Matilda

Vuoden 2010 pieni viljasato: laadukasta leipäviljaa, huonolaatuista rehu- ja mallasviljaa

Lehdistötiedote   •   Helmi 25, 2011 00:37 EET

Vuoden 2010 hellekesä tuotti pienen viljasadon, jonka valkuaispitoisuus oli korkea ja jyvät pieniä ja keveitä. Viljan valkuaispitoisuudella ja jyväkoolla on suora yhteys viljan käyttökelpoisuuteen. Tiedot selviävät yhteenvedosta, joka perustuu Tiken (Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus) lopullisiin viljasatotietoihin ja Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran viljan laatuseurantaan.

Vehnästä reilusti yli puolet leipäviljakelpoista
Syksyn 720 miljoonan kilon vehnäsadosta noin 485 miljoonaa kiloa täytti leipävehnän laatuvaatimukset. Sadosta kevätvehnää oli 636 miljoonaa kiloa ja syysvehnää 88 miljoonaa kiloa. Syysvehnäsadon keskimääräinen sakoluku oli EU-ajan korkein ja kevätvehnälläkin korkein vuoden 1997 jälkeen. Myös kevätvehnän valkuaispitoisuus oli korkea ja hehtolitrapaino keskimäärin hyvä. Laatuvaihtelut olivat suuria alueiden välillä ja sisällä.

Rukiin noin 70 miljoonan kilon sadosta yli 90 prosenttia oli leipäviljakelpoista, kun edellisen vuoden sadosta vain noin puolet täytti leipäviljan laatuvaatimukset. Etelä-Suomen ruissato oli lähes kokonaan leipäviljakelpoista ja Etelä-Pohjanmaallakin yli 80-prosenttisesti. 

Mallasohrasta neljännes täytti valkuaisen ja jyväkoon laatuvaatimukset
Mallasohrasadon 244 miljoonasta kilosta vain vajaa neljännes eli 55 miljoonaa kiloa täytti valkuaispitoisuuden ja jyväkoon vaatimukset, mikä oli kymmenesosa edellisen vuoden vastaavasta määrästä.

Rehuviljan hehtolitrapaino matala, kaura pienijyväistä
Ohrasadosta noin puolet oli hehtolitrapainoltaan yli 64 kiloa, kun vuotta aiemmin osuus oli yli 80 prosenttia. Valkuaispitoisuus oli edellisiä vuosia korkeampi ja tärkkelyspitoisuus alempi. 

Kauran keskimääräinen hehtolitrapaino oli matalin yli kahteenkymmeneen vuoteen. Kaurasadosta 71 prosenttia ylitti rehuteollisuudessa yleisesti käytössä olevan 52 kilon hehtolitrapainon vähimmäisvaatimuksen. Suurimokauralta yleisesti vaaditun vähintään 58 kilon hehtolitrapainon ylitti vain 3 prosenttia sadosta. Edellisenä vuonna suurimokauran laatuvaatimukset täytti 27 prosenttia sadosta. Lisäksi kauran jyväkoko oli EU-ajan pienin. Valkuaispitoisuus oli kauralla korkea.

Sato- ja laatutietojen tausta
Tässä tiedotteessa on yhdistetty Tiken satotiedot ja Eviran viljasadon laatuseurannan tiedot vuodelta 2010. Tike kysyi satotiedot otantatutkimuksella noin 5 900 maatilalta, joista noin 1 700 tilalta Evira pyysi lisäksi viljanäytteitä viljan laatutietojen tutkimiseksi. Tiken satotutkimukseen vastasi noin 5 600 maatilaa ja Evira sai viljanäytteitä noin 650 tilalta. Tilastossa vilja-alat ovat korjattuja aloja, ts. kylvöalasta on vähennetty sekä viljelijöiden maaseutuviranomaisille ilmoittama täysin tuhoutunut kylvöala että tuoreviljana korjattu ala.

Lue lisää:
Satotilaston kotisivulla viljasatotiedot
Viljan laatuseurannasta Eviran sivuilla

Lisätietoja:
Viljakasvien satotiedot
Tike
Tutkija Anneli Partala, puh. 020 77 21376 (28.2. asti)
Tutkija Mirva Kokkinen, puh. 020 77 21371
Tilastopäällikkö Esa Katajamäki, puh. 020 77 21237 (28.2. alkaen)
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@mmmtike.fi
www.mmmtike.fi

Viljan laatutiedot
Evira
Yksikönjohtaja Mirja Kartio, puh. 020 77 25090
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, kasvianalytiikkayksikkö
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@evira.fi
www.evira.fi