Matilda

Vuoden 2011 viljasadon leipävilja laadultaan hyvää, rehuviljan hehtolitrapaino matala

Lehdistötiedote   •   Marras 25, 2011 06:45 EET

Syksyllä 2011 korjattiin keskimääräinen viljasato, mutta vehnästä  saatiin suuri sato. Vehnä- ja ruissadosta pääosa täytti leipäviljan laatuvaatimukset. Rehuviljan hehtopaino oli matala. Laatuvaihtelut olivat suuria alueiden välillä ja sisällä. Tiedot selviävät yhteenvedosta, joka perustuu Tiken (Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus) viljasatotietoihin ja Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran viljan laatuseurannan analyysituloksiin.
   
Kevätvehnäsadon määrä ja laatu korkea
Syksyn 980 miljoonan kilon vehnäsadosta lähes 790 miljoonaa kiloa täytti leipävehnän laatuvaatimukset. Vehnäsadon määrä ja laatu oli seitsemän vuoden seurantajakson korkein.  Sadosta kevätvehnää oli 807 miljoonaa kiloa ja syysvehnää 174 miljoonaa kiloa. Molempien vehnien valkuaispitoisuudet ja sakoluvut olivat korkeita ja hehtolitrapainot hyvää tasoa. Yhtä hyvää kokonaislaatua esiintyi viimeksi 2000-luvun alkupuolella.

Rukiin lähes 80 miljoonan kilon sadosta neljä viidesosaa oli leipäviljakelpoista. Alueellista vaihtelua esiintyi paljon. 

Mallasohrasta vajaa neljännes täytti valkuaisen ja jyväkoon laatuvaatimukset
Mallasohrasadon 320 miljoonasta kilosta vain vajaa neljännes eli 75 miljoonaa kiloa täytti valkuaispitoisuuden ja jyväkoon vaatimukset. Erityisesti mallasohran jyväkoko oli pieni verrattuna edeltäviin vuosiin.

Rehuviljan hehtolitrapaino matala
Rehuohrasadon hehtolitrapaino laski jo toisena vuotena peräkkäin ja oli matalin seitsemään vuoteen. Vain noin 40 prosenttia sadosta oli hehtolitrapainoltaan yli 64 kiloa. Valkuaispitoisuus oli hieman viime vuotta korkeampi ja sitä edeltäviä vuosia selvästi korkeampi. Tärkkelyspitoisuus oli 2000-luvun korkein. 

Kauran keskimääräinen hehtolitrapaino oli matalahko, mutta selvästi viime vuotta korkeampi. Kaurasadosta 90 prosenttia ylitti rehuteollisuudessa yleisesti käytössä olevan 52 kilon hehtolitrapainon vähimmäisvaatimuksen. Suurimokauralta yleisesti vaaditun vähintään 58 kilon hehtolitrapainon ylitti vain 26 prosenttia sadosta. Kauran valkuaispitoisuus oli korkea viime vuoden tapaan.

Sato- ja laatutietojen tausta
Tiedot viljasadon laadusta ja määrästä vuonna 2011 ovat tässä vaiheessa vielä ennakkotietoja. Lopullisiin tietoihin perustuva viljasadon laatutaulukko julkaistaan 28.2.2012. Taulukko yhdistää Tiken satotilaston viljasatomäärät ja Eviran viljalaboratorion laatuseurannan tiedot vuoden 2011 viljasadosta. Tiken satotutkimukseen vastasi noin 6000 maatilaa, joista vajaan 400 tilan viljanäytteet oli analysoitu Eviran viljan laatuseurannassa.

Lue lisää:

Viljan laatuseurannasta Eviran sivuilla

Lisätietoja:

Viljakasvien satotiedot
Tike, Tilastopalvelut
Tutkija Lauri Juntti, puh. 020 77 21251
Tutkija Mirva Kokkinen, puh. 020 77 21371
Tilastopäällikkö Anneli Partala, puh. 020 77 21376
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@mmmtike.fi
www.mmmtike.fi

Viljan laatutiedot
Evira
Yksikönjohtaja Mirja Kartio, puh. 020 77 25090
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, kasvianalytiikkayksikkö
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@evira.fi
www.evira.fi