VTT Info

VTT:n nimi muuttuu

Lehdistötiedote   •   Marras 13, 2010 02:36 EET

Tasavallan presidentti on tänään 12.11.2010 vahvistanut lain VTT:stä. VTT:n nimi vaihtuu 1.12.2010 voimaan astuva lain myötä. Uusi virallinen nimi on Teknologian tutkimuskeskus VTT.  Käytännössä nimi on edelleen lyhyesti VTT. Uusi laki antaa entistä paremmat mahdollisuudet kehittää tutkimuskeskuksen toimintaa.

Nimen pitkää muotoa ’Teknologian tutkimuskeskus VTT’ käytetään vain virallisissa yhteyksissä, esimerkiksi sopimusteksteissä. VTT käyttää suomenkielisessä viestinnässään edelleen lyhytnimeä VTT.

Ruotsinkielinen nimi muuttuu lain myötä muotoon Teknologiska forskningscentralen VTT. Myös ruotsinkielisessä viestinnässään käytetään lyhytnimeä VTT.

 Englanniksi nimi säilyy ennallaan muodossa VTT Technical Research Centre of Finland.

Uusi laki ajanmukaistaa VTT:tä koskevan lainsäädännön vastaamaan toimintaympäristössä tapahtuneita muutoksia ja lainsäädännön vaatimuksia. Lainmuutoksen taustalla on tavoite antaa VTT:lle entistä enemmän liikkumavaraa ja paremmat mahdollisuudet kehittää toimintaansa. Laki antaa VTT:lle esimerkiksi valtuudet sijoittaa toimintamenomäärärahaa, immateriaalioikeuksia ja käyttöomaisuutta VTT:n teknologiaan perustuviin yrityksiin, kehitysyhtiöihin, sen hallinnoimiin osakeyhtiöihin ja valtion osakkuusyhtiöihin.

VTT:n hallituksen nimi muuttuu johtokunnaksi.

Laki Teknologian tutkimuskeskus VTT:stä:

http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/ev_136_2010_p.shtml

Lisätietoja:

VTT
Olli Ernvall
Viestintäjohtaja
Puh. 020 722 6747
olli.ernvall@vtt.fi
www.vtt.fi

Lisätietoja VTT:stä:

Olli Ernvall
Viestintäjohtaja
Puh. 020 722 6747
olli.ernvall@vtt.fi
www.vtt.fi