Wulff-Yhtiöt

WULFF-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1 - 31.12.2010

Lehdistötiedote   •   Helmi 09, 2011 14:22 EET

-- Viimeisen vuosineljänneksen aikana konsernin liikevaihto oli 27,1 milj.
euroa eli 5,2 prosenttia suurempi kuin vertailukaudella (25,7 milj. euroa).
Koko vuoden liikevaihto (93,1 milj. euroa) oli 24,5 prosenttia
edellisvuotta (74,8 milj. euroa) suurempi. Markkinat ovat kääntyneet
kasvuun loppuvuonna 2010.
-- Viimeisen vuosineljänneksen voitto ennen poistoja (EBITDA) kasvoi
vertailukaudesta 56 prosenttia 1,3 milj. euroon (0,8 milj. euroa). Koko
tilikauden voitto ennen poistoja oli 1,6 milj. euroa eli 26 prosenttia
suurempi kuin vertailuvuonna (1,2 milj. euroa).
-- Viimeisen vuosineljänneksen liikevoitto oli 0,9 milj. euroa eli 159
prosenttia suurempi kuin vertailukaudella (0,35 milj. euroa). Koko vuoden
liiketulos kääntyi hieman voitolliseksi (0,04 milj. euroa), kun
vertailuvuonna 2009 liiketulos jäi tappiolliseksi (-0,15 milj. euroa).
-- Viimeisellä vuosineljänneksellä liiketoiminnan rahavirta oli 3,2 milj.
euroa (1,2 milj. euroa).
-- Rahoituserien ja verojen jälkeinen koko tilikauden tulos jäi edelleen
tappiolliseksi. Osakekohtainen tulos oli koko katsauskaudelta -0,10 euroa
(-0,11 euroa) ja viimeiseltä vuosineljännekseltä +0,05 euroa (+0,03 euroa).
-- Hallitus esittää osinkoa jaettavaksi 0,05 euroa osakkeelta (0,05 euroa /
osake).

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYSViimeisen vuosineljänneksen aikana konsernin liikevaihto oli 27,1 milj. euroa
eli 5,2 prosenttia suurempi kuin vertailukaudella (25,7 milj. euroa). Koko
vuoden liikevaihto (93,1 milj. euroa) oli 24,5 prosenttia edellisvuotta (74,8
milj. euroa) suurempi.Konsernijohtaja Heikki Vienola: ”Olen tyytyväinen myynnin kasvuun vuonna 2010.
Markkinoiden vilkastuminen ja kehitteillä olevat uudet asiakaslähtöiset
ratkaisumme luovat edellytykset myönteiselle kehitykselle. Asiakaslähtöisyys on
ohjannut toimintaamme jo yli 120 vuotta ja se on yksi tärkeimmistä
menestystekijöistämme jatkossakin. Tulevaisuudessa palvelemme asiakkaitamme yhä
kokonaisvaltaisemmin ja yhtenäisemmin, heidän toiveidensa mukaisesti. Myös yhä
tiiviimpi yritystemme välinen yhteistyö ja jatkuva uusien synergioiden
hyödyntäminen ovat merkittävissä rooleissa tulevaisuuden tuloksen tekemisessä.”Viimeisen vuosineljänneksen voitto ennen poistoja (EBITDA) kasvoi
vertailukaudesta 56 prosenttia 1,3 milj. euroon (0,8 milj. euroa). Koko
tilikauden voitto ennen poistoja oli 1,6 milj. euroa eli 0,3 milj. euroa (26
prosenttia) suurempi kuin vertailuvuonna (1,2 milj. euroa). Konserni jatkaa
edelleen kulurakenteensa läpikäyntiä ja toiminnan tehostamista tavoitteenaan
parantaa kaikkien liiketoimintojensa kannattavuutta.Loka-joulukuussa liikevoitto oli 0,9 milj. euroa eli 159 prosenttia suurempi
kuin vertailukaudella (0,35 milj. euroa). Viimeisen vuosineljänneksen
liikevoittoprosentti oli 3,3 prosenttia (1,4 %). Koko vuoden liiketulos kääntyi
hieman voitolliseksi (0,04 milj. euroa), kun vertailuvuonna 2009 liiketulos jäi
tappiolliseksi (-0,15 milj. euroa). Vuoden 2010 liiketulos oli +0,0 prosenttia
(-0,2 prosenttia) liikevaihdosta. Messu- ja tapahtumamarkkinointipalveluja
tuottavan Entre Marketing Oy:n hankinnasta muodostuneesta konserniliikearvosta
alaskirjattiin 0,35 milj. euroa vuonna 2010 ja 0,18 milj. euroa vuonna 2009.Vuonna 2010 rahoitustuotot ja -kulut olivat nettomääräisesti +0,18 milj. euroa
(-0,21 milj. euroa) sisältäen osinkotuottoja 0,15 milj. euroa, korkokuluja 0,27
milj. euroa sekä muita rahoituseriä nettomääräisesti +0,31 milj. euroa.
Viimeisen vuosineljänneksen nettorahoitustuotot ja -kulut olivat -0,11 milj.
euroa (-0,05 milj. euroa).Viimeisen vuosineljänneksen voitto ennen veroja kasvoi 165 prosenttia ja oli
0,79 milj. euroa (0,30 milj. euroa). Myös koko vuoden tulos ennen veroja
kääntyi voitolliseksi 0,22 milj. euroon (-0,36 milj. euroa).Emoyhtiön omistajille kuuluva viimeisen vuosineljänneksen voitto-osuus oli 0,31
milj. euroa (0,22 milj. euroa), mutta koko vuodelta emoyhtiön omistajille
kuuluva tulos jäi vielä tappiolliseksi 0,62 milj. euroon (-0,73 milj. euroa).
Osakekohtainen voitto viimeiseltä vuosineljännekseltä (0,05 euroa) oli parempi
kuin vertailukaudella (0,03 euroa), mutta vuositasolla osakekohtainen tulos
(-0,10 euroa) jäi vertailuvuoden tasolle (-0,11 euroa).Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli +3,18 prosenttia (+1,48 %) viimeisellä
vuosineljänneksellä ja +1,75 prosenttia (+0,20 %) koko vuonna. Oman pääoman
tuotto (ROE) oli +2,07 prosenttia (+1,33 %) viimeisellä vuosineljänneksellä ja
-2,38 prosenttia (-3,46 %) koko vuonna.

