Comptel

VUODEN 2006 C-OPTIO-OIKEUDET KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI

Lehdistötiedote   •   Loka 29, 2010 15:25 EEST

Comptel Oyj on hakenut vuoden 2006 optio-ohjelman mukaisten kirjaimella C
merkittyjen optio-oikeuksien ottamista NASDAQ OMX Helsingin pörssilistalle
1.11.2010 alkaen.

Yhteensä optio-ohjelmaan kuuluvia, kirjaimella C merkittyjä optio-oikeuksia on
1 400 000 kappaletta ja niillä voidaan merkitä enintään 1 400 000 Comptelin
osaketta. Yhtiön osakepääoma voi nousta merkintöjen seurauksena enintään 28 000
eurolla. Optio-oikeudet muuttuvat osakemerkintään käytettäviksi 1.11.2010.
Osakemerkintäaika päättyy 30.11.2012.

Jokainen C-optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Comptel Oyj:n
osakkeen. Tämänhetkinen merkintähinta on 1,41 euroa osakkeelta, mikä vastaa
Comptelin osakkeen vaihdolla painotettua keskikurssia Helsingin Pörssissä 1.4.
- 30.4.2008 vähennettynä maksetuilla osingoilla. Merkintähintaa alennetaan
merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää
päätettävien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä.

Vuoden 2006 C optio-oikeuksien kaupankäyntitunnus on CTL1VEW306 ja ISIN-koodi
FI0009652416.

COMPTEL OYJ
Simo Sääskilahti
Vt. toimitusjohtaja

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Comptel tarjoaa ohjelmistoratkaisuja, joiden avulla tietoliikenneoperaattorit
voivat toimittaa palvelut asiakkailleen joustavasti ja veloittaa niistä
tehokkaasti. Comptelin laaja kokemus palveluiden hallinnasta sekä
laskutustietojen keruusta ja veloituksesta antaa palveluntarjoajille
mahdollisuuden keskittyä ydinosaamiseensa. Comptel on toimittanut ratkaisujaan
280 asiakkaalle 85 maahan ja yhtiön ohjelmistot palvelevat 800 miljoonaa
liittymää. Konsernin palveluksessa on noin 600 asiantuntijaa
maailmanlaajuisesti ja sen liikevaihto oli 75 miljoonaa euroa vuonna 2009.
www.comptel.com


Source: Millistream