Nordens välfärdscenter

Yhtenäisen panostuksen järjestäminen vaikeaa köyhien lasten hyväksi

Lehdistötiedote   •   Touko 02, 2016 08:00 EEST

Vaikka asia on ollut esillä ja keskustelua on käyty, kokonaisvaltainen panostus lasten köyhyyteen on heikolla pohjalla Suomessa. Norjassa tilanne on päinvastainen. Se on ainoa maa Pohjoismaissa, joka on ryhtynyt kokonaisvaltaisiin toimiin lasten köyhyyden ehkäisemiseksi. Tämä käy ilmi Pohjoismaiden hyvinvointikeskuksen viimeisimmästä lasten köyhyyden panostuksia käsittelevästä raportista, joka on ilmestynyt skandinaavisilla kielillä.

Pohjoismaiden hyvinvointikeskuksen johtaja Ewa Persson Göransson suhtautuu kriittisesti kokonaisvaltaisen lähestymistavan puuttumiseen:

- On kummallista, ettemme hoida tätä ongelmaa paremmin Pohjoismaissa. Kysymys on ollut ajankohtainen jo vuosisadan vaihteesta lähtien, ja asiassa olisi pitänyt päästä paljon pidemmälle.

Suomessa raporttien laatijat nostavat esiin poikkihallinnollisen ohjelman, jonka tavoitteena on parantaa lapsi-, nuoriso- ja perhetyötä Turussa. Raportin julkaisun jälkeen Suomessa on käynnistynyt valtakunnallinen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE).

Pohjoismaista vain Norjassa ollaan panostettu lapsiköyhyyteen kokonaisvaltaisesti suuremmassa mittakaavassa. Raportissa esitellään neljä toimenpidettä, jotka kaikki toteutuvat Norjassa.

Jotta voidaan puhua kokonaisvaltaisesta suhtautumisesta, vaaditaan, että toimenpiteet kattavat kaikki köyhän perheen jäsenet, johon viranomaiset kohdistavat toimensa.

Pohjoismaiden hyvinvointikeskuksen raportin ovat laatineet norjalaistutkijat Tone Fløtten, joka työskentelee Forskningsstiftelsen Fafon johtajana, sekä Anne Skevik Grødem, joka työskentelee Institutt for samfunnsforskningin tutkivana johtajana. Raportin laatimisen takana on laaja pohjoismainen yhteistyö, ja toimeksiantajana on toiminut Pohjoismainen lapsi- ja nuorisoyhteistyönkomitea NORDBUK.

Jos kaipaat lisätietoja, ota yhteyttä Pohjoismaiden hyvinvointikeskuksen projektijohtajaan Anna Gärdegårdiin (ruotsi tai englanti) osoitteessa anna.gardegard@nordicwelfare.org, +46 70-265 56 52

Nordens Välfärdscenter, NVC, är en institution under Nordiska ministerrådet, social- och hälsosektorn.