SOPIMUSASIAKKAAT -DIVISIOONASopimusasiakkaat-divisioona toimii asiakkaan kokonaisvaltaisena kumppanina
toimistotuotteiden, it-tarvikkeiden, liike- ja mainoslahjojen sekä messu- ja
tapahtumamarkkinointipalvelujen hankinnassa. Sopimusasiakkaat-divisioonaan
kuuluvan, elokuun 2009 alusta konserniin yhdistellyn Wulff Supplies Ab:n
ansiosta segmentin liikevaihto vuonna 2010 oli 77,3 milj. euroa kasvaen 20,0
milj. euroa eli 35 prosenttia vertailukaudesta (57,3 milj. euroa).
Loka-joulukuussa divisioonan liikevaihto oli 22,4 milj. euroa (21,7 milj.
euroa).Skandinaviassa toimiva Wulff Supplies on onnistunut jatkuvasti kasvattamaan
markkinaosuuttaan toiminta-alueillaan ja hankkimaan uusia asiakkaita. Viime
vuonna Etelä-Ruotsiin Ljungbyhyn avattu, tehokkaasti toimiva Skandinavian
yhteinen logistiikkakeskus on mahdollistanut asiakkaiden paremman palvelun ja
tulevaisuuden kasvun. Myös useat kehityshankkeet tuovat jatkossa
kustannussäästöjä toimintaan. Wulff Suppliesin integrointi konsernin
toimintoihin on jatkunut hyvin. Konsernilla on hyvät valmiudet palvella
tulevaisuudessa yhä useampia pohjoismaisia asiakkaita. Pohjoismainen yhteistyö
ja synergiat esimerkiksi ostoissa näkyvät asiakkaille vielä aiempaa
kilpailukykyisempinä tuotteina ja palveluina.Kotimainen Wulff Oy on yli 120-vuotisen historiansa aikana tunnettu aina alansa
edelläkävijänä. Vuoden 2010 aikana yhtiö panosti merkittävästi Wulffinkulma.fi
-verkkokaupan käynnistämiseen, kehittämiseen ja markkinointiin. Verkkokauppaa
myydään asiakkaille innovatiivisesti: sähköisen markkinoinnin lisäksi kauppaa
markkinoi valikoitu joukko konsernin suoramyyjiä. Henkilökohtaisella
myyntityöllä tavoitetaan myös ne asiakkaat, jotka eivät vielä ole tehneet
aktiivisesti hankintoja verkossa. Uusia asiakkaita konsernin liikevaihdon
kasvua tukemaan on saatu tasaisesti koko vuoden ajan. Alan sähköisen kaupan
edelläkävijä-aseman vahvistamiseksi verkkokaupan jatkuvaan kehittämiseen ja
markkinointiin panostetaan voimakkaasti myös vuonna 2011. Wulffinkulma.fi
palvelee asiakkaita lähes 4.000 tuotteella.Vuonna 2010 Sopimusasiakkaat-divisioonan liikevoitto (0,83 milj. euroa) ilman
kertaluontoisia arvonalennuksia oli suurempi kuin vertailuvuonna (0,66 milj.
euroa). Viimeisellä vuosineljänneksellä divisioonan liiketulos ilman
kertaluontoisia arvonalennuksia (0,86 milj. euroa) oli selkeästi parempi kuin
vertailukaudella (0,47 milj. euroa). Kertaluontoisia arvonalennuksia kirjattiin
messu- ja tapahtumamarkkinointiyritys Entre Marketing Oy:n liikearvosta 0,35
milj. euroa vuonna 2010 ja 0,18 milj. euroa vuonna 2009. Kertaluontoiset
arvonalennukset sisältävä liikevoitto oli 0,48 milj. euroa (0,48 milj. euroa)
koko katsauskaudella ja 0,86 milj. euroa (0,29 milj. euroa) viimeisellä
vuosineljänneksellä.Talouden laskusuhdanne on vaikuttanut voimakkaimmin liike- ja mainoslahjojen
kysyntään. Perinteisen kausivaihtelun mukaisesti liike- ja mainoslahjojen
kysyntä on parhaimmillaan viimeisellä vuosineljänneksellä joulusesongin aikaan.
Talouden elpyminen näkyy myös liike- ja mainoslahjojen kysynnän kasvuna, ja
varsinkin Viron hyvin sujunut joulusesonki antaa viitteitä liike- ja
mainoslahjamarkkinoiden vilkastumisesta.Sopimusasiakkaat-divisioonaan kuuluvan Wulff Oy:n ja sen Lahdessa toimivan
tytäryhtiö Torkkelin Paperi Oy:n organisaatioiden johdossa tapahtui muutoksia
syksyllä 2010, kun Jani Puroranta nimitettiin Wulff Oy:n toimitusjohtajaksi ja
Juha Broman Torkkelin Paperi Oy:n toimitusjohtajaksi.

