Bureau Veritas

Vuoden Maatila 2009 -kilpailun voitto keuruulaiselle Vaissi Oy:lle

Lehdistötiedote   •   Joulu 09, 2009 16:07 EET

Business to Business liiketoiminnassa toimiva Vaissi Oy valmistaa kaalikääryleitä kuluttaja- ja horeca-pakkauksissa sekä kaalinlehtiä esikäsiteltyinä ja pakastettuina. Yrityksen vahvuuksia ovat erityisesti erinomainen innovatiivisuus kaalikääryletuotannon valmistusprosessissa, jolla on saavutettu ylivoimainen kilpailuetu markkinoilla. Vaissin strategia on kustannustehokkuus. Se on pidetty kirkkaana mielessä niin mietittäessä yrityksen asiakkaita ja toimintamalleja kuin tulevaisuuden kehitystyötä. Prosessien tehokkuus ohjaa investointeja ja yrityksessä on selkeä näkemys seuraavasta askeleesta kustannustehokkuuden kasvattamiseksi. Yrityksen koko henkilöstö osallistuu aktiivisesti työn ja toimintojen kehittämiseen.

Vaissi Oy:n asiakkaita ovat Suomen suurimmat valmisruokatoimijat. Lisäksi Ruotsiin viedään 10 prosenttia tuotannosta. Yritys on alueellaan merkittävä työnantaja ja työllistää myös alihankintaketjussa useita sopimusviljelijöitä. Pääraaka-aineena käytettävä kaali ostetaan jalostukseen sopimustuottajilta.

Vaissi Oy eriytyi Vaissin maatilasta vuonna 2004. Sukupolvenvaihdos tehtiin vuonna 2008 ja yrityksen pääomistajaksi siirtyi tilan tytär Maria Vaissi.

Vuoden Maatila ja kunniamaininnan saaneet palkittiin perjantaina 27.11.2009 Elintarvikeketjun visio- ja uutispäivässä Helsingissä Finlandia-talolla.

Mikä on Vuoden Maatila -kilpailu ja Maatilan kilpailukykyarviointi?

Vuoden Maatila kilpailussa valitaan vuosittain Maatilan kilpailukykykriteeristöllä Suomen parhaiten johdettu tila. Kilpailun tavoitteena on kannustaa maatiloja ja maaseutuyrityksiä kilpailukyvyn ja toiminnan laadun kehittämiseen. Kilpailun vahvuus on yritysten arviointi mittaristolla, joka antaa selkeän tuloksen yrityksen toiminnan tasosta. Kriteeristöllä mitataan yrityksen strategiavalintojen tuloksellisuus, johtamisen järjestelmällisyys, asiakasvalinnat ja yhteistyön syvyys asiakkaitten kanssa, toimialatietojen kerääminen, analysointi ja hyödyntäminen, oman osaamisen arviointi ja kehittäminen sekä kaikkien prosessien hallinta ja tehokkuus. Maksimitulos on 1000 pistettä. Vastaavilla mittareilla mitattuna maailman parhaat yritykset pääsevät noin 900 pisteeseen. Suomessa parhaat yritykset ovat 700–800 pisteen tasolla. Keskimäärin eri alojen yritykset saavat 150 - 300 pistettä.

Kilpailun järjestävät ProAgria Keskusten Liitto ja Innovation Networks Oy. Yhteistyökumppaneita ovat Elintarviketeollisuusliitto ETL, maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK sekä Tapiola-ryhmä. Näille kaikille laatu ja kilpailukykyinen toiminta ovat keskeisiä menestystekijöitä omassa toiminnassaan.

Bureau Veritas Certification Finland myönsi Suomen ensimmäisen ISO 22000 sertifikaatin Vaissi Oy:lle maaliskuussa 2006. ISO 22000 on elintarviketurvallisuuteen keskittyvä laadunhallintajärjestelmä. Sen tarkoituksena on hallita elintarviketurvallisuutta tuotantoprosessin kaikissa vaiheissa ja kehittää suunnitelmallisesti koko yrityksen toimintaa.

Bureau Veritas Certification Finland onnittelee asiakastaan arvokkaasta tunnustuksesta!

Lähde: Vaissi Oy, lehdistötiedote 23.11.2009