Valtioneuvosto

VTT hakee uutta käyttölupaa FiR 1 -tutkimusreaktorilleen

Lehdistötiedote   •   Marras 30, 2010 15:20 EET

VTT jätti 30.11.2010 valtioneuvostolle ydinenergialain mukaisen hakemuksen uudesta käyttöluvasta Otaniemen FiR 1 -tutkimusreaktorille. Vuonna 1962 käyttöön otettua reaktoria käytetään sädehoitoon, tutkimukseen, opetukseen ja isotooppituotantoon.

VTT hakee tutkimusreaktorille 12 vuoden käyttölupaa vuoden 2023 loppuun saakka. Nykyinen, vuonna 1999 myönnetty käyttölupa on voimassa vuoden 2011 loppuun.

Käyttölupahakemuksen käsittelyyn sisältyy lain mukainen lausuntomenettely. Lupapäätöksen valmistelemiseksi työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausunnot useilta eri ministeriöiltä sekä eräiltä muilta viranomaisilta ja yhteisöiltä.

Käyttölupahakemuksen käsittelyssä halutaan varmistua erityisesti siitä, että tutkimusreaktorin jatkuva käyttö täyttää asetetut turvallisuusvaatimukset. Säteilyturvakeskuksen lausunnolla on lupapäätöksen valmistelussa suuri merkitys.

Myös kansalaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä hankkeesta työ- ja elinkeinoministeriölle kirjallisesti. Ministeriö käynnistää lausuntomenettelyn asiasta joulukuun aikana.

Tietoa käyttölupahankkeesta on työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla:http://www.tem.fi/

Lisätiedot

neuvotteleva virkamies Jaana Avolahti, TEM, puh. 010 606 4836

yli-insinööri Jorma Aurela, TEM, puh. 010 1606 4832