SUORAMYYNTI -DIVISIOONASuoramyynti-divisioonan tavoitteena on tuoda sujuvuutta asiakkaidensa arkeen
innovatiivisilla tuotteilla sekä alan ammattitaitoisimmalla henkilökohtaisella
ja paikallisella palvelulla. Suoramyynti-divisioonan liikevaihto viimeisellä
vuosineljänneksellä (4,8 milj. euroa) oli 0,53 milj. euroa eli 12 prosenttia
suurempi kuin vertailukaudella (4,3 milj. euroa). Koko katsauskaudella
divisioonan liikevaihto (16,1 milj. euroa) oli pienempi kuin vertailuvuonna
(18,0 milj. euroa) johtuen Everyman Oy:n ja Officeman Oy:n myynnistä niiden
vähemmistöosakkaille syyskuussa 2009.Suoramyynti-divisioonan liiketulos kääntyi voitolliseksi 0,32 milj. euroon
kuluvan vuoden aikana (-0,25 milj. euroa). Viimeisen vuosineljänneksen
liikevoitto (0,23 milj. euroa) jäi hieman vertailukauden tasosta (0,28 milj.
euroa).Suoramyynti-divisioonan vuonna 2009 toteutettu organisaatiouudistus ja myynnin
johtamiskäytäntöjen yhtenäistäminen ovat vaikuttaneet positiivisesti Suomen
suoramyyntiyhtiöiden tulokseen. Hyvän kannattavuus- ja tulostason
saavuttamiseksi kustannusten tehostamistoimia jatketaan kaikissa
suoramyyntiyhtiöissä. Samalla myyntiin panostetaan voimakkaasti ja sitä tuetaan
uusin keinoin, esimerkiksi sähköisellä markkinoinnilla. Liettuassa vuonna 2009
aloitettu vähäinen suoramyyntitoiminta loppui kesällä 2010.Myyntiyrityksen tärkein voimavara on sen henkilöstö. Kasvua tekemään tarvitaan
osaavia ihmisiä ja yksi Suoramyynti-divisioonan merkittävimpiä tavoitteita on
kyvykkäiden myyntineuvottelijoiden rekrytointi. Konsernin päämääränä on
rekrytoida lukuisia uusia myyntineuvottelijoita Pohjoismaihin, minkä johdosta
näkyvyyteen ja rekrytointimarkkinointiin on panostettu eri medioissa.
Rekrytointiyhteistyötä Työhallinnon kanssa kehitetään jatkuvasti. Wulff Academy
on konsernin oma uusien myyjien koulutusohjelma, joka takaa varsinkin
alanvaihtajille ja myyntiuransa ensiaskeleita ottaville parhaan mahdollisen
startin. Wulff Academyn opiskelijat etenevät urallaan kykyjensä ja kehityksensä
mukaan. Vuoden aikana Wulff Academyn toiminnan kehittämiseen panostettiin
vahvasti ja uudistuksista on saatu hyvää palautetta myös myyntitulosten
muodossa.

RAHOITUS, INVESTOINNIT JA TALOUDELLINEN ASEMALiiketoiminnasta saatu rahavirta oli 3,16 milj. euroa (1,24 milj. euroa)
viimeisellä vuosineljänneksellä ja 1,53 milj. euroa (1,47 milj. euroa) koko
vuonna. Kannattavuuden parantamisen lisäksi konsernin tavoitteena on tehostaa
käyttöpääoman hallintaa ja parantaa liiketoiminnan tuottamaa rahavirtaa.Vuonna 2010 investoitiin nettomääräisesti 1,51 milj. euroa muodostuen
aineettomista ja aineellisista käyttöomaisuushankinnoista (1,51 milj. euroa),
tytäryhtiö Ibero Liikelahjat Oy:n hankinnan lisäkauppahintavelan maksusta (0,19
milj. euroa), tytäryhtiö Entre Marketing Oy:n vähemmistöosakkeiden
hankintahinnasta (0,03 milj. euroa) ja kuluvan käyttöomaisuuden myynnistä
saaduista rahavaroista (0,19 milj. euroa). Katsauskaudella on investoitu muun
muassa Wulff Supplies Ab:n uuteen logistiikkakeskukseen Ljungbyssä Ruotsissa
sekä tietojärjestelmäuudistuksiin Suomessa. Vuoden 2010 viimeisellä
vuosineljänneksellä investointeihin käytettiin nettomääräisesti 0,25 milj.
euroa. Vertailuvuonna 2009 investoitiin nettomääräisesti 2,50 milj. euroa koko
vuoden aikana ja 0,18 milj. euroa viimeisen vuosineljänneksen aikana.Vuonna 2010 rahalaitoslainoja maksettiin takaisin nettomääräisesti 0,47 milj.
euroa, kun puolestaan vuonna 2009 lainoja nostettiin nettomääräisesti 2,50
milj. euroa Wulff Supplies -yrityskaupan rahoittamiseksi. Emoyhtiön omien
osakkeiden hankinnasta maksettiin 0,11 milj. euroa (0,13 milj. euroa) ja
lyhytaikaisiin sijoituksiin investoitiin 0,06 milj. euroa (0,22 milj. euroa).
Osinkotuottoja saatiin 0,15 milj. euroa (0,01 milj. euroa). Emoyhtiön
osakkeenomistajille maksettiin osinkoa 0,33 milj. euroa (0,33 milj. euroa) ja
tytäryhtiöiden vähemmistöosakkaille maksettiin osinkoa yhteensä 0,15 milj.
euroa (0,09 milj. euroa). Rahoituksen rahavirta oli koko vuonna -0,97 milj.
euroa (+1,74 milj. euroa) ja viimeisellä vuosineljänneksellä -0,31 milj. euroa
(+0,28 milj. euroa).Kokonaisuutena tarkasteltuna liiketoiminnasta saadut rahat (+1,53 milj. euroa)
käytettiin suurelta osin investointien maksuun (-1,51 milj. euroa) ja edellä
mainittujen pankkilainojen ja osinkojen maksun myötä konsernin rahavarat
vähenivät 0,96 milj. euroa vuoden alun 5,34 milj. eurosta 4,38 milj. euroon
(vertailuvuonna +0,71 milj. euroa). Viimeisellä vuosineljänneksellä rahavarojen
määrä kasvoi 2,59 milj. euroa (1,34 milj. euroa).Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma osaketta kohden oli 2,41 euroa
(2,58 euroa) ja omavaraisuusaste oli 37,0 prosenttia (41,7 %).

