Wulff-Yhtiöt

WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2011 - 2013

Lehdistötiedote   •   Helmi 09, 2011 14:33 EET

Wulff-Yhtiöt Oyj:n hallitus on päättänyt uudesta Wulff-konsernin
avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustin- ja sitouttamisjärjestelmästä.
Ohjelman tarkoituksena on konsernin avainhenkilöiden sitouttaminen sekä
kannustaminen kannattavaan ja kasvavaan liiketoimintaan ja siten tuottamaan
omistaja-arvoa pitkällä tähtäimellä.

Osakepalkkio-ohjelma tarjoaa avainhenkilöille mahdollisuuden ansaita yhtiön
osakkeita palkkiona ansaintakriteereiden saavuttamisesta. Järjestelmässä on
kolme ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2011, 2012 ja 2013.
Järjestelmän mahdollinen tuotto ansaintajaksolta perustuu saavutettuihin
tuloksiin.

Hallitus päättää osakepalkkioiden maksamisesta ansaintajakson päätyttyä.
Mahdollinen palkkio kultakin ansaintajaksolta maksetaan ansaintajakson
päätyttyä osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahana maksettava osuus
kattaa palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Järjestelmän
perusteella voidaan antaa yhteensä enintään 100.000 Wulff-Yhtiöt Oyj:n
osaketta.

Osakkeita ei saa luovuttaa kahden vuoden sitouttamisjakson aikana. Mikäli
avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy sitouttamisjakson aikana, on hänen
palautettava palkkiona annetut osakkeet yhtiölle vastikkeetta. Järjestelmän
piiriin kuuluu enintään 20 avainhenkilöä. Ohjelman piirissä olevat henkilöt
voivat vaihtua ohjelman kuluessa.

Tällä hetkellä yhtiön hallussa on 100.000 omaa osaketta (WUF1V). Wulff-Yhtiöt
Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 6.607.628 osakkeesta.Vantaalla 9.2.2011Lisätietoja:

konsernijohtaja Heikki Vienola

p. (09) 5259 0050 tai gsm 050 65 110

sähköposti: heikki.vienola@wulff.fiJAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.wulff.fiWulff-Yhtiöt Oyj on kasvava ja kansainvälistyvä pörssiyritys sekä
toimistomaailman merkittävin pohjoismainen toimija. Wulff myy ja markkinoi
asiakkailleen toimistotuotteita, liike- ja mainoslahjoja, it-tarvikkeita ja
ergonomiaa. Sen palveluvalikoimaan kuuluvat myös monipuoliset messu- ja
tapahtumamarkkinointipalvelut. Suomen lisäksi Wulff toimii Ruotsissa, Norjassa,
Tanskassa ja Virossa. Verkossa konserni palvelee asiakkaitaan
toimistotuotteiden verkkokaupalla wulffinkulma.fi ja liike- ja
mainoslahjapalvelulla liikelahjamoottori.fi.

Source: Millistream