Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Yksityisteiden valtionavustukset haettavissa ympäri vuoden Uudenmaan ELY- keskuksesta

Lehdistötiedote   •   Loka 14, 2010 13:46 EEST

Tiekunnat voivat hakea valtionavustusta yksityistien parantamiseen ympäri vuoden. Yksityistielain mukainen valtionavustus on harkinnanvaraista ja sitä myönnetään parantamishankkeisiin tien ja siltojen vaurioiden sekä rakenteiden korjaamiseen. Avustukset jaetaan vuosittaisista määrärahoista. Uudenmaan ELY- keskus päättää avustusten myöntämisistä Uudenmaan, Itä-Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakuntien alueilla. 

Ohjeiden mukaisesti täytetyt hakemukset ja niihin liitetyt suunnitelmat ja kustannusarviot nopeuttavat käsittelyä. Avustuksen hakijana on aina tiekunta.

Valtion erityisesti varaamaa avustusmäärärahaa puuhuollon kannalta merkittävien yksityisteiden tiekunnille voidaan myöntää vielä tänä ja ensi vuonna. Tiekunnan tulee olla ripeästi liikkeellä, koska hakemukset on toimitettava joko tämän vuoden aikana tai viimeistään alkuvuodesta 2011, jotta ne ehditään käsitellä ajoissa.

Etusijalla pidetään sellaisia hankkeita, joissa on kyse esimerkiksi siltojen tai suurten rumpujen uusimisesta tai tien tulva- tai routavaurioiden korjaamisesta. Yleensä määrärahoilla voidaan avustaa myös laajempaa perusparantamista kuten esimerkiksi tien kantavuuden ja kuivatusjärjestelmän parantamista. Hakemuksia arvioidaan mm. tien parantamistarpeen, hankkeen sisällön, kiireellisyyden ja esim. liikenneturvallisuuden parantamisen perusteella.

Tiekuntien on hyvä muistaa:

Hankkeen käynnistämisestä, avustuksen hakemisesta ja vastaanottamisesta päätetään tiekunnan kokouksessa. HUOM. Tien vuosittaista kunnossapitoa ei avusteta valtionavustuksella. 

Yksityistielain mukaisesti tie on valtionavustuskelpoinen kun:
- se on henkilöautolla ajokelpoinen
- sen asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta
- tiellä on paikkakunnalla huomattava liikenteellinen merkitys tai tie on tarpeellinen pysyvän asutuksen pääsytienä vähintään yhden kilometrin matkalla ja sen vaikutuspiirissä on vähintään kolme pysyvästi asuttua taloutta
tai:
- vuosina 2009 - 2011: tie , jolla on huomattava merkitys puutavarakuljetusten kannalta ja kun sellaiselle tielle on perustettu tiekunta

Lisätietoja, hakulomakkeita ja muuta informaatiota saa seuraavilta:

www.ely-keskus.fi => Palvelut => Yksityisteiden valtionavustukset 
-  Liikenteen Asiakaspalvelu: p. 020690303 (ma–pe 9–16), 
s-posti: liikenteen.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi
 Uudenmaan ELY- keskus Arja Kottari p. 0400 809 583  
-  Hakemukset lähetetään osoitteeseen: Pirkanmaan ELY-keskus, Yksityistiet,  Pl 297, 33101 Tampere