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSETWulff-Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous 23.4.2010 päätti maksaa osinkoa 0,05
euroa osakkeelta ja valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta. Yhtiökokous hyväksyi myös hallituksen esityksen koskien
osakeantivaltuutusta.Yhtiökokous vahvisti vuoden 2009 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2009.Osakeyhtiölainsäädännön muutoksen johdosta päätettiin muuttaa yhtiöjärjestystä
siten, että yhtiökokouskutsu on toimitettava viimeistään 21 päivää ennen
yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen
täsmäytyspäivää. Yhtiöjärjestyksen muutos merkittiin kaupparekisteriin
8.6.2010, mistä julkaistiin pörssitiedote samana päivänä. Voimassa oleva
yhtiöjärjestys on saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.wulff.fi.Hallitukseen valittiin uudelleen Ere (Erkki) Kariola, Ari Pikkarainen, Pentti
Rantanen, Saku (Sakari) Ropponen ja Heikki Vienola sekä uutena jäsenenä Andreas
Tallberg. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessa hallitus
valitsi uudeksi puheenjohtajakseen Saku (Sakari) Ropposen.Varsinaisessa yhtiökokouksessa 23.4.2010 osakkeenomistajille tiedotettiin
KHT-Yhteisö Nexia Tilintarkastus Oy:n ja HTM Juha Lindholmin jatkavan yhtiön
tilintarkastajina. Nexia Tilintarkastus Oy:n nimittämä päävastuullinen
tilintarkastaja on KHT Christer Antson.Vuonna 2011 Wulff-Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina
28.4.2011. Yhtiökokouskutsu julkaistaan erikseen ennen kokousta.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMAVarsinaisen yhtiökokouksen 24.4.2009 antaman valtuutuksen nojalla hallitus
jatkoi omien osakkeiden hankintaa alkuvuonna 2010. Joulukuun 2009 lopussa
emoyhtiön hallussa oli 69 022 omaa osaketta, minkä jälkeen ensimmäisen
vuosineljänneksen aikana hankittiin lisää 2 807 omaa osaketta ja luovutettiin
5000 omaa osaketta konsernin avainhenkilölle osana vuonna 2008 käyttöön otettua
osakeperusteista kannustusjärjestelmää. Maaliskuun 2010 lopussa yhtiön hallussa
oli 66 829 (31.3.2009: 24 956) omaa osaketta, mikä vastasi 1,0 prosenttia (0,4
%) emoyhtiön koko osake- ja äänimäärästä. Tammi-maaliskuun aikana takaisin
ostettujen omien osakkeiden keskihinta oli 3,25 euroa osakkeelta.Varsinaiselta yhtiökokoukselta 23.4.2010 saamansa valtuutuksen perusteella
yhtiön hallitus päätti järjestäytymiskokouksessaan jatkaa omien osakkeiden
takaisinostoa hankkimalla enintään 300.000 kappaletta yhtiön omia osakkeita
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen mennessä. Omien osakkeiden takaisinosto
jatkui toukokuussa ja joulukuun 2010 lopussa yhtiön hallussa oli 99 036
(31.12.2009: 69 022) omaa osaketta, mikä vastaa 1,5 prosenttia (1,0 %)
emoyhtiön koko osake- ja äänimäärästä. Vuoden 2010 aikana takaisin ostettujen
omien osakkeiden keskihinta oli 3,16 euroa osakkeelta.Osakkeita hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa NASDAQ
OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä. Osakkeet
hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hankintahetken
markkinahintaan omien osakkeiden hankintaa koskevien säännösten mukaisesti.
Valtuutuksen mukaan osakkeita voidaan hankkia yhtiölle käytettäväksi
yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden
toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön
kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai
mitätöitäväksi.Konsernilla ei ole voimassa olevia optio-ohjelmia.Wulff-Yhtiöt Oyj:n osakepääoma (2,65 milj. euroa) koostuu 6 607 628 osakkeesta,
joilla on kullakin yksi ääni. Osakepääomassa ei ole tapahtunut muutoksia
vuosien 2009 ja 2010 aikana. Wulff-Yhtiöillä ei ole ollut liputusilmoituksia
vaativia omistusmuutoksia vuosien 2009 ja 2010 aikana.Wulff-Yhtiöt Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla
Small Cap -markkina-arvoryhmässä Kulutustavarat ja palvelut -toimialaluokassa.
Wulff-osakkeen kaupankäyntitunnus on WUF1V. Vuoden 2010 aikana Wulffin osaketta
vaihdettiin 261.633 kappaletta (292.139 kpl) eli 4,0 % (4,4 %) osakkeiden
kokonaismäärästä. Osakkeiden vaihto euroissa oli 793.852 euroa (752.344 euroa).
Korkein hinta vuonna 2010 oli 3,70 euroa (4,02 euroa) ja alin 2,43 euroa (2,00
euroa). Vuoden 2010 lopussa osakkeen arvo oli 2,60 euroa (3,20 euroa) ja ulkona
olevien osakkeiden markkina-arvo oli 16,9 milj. euroa (20,9 milj. euroa).

HALLITUKSEN VOITONJAKOEHDOTUSEmoyhtiön taseen voitonjakokelpoiset varat ovat 4,21 milj. euroa. Konsernin
tilikauden tulos oli -0,62 milj. euroa eli -0,10 euroa/osake (-0,11
euroa/osake). Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta
2010 maksetaan osinkona 0,05 euroa (0,05 euroa) osakkeelta eli yhteensä 0,33
milj. euroa. Osingonmaksuhetkellä yhtiön omassa hallussa oleville osakkeille ei
makseta osinkoa. Emoyhtiön voitonjakokelpoisiin varoihin jätetään 3,88 milj.
euroa.

