Editor Helsinki Oy

Yhteiskuntatieteilijät - yritysten uusi voimavara

Lehdistötiedote   •   Joulu 13, 2013 10:40 EET

Yhteiskuntatieteilijät ovat osaamiseltaan laaja-alaisia ammattilaisia, jotka sijoittuvat työelämässä hyvin monenlaisiin tehtäviin. Yhteiskunnallisia ilmiöitä analyyttisesti tarkastelevat yhteiskuntatieteilijät ovat perinteisesti sijoittuneet valtiolle tai kuntasektorille, mutta vaativia ja suuria kokonaisuuksia hahmottavia osaajia tarvitaan yhä enenevissä määrin myös yritysmaailmassa.

Akavalainen Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry, entinen Suomen Valtiotieteilijöiden Liitto SVAL, toimii yhteiskunnallisella alalla työskentelevien, yhteiskuntatieteellisen korkeakoulututkinnon suorittaneiden tai sitä opiskelevien ammatillisena etujärjestönä.

Järjestön toiminnanjohtajan Simo Pöyhösen mukaan yhteiskuntatieteilijöitä yhdistää yhteiskunnallisten ilmiöiden analysointi.

– Yhteiskuntatieteilijät osaavat analysoida, miten maailma makaa – miksi ja miten tähän tilanteeseen on päädytty, ja mihin ollaan menossa. Tilanneanalyysit, ongelmanratkaisu ja kokonaisuuksien hahmottaminen ovat yhteiskuntatieteilijöiden erikoisosaamista, hän summaa. – Lisäksi meillä on erityisosaamista eri hallinnonaloista ja strategisesta ajattelusta.

Yritysmaailman harmaat eminenssit

Yhteiskuntatieteilijöillä on perinteisesti ollut harmaa ja väritön virkamiesimago, joka saa väriä mediassa lähinnä politiikan tutkijoilta.

– Olemme olleet hyvin julkiselle alalle orientoitunutta porukkaa. Lisäksi järjestösektori on ollut tärkeä työllistäjä, Pöyhönen kertoo.

Imago ja työtehtävät ovat muuttumassa, kun suuret yritykset rekrytoivat yhteiskuntatieteilijöitä yhä enemmän mm. henkilöstöhallintoon, viestintään sekä erilaisiin kehittämis-, johto- ja asiantuntijatehtäviin. Harva osaa kuitenkaan yhdistää yhteiskuntatieteilijöitä talousasiantuntijoihin.

– Hyvä esimerkki näkyvästä yhteiskuntatieteilijästä on Sixten Korkman, joka puhuu talousasioista kansantaloustieteiden näkökulmasta, Pöyhönen valottaa. Yhteiskuntatieteilijöiden osaamista kannattaisi hyödyntää enemmän yritysten kehittämistehtävissä sekä strategisessa suunnittelussa. – Yksityisen sektorin työnantajat eivät aina tiedä, mitä yhteiskuntatieteilijät osaavat. Ala nähdään vieläkin tiede- ja tutkijapainotteisena. Tilanne on kuitenkin muuttumassa; nykyisin lähes 40 prosenttia jäsenistämme työskentelee yksityissektorilla.

Lisätietoa artikkelista ja yhteydenotot: http://bit.ly/19Gc7EL
Julkaisija: Editori.fi


Editori Helsinki Oy -yritysviestinnän asiantuntija

Editori.fi-asiantuntijakanava tuo esille oman alansa asiantuntijat, persoonat ja vaikuttajat. www.editori.fi


Vastaava tuottaja Valtteri Rantalainen | p. 09 4241 2223 | valtteri.rantalainen(a)editorhelsinki.fi I www.editorhelsinki.fi