Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Yhteishankintakoulutuksen kysyntä kasvoi vuonna 2010

Lehdistötiedote   •   Helmi 03, 2011 13:34 EET

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä alueen työ- ja elinkeinotoimistojen yhdessä työnantajien kanssa rahoittamat henkilöstön koulutukset lisääntyivät selkeästi vuonna 2010. Alueen yritystoiminnassa on tapahtunut nopeita muutoksia johtuen suhdannevaihtelujen lisäksi myös osin pysyvistä rakennemuutoksista.

Yritysten osaamisen kehittämistarpeisiin, työvoiman rekrytointitilanteisiin ja erilaisiin muutostilanteisiin tuotteistetut yhteishankintakoulutukset kasvattivat suosiotaan maakunnan yrityksissä. Kokonaisuudessaan Pohjois-Savon ELY-keskuksen käyttämä rahallinen tuki näihin yhteishankintakoulutuksena toteuttaviin työvoimakoulutuksiin oli vuonna 2010 noin 1,5 miljoonaa euroa, joka on melkein puolet enemmän kuin vuonna 2009 käytetty 0,8 miljoonaa euroa.

Rekrytointikoulutusten kysyntä kasvoi selvästi edellisvuodesta, erityisesti koulutuksen kautta rekrytoitavien henkilöiden lukumäärä nousi, joka kasvoi noin sadalla henkilöllä. RekryKoulutusten määrän odotetaan kasvavan myös tänä vuonna.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen projektipäällikkö Jan Blomberg kertoo, että yritykset ovat panostaneet myös oman henkilöstönsä kouluttamiseen. Syinä ovat olleet erityisesti erilaiset teknologiset tai toiminnalliset muutokset, jotka ovat edellyttäneet henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämistä. -Vuonna 2009 erityisesti kone- ja metallialalla käynnistettiin useita lomautusajan koulutuksia, jotka ovat jatkuneet vuoden 2010 puolelle. Kokonaisuudessaan vuonna 2010 käynnistyi 25 uutta TäsmäKoulutusta eri toimialoilla, joiden tavoitteina on muun muassa työvoiman osaamisen uusintaminen, korostaa Blomberg.    

Työmarkkinoiden rakenteelliset muutokset lisäsivät MuutosKouluksen käyttöä viime vuonna. -Erityisesti Varkauden seudulla työmarkkinoiden muutoksiin pystyttiin vastaamaan MuutosKoulutuksella, jolla työnantaja ja valtio tukevat irtisanottujen henkilöiden uudelleensijoittumista työmarkkinoille koulutuksen avulla, kertoo Blomberg.

 

Lisätietoja:
Aikuiskoulutuspäällikkö Ritva Virtanen, Pohjois-Savon ELY-keskus, puh. 040 512 4074, ritva.virtanen(at)ely-keskus.fi 

Projektipäällikkö Jan Blomberg, Pohjois-Savon ELY-keskus, puh. 040 772 3568, jan.blomberg(at)ely-keskus.fi


 

Yleistä Yhteishankintakoulutuksesta:

Yritys tai muu työnantaja voi kouluttaa nykyisiä tai uusia työntekijöitään yhteistyössä työ- ja elinkeinohallinnon kanssa. Näin toteutettuun yhteishankintakoulutukseen voi osallistua myös yrittäjäksi ryhtyvä tai yrittäjä, joka osallistuu samaan koulutukseen työntekijöidensä rinnalla. Lisäksi vuokratyöntekijät voivat osallistua koulutukseen.

Koulutus järjestetään työnantajan ja työ- ja elinkeinohallinnon yhdessä suunnittelemana, hankkimana ja rahoittamana. Opiskelijavalinnassa työnantajalla on keskeinen rooli.

Yhteishankintakoulutus on kolmen toisiaan täydentävän ja eri tarpeisiin suunnatun palvelutuotteen perhe:

RekryKoulutus – kun yrityksen tarpeisiin ei löydy ammattitaitoisia työntekijöitä, eikä lähiaikoina valmistu tarvittavia osaajia muusta koulutuksesta

TäsmäKoulutus – yrityksen ja sen henkilöstön tarpeisiin räätälöity ammatillinen perus- tai lisäkoulutus. Soveltuu myös määräaikaisiin lomautustilanteisiin.

MuutosKoulutus – työnantaja voi auttaa taloudellisesta tai tuotannollisesta syystä irtisanottuja työntekijöitään löytämään uuden ammatin tai työpaikan tai tukea toistaiseksi lomautettuja työntekijöitään.

Koulutuksia voidaan myös yhdistää. Koulutukseen osallistujat saavat koulutusajalta joko palkkaa tai tietyin edellytyksin työvoimakoulutuksen aikaista työttömyysetuutta ylläpitokorvausta.

Työ- ja elinkeinohallinto voi osallistua yhteishankintakoulutuksen rahoitukseen, jos sillä turvataan työvoiman saatavuutta, edistetään työnantajan toimintaedellytyksiä, pidennetään työuria, säilytetään työpaikkoja ja ennaltaehkäistään työttömyyttä.

Yhteishankintakoulutuksena ei voida rahoittaa työnantajan vastuulle kuuluvaa henkilöstökoulutusta, esim. työtehtäviin perehdyttämistä tai yleistä ammattitaidon ylläpitämistä.