HENKILÖSTÖVuoden 2010 aikana Wulff-konsernin palveluksessa työskenteli keskimäärin 384
(392) henkilöä. Vuoden 2010 lopussa Wulff-konsernin palveluksessa oli 370 (372)
henkilöä, joista 132 (115) työskenteli Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa tai
Virossa. Liettuan toiminta loppui kesän 2010 aikana.Suurin osa, yli 60 prosenttia, konsernin henkilökunnasta toimii
myyntitehtävissä ja lähes 40 prosenttia työskentelee logistiikkapalveluissa ja
hallinnossa. Wulff-konserni on tasa-arvoinen työnantaja: joulukuun 2010 lopussa
henkilökunnasta oli 52 prosenttia miehiä ja 48 prosenttia naisia.Vahvistaakseen konsernin liikevaihdon orgaanista kasvua konserni panostaa
vahvasti myyntihenkilöstön rekrytointiin. Wulff tekee tiivistä yhteistyötä
työhallinnon ja alan oppilaitosten kanssa. Verkkopohjaisten
rekrytointimenetelmien lisäksi Wulff rekrytoi mm. erilaisiin tapahtumiin
jalkautumalla ja kontaktoimalla potentiaalisia myyntikykyjä henkilökohtaisesti.
Konsernin tavoitteena on lisätä myyntihenkilöstön määrää kaikissa
toimintamaissaan vuonna 2011.
LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄTTalouden yleinen laskusuhdanne Pohjoismaissa on selvästi vaikuttanut
toimistotarvikkeiden kysyntään. Yleinen epävarmuus saattaa vielä jatkua, mikä
todennäköisesti vaikuttaa joidenkin yritysasiakkaiden tilauskäyttäytymiseen
myös alkuvuonna 2011. Talouden elpymisen odotetaan näkyvän toimistomaailman
tuotteiden kysynnässä nopeasti.Taloudessa mahdollisesti jatkuva laskusuhdanne vaikuttaa erityisesti liike- ja
mainoslahjojen kysyntään. Vaikka liikelahjat mielletäänkin nykyisin yhä
useammin osaksi yrityksen kokonaisviestintää ja niitä hyödynnetään myös
sesonkien ulkopuolella, saatetaan kustannussäästöjä hakea brändiin panostamista
supistamalla. Talouden laskusuhdanteessa yritykset vähentävät myös
tapahtumamarkkinointiaan ja osallistumistaan messuille.

MARKKINATILANNE JA VUODEN 2011 NÄKYMÄTWulff on alansa merkittävin pohjoismainen toimija. Sen missio on auttaa
yritysasiakkaitaan menestymään omassa liiketoiminnassaan tarjoamalla heille
innovatiivisia tuotteita ja palveluja asiakkaille sopivimmalla tavalla.
Pohjoismaiset markkinat ovat konsolidoituneet, kun Wulffin lisäksi myös muut
kansainvälisesti toimivat yhtiöt ovat ostaneet pohjoismaisia
toimistotarvikeyrityksiä viime aikoina: heinäkuussa 2010 Staples osti Oy
Lindell Ab:n, elokuussa 2010 Lyreco osti Officeday Finland Oy:n Arion-pankilta
ja tammikuussa 2011 Office Depot osti ruotsalaisen Frans Svanström & Co Ab:n.Vuonna 2011 konserni jatkaa toimenpiteitä kannattavuuden parantamiseksi.
Myyntiin ja sen kehittämiseen panostetaan vahvasti. Uusia asiakkaita ja kasvua
vuodelle 2011 odotetaan Skandinaviassa etenkin Wulff Supplies Ab:n ja
kotimaassa Wulffinkulma.fi -verkkokaupan myötä.Yhtiön johto uskoo, että vuonna 2011 Wulffilla on hyvät mahdollisuudet
saavuttaa vuotta 2010 parempi liiketulos, mikäli viime vuoden loppupuolella
havaittu markkinoiden elpyminen jatkuu myös tänä vuonna. Konsernilla on myös
jatkuva valmius tehdä strategian mukaisia uusia yritysostoja.

TILAISUUS SIJOITTAJILLE JA ANALYYTIKOILLEWulff-Yhtiöt Oyj järjestää analyytikko- ja sijoittajatilaisuuden tänään
9.2.2011 klo 12 alkaen Ravintola Mamma Rosassa, Runeberginkatu 55, Helsinki.

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2011Wulff-Yhtiöt Oyj julkistaa seuraavat taloudelliset katsaukset vuonna 2011:

Vuosikertomus 2010 viikko 12
Osavuosikatsaus, tammi-maaliskuu 2011 pe 6.5.2011 klo 9.00
Osavuosikatsaus, tammi-kesäkuu 2011 ke 10.8.2011 klo 9.00
Osavuosikatsaus, tammi-syyskuu 2011 to 10.11.2011 klo 9.00


Wulff-Yhtiöt Oyj:n taloudelliset tiedotteet julkaistaan suomeksi ja
englanniksi, ja ne ovat saatavilla konsernin kotisivuilta osoitteessa
www.wulff.fi.
LYHENNETTY KONSERNITILINPÄÄTÖS (tilintarkastamaton)

TULOSLASKELMA IV IV I-IV I-IV
1000 euroa 2010 2009 2010 2009
Liikevaihto 27 073 25 724 93 107 74 785
Liiketoiminnan muut tuotot 94 62 467 402
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -17 384 -17 180 -60 516 -45 445
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -5 071 -4 491 -18 617 -15 980
Liiketoiminnan muut kulut -3 429 -3 291 -12 866 -12 515
------------------------------------------------------------------------
Tulos ennen poistoja (EBITDA) 1 284 824 1 575 1 247
Poistot -381 -295 -1 182 -940
Arvonalentumiset -180 -350 -460
------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto/-tappio 903 349 43 -154
Rahoitustuotot 65 121 755 275
Rahoituskulut -175 -170 -575 -481
------------------------------------------------------------------------
Voitto/Tappio ennen veroja 794 300 223 -360
Tuloverot -446 -61 -637 -284
Tilikauden voitto/tappio 347 239 -415 -644

Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 308 219 -623 -728
Vähemmistölle 39 19 209 84

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta
tuloksesta laskettu
osakekohtainen tulos:
Tulos/osake, EUR 0,05 0,03 -0,10 -0,11
(laimennettu = laimentamaton)
LAAJA TULOSLASKELMA IV IV I-IV I-IV
1000 euroa 2010 2009 2010 2009
Tilikauden voitto/tappio 347 239 -415 -644
Muut laajan tuloksen erät (verovaikutus huomioitu)
Muuntoerot 41 36 134 39
Myytävissä olevien sijoitusten arvonmuutokset 57 -66 42 -4
Muut laajan tuloksen erät yhteensä 98 -30 176 35
--------------------------------------------------------------------------
Tilikauden laaja tulos yhteensä 445 209 -238 -609

Laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 377 140 -540 -743
Vähemmistölle 68 68 302 134


