VTT Info

VTT painoi hemoglobiinitestin paperille Bioaktiivisuudesta paperille uusia mahdollisuuksia

Lehdistötiedote   •   Loka 06, 2010 17:19 EEST

VTT on kehittänyt menetelmän, jolla voi valmistaa paperista esimerkiksi terveyteen, hyvinvointiin ja ympäristöön liittyviä helppokäyttöisiä testejä painotekniikalla. Menetelmän toimivuuden VTT on todentanut painamalla hemoglobiinitestin eli valmistamalla paperin, joka ilmaisee, onko näytteessä hemoglobiinia.

VTT painoi paperiin vasta-aineita, jotka reagoivat paperille laitettavaan näytenesteeseen. Testin tulos on luettavissa paperilta esimerkiksi viivana, joka näytteestä riippuen joko näkyy tai ei näy – samalla tavoin kuin kuluttajille tutuissa raskaustesteissä. Testiin tai sen viereen on mahdollista painaa esimerkiksi opastavia kuvia tai tuotteen käyttöohjeita.

Painetun paperitestin avulla voidaan tutkia nopeasti ja helposti jonkin ainesosan olemassaolo.  Testiä voidaan muokata eri tarkoituksiin esimerkiksi vaihtamalla paperiin painettava tunnistava vasta-aine toiseen. Testin kohteena voivat olla monenlaiset nesteet tai veteen liuotettavat aineet.

Tuotanto voidaan toteuttaa normaaleilla painolaitteistoilla. Herkät biomolekyylit edellyttävät kuitenkin erilaisia käsittely- ja varastointitapoja kuin tavalliset painovärit.

”Tutkimuksen jatkotavoitteita ovat uuden teknologian soveltaminen erilaisiin näytteisiin sekä uusien sovelluskohteiden etsiminen. Teknologia antaa uusia mahdollisuuksia myös tuotteen muotoilussa verrattuna perinteisiin diagnostisiin testeihin”, toteaa Bioaktiivinen paperi -projektin päällikkö Tomi Erho. Hän muistuttaa myös, että paperi on biohajoavana luonnonmateriaalina mainio pohja moniin sovelluksiin.

Uudentyyppisiä, massatuotantoon soveltuvia tuotteita voidaan kehittää yhdistämällä bio-, paperi- ja painotekniikkaa. Teknologiaa voidaan soveltaa esimerkiksi terveyteen, hyvinvointiin ja ympäristöön liittyvässä pikadiagnostiikassa tai tuomaan lisäominaisuuksia pakkauksiin tai etiketteihin. Teknologia antaa myös uusia mahdollisuuksia tuotteen aitouden varmentamiseen ja väärentämisen estoon.

Tulos on osa pääosin Tekesin rahoituksella vuosina 2007 – 2011 tehtäviä bioaktiivisen paperin kehityshankkeita. VTT:n tutkimuskumppaneita tutkimus- ja kehitystyössä ovat olleet Aalto yliopisto, Åbo Akademi ja Lapin Yliopisto. Yritysosapuolina johtoryhmässä ja rahallisella panostuksella ovat olleet mukana UPM-Kymmene Oyj, Tervakoski Oy, BASF, Orion Diagnostica Oy, Hansaprint Oy, Oy Medix Biochemica Ab, Starcke Oy Securities ja Eagle Filter Oy.

Kuva verkossa: http://www.vtt.fi/img/news/2010/bioaktiivinenpaperi0-100_MUSTA.jpg

KUVATEKSTI: Kuvassa paperille painettuja hemoglobiinitestejä, joista vasemmanpuoleinen osoittaa, että näytteessä ei ole ollut havaittavia määriä hemoglobiinia. Kaksi viivaa oikeanpuoleisessa testissä ilmaisee näytteessä olleen havaittava määrä hemoglobiinia.

Lisätietoja:
VTT
Tomi Erho
Erikoistutkija
Puh. 020 722 5671
tomi.erho@vtt.fi

Lisätietoja VTT:stä:
Olli Ernvall
Viestintäjohtaja
Puh. 020 722 6747
olli.ernvall@vtt.fi
www.vtt.fi

VTT on kansainvälisesti verkottunut, moniteknologinen tutkimuskeskus, joka tuottaa asiakkailleen korkeatasoisia teknologisia ratkaisuja ja innovaatiopalveluja. VTT lisää asiakkaidensa kansainvälistä kilpailukykyä ja edistää näin yhteiskunnan kestävää kehitystä, työllisyyttä ja hyvinvointia. VTT:llä työskentelee 2900 eri alojen asiantuntijaa. VTT:n liikevaihto on 280 M€. VTT:n päätoimipisteet ovat Espoossa, Tampereella, Oulussa ja Jyväskylässä.