Valtioneuvosto

Vuoden 2011 lisätalousarvioesitys eduskunnalle: Valtio hankkii Fingrid Oyj:n osakkeita

Lehdistötiedote   •   Helmi 03, 2011 23:05 EET

Hallitus esittää, että Fingrid Oyj:n osakkeiden hankintaan ja hankinnasta aiheutuviin menoihin käytetään 385 miljoonaa euroa. Valtio ostaisi yhdessä Ilmarisen kanssa Fortum Power and Heat Oy:n ja Pohjolan Voima Oy:n omistamat Fingridin A-sarjan osakkeet. Tämän seurauksena valtion osakeomistus nousisi 53,1 prosenttiin Fingrid Oyj:n osakekannasta.

Latvian valtiolle osoitettua lainaa ei nostettu vuonna 2010, joten 324 miljoona euroa esitetään budjetoitavaksi uudelleen vuodelle 2011.

Lisätalousarvioesityksessä varsinaisten tulojen arviota alennetaan nettomääräisesti 227 miljoonalla eurolla. Ansio- ja pääomatuloverojen arviota esitetään alennettavaksi 291 miljoonalla eurolla, koska verovuoden 2011 ansio- ja pääomatuloverojen tilityksiin sovellettavan valtion jako-osuuden arvioidaan olevan noin prosenttiyksikön pienempi kuin syksyllä 2010 ennakoitiin.

Lisäbudjettiesityksessä varsinaisia tuloja vähennettäisiin 227 miljoonalla eurolla ja määrärahoja lisättäisiin 715 miljoonalla eurolla. Vuoden 2011 nettolainanottoa esitetään lisättäväksi 0,9 miljardilla eurolla. Valtion nettolainanotto olisi siten tänä vuonna 9,0 miljardia euroa. Sen seurauksena valtionvelan määräksi vuoden 2011 lopussa arvioidaan 84 miljardia euroa, mikä on noin 44,5 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Valtion budjettitalouden tasapaino vuonna 2011 (milj. euroa)

 

 2011 budjetoitu

 2011 lisätalousarvioesitys

 2011 yhteensä

 Tulot

 42 456

 -227

 42 230

 Menot

 50 527

 715

 51 242

 Varsinainen alijäämä

 8 071

 941

 9 012

 

Joulukuussa julkaistujen kansantalouden tilinpidon mukaisten lukujen mukaan valtionhallinnon alijäämä on arviolta 4,1 prosenttia ja julkisen talouden alijäämä 1,3 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen vuonna 2011.

Lisätietoja: Budjettipäällikkö Hannu Mäkinen, puh. 09 160 33036 ja
neuvotteleva virkamies Juha Majanen, puh. 09 160 33105

http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/01_budjetit/20110204Hallit/name.jsp