TASE
1000 euroa 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo 9 501 10 658 8 356
Muut aineettomat hyödykkeet 1 382 1 257 582
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 2 285 1 952 2 338
Pitkäaikaiset rahoitusvarat
Korolliset pitkäaikaiset rahoitusvarat 503 569 579
Korottomat pitkäaikaiset rahoitusvarat 442 337 340
Laskennalliset verosaamiset 1 011 1 162 904
--------------------------------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset varat yhteensä 15 124 15 939 13 099

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 11 740 11 793 10 904
Lyhytaikaiset saamiset
Korolliset lyhytaikaiset saamiset 74
Korottomat lyhytaikaiset saamiset 14 708 12 582 10 546
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti 58 275
kirjattavat rahoitusvarat
Rahavarat 4 379 5 337 4 628
--------------------------------------------------------------------------------
Lyhytaikaiset varat yhteensä 30 902 29 770 26 353

VARAT YHTEENSÄ 46 025 45 708 39 453

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma yhteensä
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma
pääoma:
Osakepääoma 2 650 2 650 2 650
Ylikurssirahasto 7 662 7 662 7 662
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 223 223 223
Kertyneet voittovarat 5 121 6 351 7 549
Vähemmistöosuus 1 158 1 117 1 137
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma yhteensä 16 814 18 003 19 221

Pitkäaikaiset velat
Korolliset pitkäaikaiset velat 8 403 8 913 7 180
Laskennalliset verovelat 136 110
--------------------------------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset velat yhteensä 8 539 9 023 7 180

Lyhytaikaiset velat
Korolliset lyhytaikaiset velat 2 425 2 305 1 780
Korottomat lyhytaikaiset velat 18 247 16 377 11 273
--------------------------------------------------------------------------------
Lyhytaikaiset velat yhteensä 20 673 18 682 13 052

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 46 025 45 708 39 453RAHOITUSLASKELMA IV IV I-IV I-IV
1000 euroa 2010 2009 2010 2009

Liiketoiminnan rahavirta:
Myynnistä saadut maksut 27 248 28 100 91 189 73 880
Liiketoiminnan muista tuotoista saadut 47 119 339 320
maksut
Maksut liiketoiminnan kuluista -23 990 -26 791 -89 433 -72 348
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä 3 305 1 428 2 095 1 852
ja veroja
Maksetut korot -48 -133 -274 -408
Saadut korot liiketoiminnasta 17 44 79 151
Maksetut tuloverot -118 -100 -372 -125
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan rahavirta 3 155 1 239 1 528 1 470

Investointien rahavirta:
Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin -314 -298 -1 509 -810
hyödykkeisiin
Aineettomien ja aineellisten 36 80 187 173
hyödykkeiden luovutustulot
Tytäryhtiöiden hankinnat -151 -219 -2 293
Tytäryhtiöiden myynnit 188 426
Lainasaamisten takaisinmaksut 25 29
--------------------------------------------------------------------------------
Investointien rahavirta -253 -181 -1 512 -2 504

Rahoituksen rahavirta:
Omien osakkeiden hankkiminen -25 -72 -110 -126
Maksetut osingot -15 -29 -484 -422
Saadut osingot 149 8
Lyhytaikaisten sijoitusten rahavirta -26 -55 -216
(netto)
Pitkä- ja lyhytaikaisten lainojen nostot 794 914 3 494
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -269 -390 -1 388 -995
--------------------------------------------------------------------------------
Rahoituksen rahavirta -308 277 -974 1 743

Rahavarojen muutos 2 594 1 335 -958 709
Rahavarat kauden alussa 1 785 4 002 5 337 4 628
Rahavarat kauden lopussa 4 379 5 337 4 379 5 337LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

1000 euroa Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osake- Ylikurs Sijoitetun Kertynee Yht. Vähemmi YHT.
pääoma si vapaan t stö
rahasto oman voittova -osuus
pääoman rat
rahasto
--------------------------------------------------------------------------------

Oma pääoma 2 650 7 662 223 7 549 18 084 1 137 19 221
1.1.2009
Tilikauden laaja -743 -743 134 -609
tulos *
Osingonjako -329 -329 -93 -422
Omien osakkeiden -126 -126 -126
hankinta
Tytäryritysten 0 -258 -258
luovutus
Omistusosuuden 0 196 196
muutokset
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma 2 650 7 662 223 6 351 16 886 1 117 18 003
31.12.2009


Oma pääoma 2 650 7 662 223 6 351 16 886 1 117 18 003
1.1.2010
Tilikauden laaja -540 -540 302 -238
tulos *
Osingonjako -327 -327 -157 -484
Omien osakkeiden -110 -110 -110
hankinta
Osakeperusteiset 42 42 42
maksut
Omistusosuuden -294 -294 -103 -398
muutokset
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma 2 650 7 662 223 5 121 15 656 1 158 16 814
31.12.2010
* verovaikutus huomioituna1000 euroa Emoyhtiön omistajille kuuluva oma
pääoma
Osake- Ylikurs Sijoit Kertyn Yht. Vähemmi YHT.
pääoma si-raha etun eet stö-osu
sto vapaan voitto us
oman -varat
pääoma
n
rahast
o
--------------------------------------------------------------------------------

Aiemmin raportoitu oma 2 650 7 662 223 8 196 18 731 1 137 19 868
pääoma 31.12.2008
Muutos tytäryhtiö -647 -647 -647
Entre Marketing Oy:n
yhdistelyssä **
--------------------------------------------------------------------------------
Oikaistu oma pääoma 2 650 7 662 223 7 549 18 084 1 137 19 221
31.12.2008


Aiemmin raportoitu oma 2 650 7 662 223 6 944 17 479 1 364 18 843
pääoma 31.12.2009
Muutos (2008) -647 -647 -647
tytäryhtiö Entre
Marketing Oy:n
yhdistelyssä **
Muutos (2009) Wulff 54 54 -247 -193
Supplies-alakonsernin
yhdistelyssä ***
--------------------------------------------------------------------------------
Oikaistu oma pääoma 2 650 7 662 223 6 351 16 886 1 117 18 003
31.12.2009


