Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Ylä-Savon yhteispuhdistamohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus nähtäville

Lehdistötiedote   •   Loka 21, 2010 19:34 EEST

Iisalmen ja Kiuruveden kaupungit sekä Lapinlahden kunta ovat toimittaneet Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointiselostuksen, joka koskee Ylä-Savon jätevesien käsittelemistä Lapinlahdelle sijoittuvassa keskusjätevedenpuhdistamossa. Arviointiselostus on kuntien esittämä suunnitelma hankkeen eri toteuttamisvaihtoehtojen aiheuttamista ympäristövaikutuksista. Selostusta koskevat mielipiteet ja lausunnot tulee toimittaa ELY-keskukseen kirjallisesti viimeistään 26.11.2010.

Hankkeen eri toteuttamisvaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa on selvitetty kolmea vaihtoehtoista toteuttamistapaa jätevesien käsittelylle Ylä-Savossa.

  • Vaihtoehto VE 0+: Kiuruveden, Iisalmen ja Lapinlahden nykyisiä jätevedenpuhdistamoja kehitetään niiden nykyisillä paikoilla. Vieremän ja Sonkajärven jätevedet johdetaan aiemmin rakennettuja siirtoviemäreitä pitkin Iisalmen puhdistamolle käsiteltäväksi. Uusia siirtoviemäreitä ei rakenneta. Jätevesien purkupaikat säilyvät nykyisellään, mutta vesistövaikutuksia arvioidaan Lapinlahden puhdistamolla, VE 1 mukaisen, Akkalansaaren eteläpuolella sijaitsevan purkupaikan suhteen.
  • Vaihtoehto VE1: Kiuruveden ja Iisalmen jätevedenpuhdistamot lakkautetaan ja jätevedet johdetaan noin 61 km pitkällä siirtoviemärillä Lapinlahden nykyiselle puhdistamolle. Kiuruvedelle ja Iisalmelle rakennetaan tasausaltaat ja sakokaivolietteiden vastaanottopaikat. Lapinlahden puhdistamon kapasiteettia laajennetaan ja toimintaa kehitetään. Jätevesien purkupaikka siirretään Akkalansaaren eteläpuolelle, Iisalmen reitin päävirtauksen alueelle.
  • Vaihtoehto VE2: Iisalmen ja Lapinlahden nykyiset puhdistamot saneerataan. Lapinlahden puhdistamo säilyy nykyisellä paikallaan. Iisalmen puhdistamo siirtyy Peltosalmen Sikomäkeen purkualueen pysyessä nykyisellään. Kiuruveden jätevedenpuhdistamo lakkautetaan ja jätevedet johdetaan noin 35 km pitkällä siirtoviemärillä Iisalmeen. Kiuruvedelle rakennetaan tasausallas ja sakokaivolietteiden vastaanottopaikka.

Arviointiselostuksen nähtävilläpito

Arviointiselostus on nähtävillä 21.10. – 26.11.2010 seuraavissa virastoissa:

  • Lapinlahden kunnantalo, Asematie 4, Lapinlahti
  • Pohjois-Savon ELY-keskus, Sepänkatu 2 B, Kuopio
  • Kiuruveden kaupungintalo, Harjukatu 2, Kiuruvesi
  • Iisalmen kaupungintalo, Pohjolankatu 14, Iisalmi

Selostukseen voi tutustu myös verkossa osoitteessa www.ely-keskus.fi/pohjois-savo/yva. Tämän lisäksi ympäristövaikutusten arviointia esitellään Iisalmessa ja Lapinlahdella pidettävissä yleisötilaisuuksissa:

  • Iisalmen yleisötilaisuus 4.11.2010 klo 17 alkaen Kauppis-Heikin koululla (Peltosalmentie 11, Iisalmi) ja
  • Lapinlahden yleisötilaisuus 9.11.2010 klo 18 alkaen Lapinlahden lukion auditoriossa (Kivistöntie 2, Lapinlahti).

Mielipiteiden esittäminen

Kirjalliset mielipiteet ja lausunnot arviointiselostuksesta tulee toimittaa viimeistään 26.11.2010 Pohjois-Savon ELY-keskukseen (PL 1049, 70101 Kuopio, käyntiosoite Sepänkatu 2 B) tai sähköisesti: kirjaamo.pohjois-savo(at)ely-keskus.fi.

Pohjois-Savon ELY-keskus toivoo, että mielipiteissä otettaisiin erityisesti kantaa siihen, ovatko kunnat arvioineet hankkeensa vaikutukset oikein. Mielipiteitä kaivataan myös siitä, onko vaikutukset arvioitu siten kuin arviointiohjelmassa esitettiin ja siitä annetussa lausunnossa vaadittiin. Myös arvioinnin asianmukaisuudesta ja ymmärrettävyydestä toivotaan kannanottoja. Oman lausuntonsa vaikutustenarvioinnin riittävyydestä Pohjois-Savon ELY-keskus antaa tammikuussa 2011.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä ei myönnetä lupaa hankkeen toteuttamiselle. Se on kuitenkin perusedellytys mm. tarvittavien ympäristö- ja vesilupien myöntämiselle. YVA-menettelyssä onkin tärkeintä keskittyä hankkeen aiheuttamiin ympäristövaikutuksiin ja niiden arvioimiseen riittävällä tarkkuudella.

Lisätietoja

Ympäristöinsinööri Hanna huhta, Pohjois-Savon ELY-keskus, puh. 040 749 9938, hanna-kaisa.huhta(at)ely-keskus.fi

sekä hankkeesta vastaavien puolesta:

Lapinlahden kunta, Eero Mykkänen, puh. (017) 272 0701 tai konsultilta FCG Finnish Consulting Group Oy, Jari Kärkkäinen, puh. 010 409 6628.