YIT Oyj

YIT ja Tampereen teknillinen yliopisto vahvistavat yhteistyötään

Lehdistötiedote   •   Helmi 24, 2014 14:00 EET

YIT ja Tampereen teknillinen yliopisto ovat sopineet jo pidempiaikaisen yhteistyönsä jatkokehittämisestä. Perinteisemmän opiskelija- ja verkostoitumistoiminnan lisäksi tehdään jatkossa tiiviimpää yhteistyötä mm. rakennusalan perusopetuksessa, opinnäytetöissä ja tutkimushankkeissa. YIT jakaa ajantasaista käytännön tietoa opiskelijoille asiantuntijoidensa luennoilla sekä tarjoaa todelliset olosuhteet harjoitustehtävien toteuttamiseen työmaillaan. Säännöllinen vuoropuhelu ja yhteiset tavoitteet yhteistyölle terävöittävät molempien yhteistyökumppaneiden toimintaa usealla sektorilla.

”Uskomme vahvasti tiiviin yhteistyön myötävaikuttavan koko rakennusalan kehityksen, opetuksen ja tutkimuksen vahvistumiseen. Ylipäätään on keskeistä, että tuomme yhteistyöllä yrityksen kehitystarpeet lähelle tutkimusta ja opetusta”, sanoo Rakennusteollisuuden kehitysjohtajana ja TTY:llä rakennustuotannon professorina toimiva Jukka Pekkanen.

”TTY:n Rakennustekniikan laitoksen tavoitteena on kouluttaa monipuolisesti osaavia rakennusalan diplomi-insinöörejä alan tarpeisiin, opetuksen ollessa rakennusalalle suuntautuvaa jo alusta lähtien. Lisäksi tutkimushankkeiden keskeisinä lähtökohtina ovat yritysten liiketoimintaa pitkäjänteisesti tukevat tarpeet”, toteaa Pekkanen.

Yksi luontevista yhteistyön vahvistamistavoista on koko diplomityöprosessin kehittäminen. YIT ja TTY ovat yhdessä käyneet läpi laajemmin kehitystarpeita ja hioneet diplomitöiden aiheet osaksi yliopiston tutkimusryhmiä.

”Hyvin suunniteltu ja ohjattu diplomityö on oiva kehittymisen mahdollisuus sekä opiskelijalle että YIT:lle. Haemme tänä vuonna kohdennetusti suurempaa määrää diplomityön tekijöitä. Keväällä käynnistämme kymmenen uutta diplomityötä ja syksyn tavoitteemme on saada käyntiin toiset kymmenen”, kertoo YIT:n henkilöstöjohtaja Pii Raulo.

Sisällöllinen yhteistyö eri rakennusalan oppilaitosten kanssa on YIT:n toimintatapana tuonut tulosta jo pitkään. Oppilaitoskohtaisten tavoitteiden lisäksi YIT näkee pitkäkantoisen vastuunsa siinä, että rakennusalalle saadaan kasvatettua nuoria tulevaisuuden osaajia. Harjoittelu- ja lopputyöpaikat ovat välttämättömiä opiskelijoiden valmistumisen ja kehittymisen kannalta. Kuluvana talvena rakennusalalla paikkojen tarjonta vaikuttaa vähentyneen. YIT pitää kiinni tänäkin vuonna asettamastaan tavoitteestaan ja palkkaa Suomen toimintoihin yli 600 eri asteen harjoittelijaa ja lopputyöntekijää.

Lisätietoja:

Pii Raulo, henkilöstöjohtaja, YIT Oyj, 040 572 3568, pii.raulo@yit.fi
Jukka Pekkanen, professori, TTY, Rakennustekniikan laitos, 050 527 6966, jukka.pekkanen@tut.fi


YIT on rakennusalan edelläkävijä. Luomme parempaa elinympäristöä Suomessa, Venäjällä, Baltian maissa, Tšekissä ja Slovakiassa. Yli 100 vuoden kokemuksella olemme saavuttaneet vahvan markkina-aseman: Suomessa olemme suurin asuntorakentaja ja yksi suurimmista toimitila- ja infrarakentajista sekä Venäjällä merkittävin ulkomainen asuin- ja aluerakentaja. Visiomme on olla askeleen edellä – asiakkaistamme, yhteistyökumppaneistamme ja henkilöstöstämme välittäen. Työllistämme yli 6 000 henkilöä seitsemässä maassa. Vuonna 2013 liikevaihtomme oli noin1,9 miljardia euroa. Osakkeemme noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.yit.fi.