** Entre Marketing Oy:n yhdistelyä konserniin muutettiin tilinpäätöksessä
31.12.2010 siten, että otettiin huomioon myös konsernin
takaisinlunastusvelvoite jäljellä olevista vähemmistöosakkeista. Konsernin
omistusosuus on 84 prosenttia, mutta sillä on velvollisuus ja oikeus lunastaa
tytäryhtiön johdolla olevat vähemmistöosakkeet (16%) ennaltamäärättyyn hintaan
ja IFRS-säännösten mukaan tytäryhtiö pitää näin ollen yhdistellä
100%-konserniyhtiönä. Liikearvosta on kirjattu arvonalennuksia vuosittain ja
koska tappiollisesta tytäryhtiöstä ei ole ollut positiivista vähemmistöosuutta
taseessa aikaisempina vuosina, tämä hankintamenolaskelman oikaisu (0,65 milj.
euroa) kirjattiin takautuvasti lunastushintavelaksi (korolliset pitkäaikaiset
velat) konsernin emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvaa omaa pääomaa
pienentäen. Tästä johtuneet muutokset aikaisempien vuosien tilinpäätöslukuihin
on otettu huomioon myös tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyissä
tunnusluvuissa.*** Tilinpäätöksessä 2009 Wulff Suppliesin vähemmistöosakkaille oli erotettu 40
prosentin osuus vuoden 2009 tuloksesta ja omasta pääomasta 31.12.2009, kun
konsernin velvoitetta jo sovittuun viimeiseen hankintaosuuteen (20% vuonna
2011) ei ollut huomioitu vähemmistöosuudessa. Konserniliikearvo 31.12.2009 oli
määritetty 80 prosentin omistusosuuden mukaisesti sisältäen arvion tulevasta
lisäkauppahinnasta (20%), joten konserniliikearvoa 31.12.2009 ei oikaistu nyt
takautuvasti. Vähemmistön osuutta vuoden 2009 tuloksesta oikaistiin 0,05 milj.
euroa, vähemmistöosuutta taseessa pienennettiin 0,25 milj. euroa ja
lisäkauppahintavelkaa (korottomat lyhytaikaiset velat) oikaistiin 0,19 milj.
euroa. Tästä johtuneet muutokset vertailuvuoden 2009 lukuihin on otettu
huomioon myös tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyissä tunnusluvuissa.


LYHENNETYN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIETOJASEGMENTTITIEDOT IV IV I-IV I-IV
1000 euroa 2010 2009 2010 2009

Liikevaihto toimintasegmenteittäin
Sopimusasiakkaat -divisioona yhteensä 22 444 21 736 77 301 57 346
Suoramyynti -divisioona yhteensä 4 787 4 261 16 075 17 985
Konsernipalvelut yhteensä 249 199 1 257 986
Segmenttien väliset eliminoinnit -407 -472 -1 525 -1 531
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 27 073 25 724 93 107 74 785

Liikevoitto/-tappio toimintasegmenteittäin
Sopimusasiakkaat -liiketoiminta 855 470 832 658
Kertaluontoiset arvonalennukset -180 -350 -180
--------------------------------------------------------------------------
Sopimusasiakkaat -divisioona yhteensä 855 290 482 478

Suoramyynti -liiketoiminta 234 283 324 28
Kertaluontoiset arvonalennukset -280
--------------------------------------------------------------------------
Suoramyynti -divisioona yhteensä 234 283 324 -252

Konsernipalvelut ja kohdistamattomat erät -186 -224 -764 -380
LIIKEVOITTO/-TAPPIO YHTEENSÄ 903 349 43 -154


TUNNUSLUVUT IV IV I-IV I-IV
EUR 1000 2010 2009 2010 2009
Liikevaihto 27 073 25 724 93 107 74 785
Liikevaihdon kasvu, % 5,2 % 27,6 % 24,5 % -1,8 %
Tulos ennen poistoja (EBITDA) 1 284 824 1 575 1 247
Tulos ennen poistoja, % liikevaihdosta 4,7 % 3,2 % 1,7 % 1,7 %
Liiketulos 903 349 43 -154
Liiketulos, % liikevaihdosta 3,3 % 1,4 % 0,0 % -0,2 %
Tulos ennen veroja 794 300 223 -360
Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta 2,9 % 1,2 % 0,2 % -0,5 %
Tilikauden tulos (emoyhtiön omistajille 308 219 -623 -728
kuuluva)
Tilikauden tulos, % liikevaihdosta 1,1 % 0,9 % -0,7 % -1,0 %
Tulos/osake, EUR (laimennettu = 0,05 0,03 -0,10 -0,11
laimentamaton)
Oman pääoman tuotto (ROE), % 2,07 % 1,33 % -2,38 % -3,46 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 3,18 % 1,48 % 1,75 % 0,19 %
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 37,0 % 41,7 % 37,0 % 41,7 %
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa 34,9 % 29,5 % 34,9 % 29,5 %
Oma pääoma/osake, EUR * 2,41 2,58 2,41 2,58
Bruttoinvestoinnit taseen pysyviin 424 426 1 619 915
vastaaviin
Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 1,6 % 1,7 % 1,7 % 1,2 %
Omien osakkeiden määrä kauden lopussa 99 036 69 022 99 036 69 022
Omat osakkeet, % osakepääomasta ja 1,5 % 1,0 % 1,5 % 1,0 %
äänimäärästä
Osakemäärä kauden lopussa 6607628 6607628 6607628 6607628
Henkilöstö keskimäärin 381 378 384 392
Henkilöstö kauden lopussa 370 372 370 372
* Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma / Osakemäärä ilman
lunastettuja omia osakkeita.TUNNUSLUVUT IV III II I IV III II I
VUOSINELJÄNNEKSI 2010 2010 2010 2010 2009 2009 2009 2009
TTÄIN
Liikevaihto, 27 073 20 435 24 016 21 584 25 724 17 570 14 746 16 745
1000 euroa
Tulos ennen 1 284 228 2 61 824 66 275 82
poistoja
(EBITDA), 1000
euroa
Liiketulos, 1000 903 -411 -289 -160 349 -428 64 -139
euroa
Tulos ennen 794 -327 -200 -43 300 -488 45 -217
veroja, 1000
euroa
Emoyhtiön 308 -557 -134 -240 219 -581 -55 -311
omistajille
kuuluva
tilikauden
tulos, 1000
euroa
Tulos/osake, EUR 0,05 -0,09 -0,02 -0,04 0,03 -0,09 -0,01 -0,05
(laimennettu =
laimentamaton)


