Aluehallintovirasto

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON PALVELUJEN TUOTTAJAN JA ITSENÄISEN AMMATINHARJOITTAJAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010

Lehdistötiedote   •   Helmi 13, 2011 19:02 EET

Yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 10 §:n mukaan palvelujen tuottajan ja itsenäisen ammatinharjoittajan on annettava vuosittain toimintakertomus aluehallintovirastolle. Toimintakertomuksessa on ilmoitettava terveyden- ja sairaanhoidon palveluja koskevat toimintatiedot sekä henkilökunnan, toimitilojen ja toiminnan muutokset. Toimintakertomuksen antamisesta ja toimintakertomuslomakkeista säädetään Sosiaali- ja terveysministeriön yksityisestä terveydenhuollosta antamassa asetuksessa (7/2006). Toimintakertomusten tietoja käytetään aluehallintovirastojen valvontatehtäviin sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tilastotehtäviin. THL:n oikeus kerätä tilastotietoja perustuu Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tilastotoimesta annettuun lakiin ja tilastolakiin.

Toimintakertomus vuodelta 2010 tulee antaa aikaisempien vuosien tapaan paperisena viimeistään 28.2.2011 mennessä.

Toimintakertomuksen laatimista koskevat lomakkeet ja ohje on luettavissa osoitteissa http://www.laaninhallitus.fi/intermin/lomakehakemisto.nsf/formsbbfinlh/F2B21D91CA190171C2257274002B2F7C

Tällä tiedotteella kumotaan Lapin aluehallintoviraston 27.1.2011 julkaisema tiedote.

Lisätietoja: Lisätietoja asiassa antaa terveydenhuollon ylitarkastaja Anne-Mari Knuuti puh. 040-593 7149 tai sähköpostitse anne-mari.knuuti@avi.fi