Aluehallintovirasto

Yksityisen terveydenhuollon vuoden 2010 toimintakertomusten palautus vasta syksyllä 2011

Lehdistötiedote   •   Helmi 08, 2011 10:24 EET

Lisätietoja Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa antavat: 

 

Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajien ja itsenäisten ammatinharjoittajien vuoden 2010 toimintakertomusten kerääminen siirtyy, koska lupa- ja ilmoitusrekisteriä uudistetaan ja tavoitteena on kerätä toimintakertomustiedot sähköisen palvelusivun kautta syksyllä 2011. Aiemmin toimintakertomukset on kerätty helmikuun loppuun mennessä.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira ja aluehallintovirastot pitävät yhdessä valtakunnallista tietojärjestelmää yksityisessä terveydenhuoltolaissa (152/1990) tarkoitettujen lupa- ja ilmoitusasioiden käsittelyä sekä toiminnan valvontaa ja tilastointia varten.  

Tietojärjestelmän osalta on parhaillaan menossa uudistusvaihe. Uuteen rekisteriin on tulossa myös sähköinen toimintakertomusosio. Tätä tullaan käyttämään välineenä vuoden 2010 toimintakertomustietojen keruussa ja tallentamisessa. Koska osio ei vielä ole täysin valmis, siirretään vuoden 2010 toimintakertomustietojen keruu tapahtuvaksi syksyllä 2011.

Toimintakertomustietojen sähköisen keruun tarkemmasta aikataulusta ja ohjeista ilmoitetaan myöhemmin erikseen. Aluehallintovirasto tiedottaa myös internetsivuilla  www.avi.fi  loppukesästä/alkusyksystä.

Mikäli yksityiset palveluntuottajat tulevat lähettämään vuoden 2010 toimintakertomustietoja paperisena versiona, toimintakertomustietojen keruun aikataulusta ilmoitetaan niin ikään myöhempänä ajankohtana.

Huom!
Tiedottamista varten aluehallintovirasto pyytää
palvelujen tuottajia lähettämään sähköpostiosoitteen
(esim. vastaava johtaja tai palvelujen tuottaja) osoitteeseen:
eeva.hyvonen@avi.fi
otsikolla ”Toimintakertomus/sähköpostiosoite”