Ojala Kalajoen kaupungista puh. 044 469 1217,
hankintapalvelukonsultti Harri Pousi PMP Oy:stä puh. 0400 884 138 tai projektipäällikkö Ari-Pekka Patja Pöyry Finland Oy:stä, puh. 010 33 44000.