LÄHIPIIRITAPAHTUMAT IV IV I-IV I-IV
1000 euroa 2010 2009 2010 2009
Myynnit lähipiirille 25 4 93 17
Ostot lähipiiriltä 14 5 114 8
Lainasaamiset lähipiiriltä (tytäryhtiöiden johto) 31.12 566 569 566 569


ANNETUT VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET
1000 euroa 31.12.2010 31.12.2009
Omasta puolesta annetut vakuudet ja takaukset
Yrityskiinnitykset konsernin velkojen vakuudeksi 7 350 7 350
Kiinteistökiinnitykset konsernin velkojen vakuudeksi 900 900
Konsernin velkojen vakuudeksi pantatut 3 284 3 634
konserniyhtiöiden osakkeet
Konsernin velkojen vakuudeksi pantatut muut julkisesti 289 265
noteeratut osakkeet
Annetut pantit ja takaukset konserniyhtiöiden taseen 221 226
ulkopuolisista vastuista
Muiden puolesta annetut takaukset 236 280
Ei-purettavissa olevat vuokravastuut 6 820 4 397


Lyhennetyn konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteetTämä lyhennetty konsernitilinpäätös on tilintarkastamaton. Tilinpäätöstiedote
on laadittu IAS 34 -standardin vaatimusten mukaisesti IFRS-säännösten mukaisia
arvostus- ja kirjausperiaatteita noudattaen. Laadinnassa on noudatettu samoja
laadintaperiaatteita kuin vuoden 2009 tilinpäätöksessä ottaen lisäksi huomioon
uudet ja uudistetut standardit ja tulkinnat. Standardien IFRS 3
(Liiketoimintojen yhdistäminen) ja IAS 27 (Konsernitilinpäätös ja
erillistilinpäätös) muutokset vaikuttivat tilikauden aikana tehtyjen
vähemmistöhankintojen kirjanpitokäsittelyyn ja tappiollisten tytäryhtiöiden
vähemmistöosuuden määrittämiseen. Standardien IFRS 2 ja IAS 39 sekä tulkintojen
IFRIC 17 ja IFRIC 18 käyttöönotolla ei ollut olennaista vaikutusta tässä
tilinpäätöstiedotteessa esitettyihin tietoihin. Tilinpäätöksen laadinnan
yhteydessä havaitut aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat virheet on korjattu
takautuvasti IFRS-säännösten mukaisesti ja otettu huomioon myös tunnusluvuissa,
jotta tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt luvut ovat vertailukelpoisia.Tilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja
oletusten käyttämistä. Vaikka arviot perustuvat johdon parhaaseen näkemykseen
tilinpäätöksen laatimishetkellä, on mahdollista, että toteumat poikkeavat
tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista.Kesäkuussa 2010 konsernin emoyhtiö osti takaisin Wulff Supplies:n palveluksesta
lähteneen henkilön omistuksessa olleet Wulff Supplies:n osakkeet (1%), jotka
emoyhtiö myi Wulff Supplies:n uudelle avainhenkilölle elokuussa 2010.
Osakekaupat tehtiin yhtiön oman pääoman osuutta vastaavalla kauppahinnalla,
joten tapahtumilla ei ollut tulosvaikutusta konsernille päättyneellä
tilikaudella.Vuonna 2011 maksettavat lisäkauppahinnat Ibero Liikelahjat Oy:stä ja Wulff
Supplies:sta on arvioitu uudelleen tuoreimpien ennusteiden perusteella, minkä
vuoksi näistä tytäryhtiöhankinnoista muodostuneita konserniliikearvoja ja muita
lyhytaikaisia velkoja pienennettiin yhteensä 0,82 milj. euroa vuoden 2010
tilinpäätöksessä.Konserni osti Torkkelin Paperi Oy:n vähemmistöosakkeet (8 prosenttia) aiemmalta
toimitusjohtaja Pekka Lähteeltä joulukuussa 2010 ja nyt konserni omistaa
Torkkelin Paperi Oy:n kokonaan.Liettuan vähäisen suoramyyntitoiminnan lopettamisella kesällä 2010 ei ollut
olennaista vaikutusta konsernin liikevaihtoon, kannattavuuteen eikä
taloudelliseen asemaan.Kesällä 2009 nostetuissa TyEL-takaisinlainoissa on vakuutena pankkitakaus,
jonka takausmarginaalin määrään on sidottu omavaraisuusaste- ja korolliset
velat/käyttökate -kovenantit. Omavaraisuusasteen tulee olla vähintään 35
prosenttia kunkin tilikauden lopussa. Omavaraisuusaste oli 37,0 prosenttia
31.12.2010 (41,7 %). Tilinpäätöshetkellä 31.12.2010 korolliset velat/käyttökate
-kovenantti (suhdeluku 3,5) rikkoutui. Konserni on neuvotellut asiasta pankin
kanssa syksyn 2010 aikana ja kovenanttirikkeen johdosta pankki tulee perimään
yhtiöltä kertaluonteisen vähäisen korvauksen, mutta pankilla ei ole muita
vaatimuksia.Konsernin tiedossa ei ole sellaisia merkittäviä tilikauden päättymisen
jälkeisiä tapahtumia, jotka olisivat vaikuttaneet olennaisesti tämän
tilinpäätöstiedotteen tietoihin muilta osin kuin mitä on kerrottu hallituksen
toimintakatsauksessa.Vantaalla 8.2.2011WULFF-YHTIÖT OYJ

HALLITUSLisätietoja:

konsernijohtaja Heikki Vienola

puh. (09) 5259 0050 tai gsm 050 65 110

sähköposti: heikki.vienola@wulff.fiJAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.wulff.fi

Source: Millistream