Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Yleisivistävien koulujen peruskorjaus- tai lisärakennustarve -ehdotuksia yhteensä 633 miljoonalla eurolla

Lehdistötiedote   •   Syys 15, 2010 08:02 EEST

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tehnyt opetus- ja kulttuuriministeriölle rahoitussuunnitelmaesityksensä oppilaitosten rakentamishankkeista vuosiksi 2011 - 2014. Ehdotus sisältää hanke-ehdotukset kuuden maakunnan eli Uudenmaan, Itä-Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueilla.  Uudenmaan ELY-keskuksen esitykseen on voitu ottaa arvioitujen määrärahakehysten mukaisesti 29 peruskoulu- ja lukiohanketta, joiden valtionavustuksen perusteen mukaisiksi kustannuksiksi on arvioitu 155,5 miljoonaa euroa. Valtion rahaa näihin hankkeisiin tarvitaan 59,6 miljoonaa euroa.

Peruskoulujen ja lukioiden hanke-esityksia oli yhteensä 124 kappaletta. Esitysten lukumäärä on jonkin verran suurempi kuin viime vuonna, mutta esitettyjen hankkeiden yhteiskustannukset ovat pysyneet suunnilleen samana.

Kansanopistojen sekä kansalais- ja työväenopistojen hanke-esitysten kustannukset ovat yhteensä noin 7 miljoonaa euroa. Näihin hankkeisiin tarvittaisiin valtion rahaa noin 2,5 miljoonaa euroa.

Maakuntaliitot asettivat alueensa hankkeet kiireellisyysjärjestykseen vuodenvaihteessa tapahtuneen lakimuutoksen mukaisesti ja Uudenmaan ELY-keskus sovitti ne yhteen. Ehdotuksessa on otettu huomioon maakuntien tasavertaisuus. Oppilaitosten perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaesitysten pohjana on opetusministeriön viime syksynä vahvistamat rahoitussuunnitelmat vuosiksi 2010 – 2013, joihin sisältyvien hankkeiden kiireellisyysjärjestykseen maakuntaliitot eivät ole oman alueensa sisällä esittäneet muutoksia.

Opetusministeriö vahvistaa syksyllä 2010 rahoitussuunnitelman vuosiksi 2011 – 2014.  Muutoin koulutuksen perustamishankeasioissa valtionapuviranomaisena on Uudenmaan ELY-keskus kaikkien edellä mainittujen kuuden maakunnan alueella.

Liitteenä Uudenmaan ELY-keskuksen yleissivistävien ja vapaan sivistyön perustamishankkeiden rahoitusuunnitelmaehdotukset opetus- ja kulttuuriministeriölle oppilaitosrakentamisen perustamishankkeista vuosille 2011-2014.

Rahoitussuunnitelmaehdotus yls.2011-2014.pdf

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Sinikka Rajala-Vakkilainen, p. 050 456 2364 (Uudenmaan, Itä-Uudenmaan ja Kanta-Hämeen hankkeet)
Ylitarkastaja Marjo Mäkelä, p. 040 740 6507 (Etelä-Karjalan, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen hankkeet) ei tavattavissa 14.-17.9.2010