Valtioneuvosto

Wärtsilä palkittiin parhaana vastuuraportoijana

Lehdistötiedote   •   Marras 08, 2010 14:57 EET

Wärtsilä Oyj on palkittu 8.11.2010 tämän vuoden parhaana vastuunraportoijana yhteiskuntavastuun raportointikilpailussa. Wärtsilän raportointi kattaa laajasti kaikki yhteiskuntavastuun osa-alueet. Erityisesti yhtiö on kehittänyt vastuullisuuteen liittyvien riskien ja mahdollisuuksien sekä turvallisuusnäkökohtien raportointiaan.

Kilpailun toisen palkinnon sai Kesko. Edellisen vuoden voittaja Outokumpu sijoittui kolmanneksi. Kunniamaininnan raportoinnistaan saivat Kone, Senaatti-kiinteistöt, Nokia ja Orion.

- Vastuullisuus on koko ajan tärkeämpi osa yritysten kilpailua. Toiminnan perussäännöt tulevat tietysti lainsäädännöstä, mutta laajemmasta yhteiskuntavastuusta on tullut osa yritysten strategista johtamista. Kilpailutilanteissa vastuullisesti toimiva yritys on vahvempi osapuoli kuin vastuuttomasti toimiva, oli kyse palvelun tai hyödykkeen tarjoamisesta, työvoiman saannista tai julkisista hankinnoista, työministeri Anni Sinnemäki totesi palkintojakotilaisuudessa Helsingin Säätytalolla.

Energia- ja materiaalitehokkuus sekä työelämän monimuotoisuus kärkenä

Yhteiskuntavastuun raportointikilpailu järjestettiin tänä vuonna 15. kerran. Yhteiskuntavastuu jakautuu kestävän kehityksen kolmijaon mukaisesti taloudelliseen vastuuseen, ympäristövastuuseen ja sosiaaliseen vastuuseen. Tänä vuonna kilpailun ajankohtaisina kestävän kehityksen painopistealueina olivat energia- ja materiaalitehokkuus sekä työelämän monimuotoisuus ja sen johtaminen.

Vaikka kilpailussa arvioidaan yritysten yhteiskuntavastuuraportointia, eikä itse toiminnan vastuullisuutta, avoimeen ja jatkuvaan raportointiin panostavat yritykset sitoutuvat samalla myös kehittämään vastuullisuuttaan. Kilpailulla pyritään myös lisätä yleistä kiinnostusta yhteiskuntavastuuta kohtaan sekä tukea vastuullisuusraportoinnin kehitystä.

Kilpailuun ilmoittautui 15 organisaatiota. Lisäksi alustavassa arvioinnissa käytiin läpi kaikkien 128 Helsingin pörssin päälistalla olevien yritysten vastuullisuusraportointi. Lopulliseen arviointiin pääsi mukaan 42 organisaatiota.

Kilpailun järjestivät Elinkeinoelämän keskusliitto, Finnish Business & Society ry, KHT-yhdistys ry, työ- ja elinkeinoministeriö, Ympäristöjohtamisen yhdistys ja ympäristöministeriö. Palkintolautakunnan toimi Hannu T. Koskinen KHT-yhdistyksestä.

Lisätiedot:

palkintolautakunnan puheenjohtaja, KHT, Hannu T. Koskinen, KHT-yhdistys ry, puh. 0400 426 712,

neuvotteleva virkamies Maija-Leena Uimonen, TEM, p, 050 396 0373