Aluehallintovirasto

VUODEN 2011 ÄITIENPÄIVÄKUNNIAMERKIT HAETTAVISSA

Lehdistötiedote   •   Syys 09, 2010 16:23 EEST

Lapin aluehallintovirasto pyytää esityksiä äitienpäiväkunniamerkkien saajiksi 12.11.2010 mennessä.

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää aluehallintovirastoja ehdokkaita valitessaan ottamaan huomioon, että hyvin erilaiset, erilaisissa ammateissa toimivat ja erilaisissa lähiyhteisöissä ja elämäntilanteissa elävät äidit voivat olla ansioituneita kasvattajia. 

Kunniamerkin myöntämisperusteina ovat ehdokkaan ansiot lasten ja nuorten esimerkillisenä kasvattajana, perhe-elämän ja vanhemmuuden edistäjänä sekä laajemminkin yhteisvastuullisena toisista huolehtimisen ja välittämisen turvaajana. Myös muita yleisempiä ansioita voidaan ottaa huomioon vanhemmuuden rinnalla.

Ehdokkaiden alaikärajana on 40 vuotta.  Pyrkimyksenä on myös, että palkittavat äidit edustavat mahdollisimman erilaisia ryhmiä, esimerkiksi ansiotyössä käyviä, yksinhuoltajia, maaseudun emäntiä jne. sekä eri vähemmistöryhmiä. Ehdokkaiden tulee edustaa tasapuolisesti tämän päivän äitejä myös ikänsä puolesta. Lasten lukumäärä ei ole määräävä peruste palkitsemiselle. Biologisten äitien lisäksi myös adoptioäitejä ja sijaisäitejä voidaan esittää palkittaviksi. Huomioon otetaan myös laajempi yhteiskunnallinen kasvatusvastuu ja toiminta; toiminta esimerkiksi lastensuojelu- ja perhejärjestöissä, nuoriso- ja urheilujärjestöissä, koululautakunnassa sekä vanhempainyhdistyksissä. Ammatissaan kasvattajina toimiville kunniamerkkiä ei ole tarkoitus myöntää.

Palkitut äidit saapuvat Helsinkiin äitienpäiväjuhlaan, jossa kunniamerkit luovutetaan. Käytännön järjestelyt hoitaa Mannerheimin Lastensuojeluliitto.

Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikunnat ovat pyytäneet sosiaali- ja terveysministeriötä huolehtimaan, että seuraavia periaatteita noudatettaisiin äitienpäivämitalien hakumenettelyssä:

  • Vähintään puolet ritarikunnille osoitetuista esityksistä tulee kunnilta, järjestöiltä tai vastaavilta yhteisöiltä.
  • Enintään puolet hakemuksista on palkittaviksi esitettyjen äitien omien lasten jättämiä. Jokaisen tällaisen hakemuksen tukena tulee olla vähintään kaksi luotettavaa, toisistaan riippumatonta puoltavaa lausuntoa sellaisilta järjestöiltä tai muilta yhteisöiltä, jotka hyvin tuntevat perheen. Hakemusta, jossa on vain yksi puoltolausunto tai sellaista ei ole lainkaan, ei oteta vastaan, ennen kuin se on täydennetty riittävillä puolloilla.
  • Muiden omaisten, tuttavien, naapurien jne. laatimia hakemuksia ei hyväksytä, ellei joku viranomainen, järjestö tai muu yhteisö ole ottanut asiaa ajaakseen.

Aluehallintoviraston esitys tehdään asukasluvun perusteella määräytyvän kiintiön mukaisena. Lapin maakunnalle myönnetään kaksi kunniamerkkiä.

Äitienpäiväkunniamerkkiesitykset tulee toimittaa aluehallintovirastoon marraskuun 12. päivään 2010 mennessä osoitteella Lapin aluehallintovirasto, PL 8002, 96101 Rovaniemi. Liitelomake vapaamuotoiseen kunniamerkkihakemukseen löytyy julkishallinnon verkkopalvelusta: http://www.suomi.fi/ (asiointi ja lomakkeet / kunnial1). Hakemuslomakkeen saa myös tilaamalla aluehallintovirastosta p. 050 321 0926.

 

Lisätietoja: Lapin aluehallintovirasto, peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue, osastosihteeri Marjaana Määttälä p. 050-321 0926