Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Yleisötilaisuus 15.6.2011 valtatien 8 parantamisesta Laitilan keskustan kohdalla

Lehdistötiedote   •   Kesä 07, 2011 15:14 EEST

Varsinais-Suomen ELY-keskus laatii tiesuunnitelmaa valtatien 8 parantamiseksi Laitilan keskustan kohdalla noin 3 km matkalla. Suunnittelun tavoitteena on mm. turvata valtatiellä 8 ja siihen liittyvällä liikenneverkolla alueen maankäytön kehityksen myötä kasvavan liikenteen sujuvuus, parantaa liikenneturvallisuutta sekä selkeyttää liikenneympäristöä. Tiesuunnitelmaa esitellään yleisölle keskiviikkona 15.6.2011 klo 17.00–19.00 Laitilan kaupungin valtuustosalissa, osoitteessa Keskuskatu 30, Laitila. Tilaisuudessa on mahdollisuus keskustella hankkeen suunnittelijoiden kanssa, ottaa kantaa ja ilmaista mielipiteensä suunnitelmasta.

Valtatietä 8 (Turuntie – Raumantie) parannetaan Laitilan keskustan kohdalla noin 3 kilometrin matkalla. Valtatien 8 parantaminen Laitilan keskustan kohdalla on osa laajempaa Turku – Pori -yhteysvälin parantamishanketta. Suunnittelualueella valtatien 8 nykyiset tasoliittymät poistetaan. Ne korvataan rakentamalla kaksi uutta eritasoliittymää, joiden kautta liikenne johdetaan valtatielle 8. Toinen uusista eritasoliittymistä sijoittuu kantatien 43 (Uudenkaupungintie - Eurantie) kohdalle ja toinen maantien 2051 (Kaukolantie) ja Erik Sorolaisen tien kohdalle. Lisäksi suunnitelmiin sisältyy kantatien 43 parantaminen noin 1,5 kilometrin matkalla sekä liittymäjärjestelyjä valtatiellä 8 ja kantatiellä 43. Nykyisellään valtatien 8 vilkkaat tasoliittymät ja tien kapeus aiheuttavat sujuvuusongelmia ja heikentävät liikenneturvallisuutta.

Suunnittelun tavoitteena on turvata valtatiellä 8 ja siihen liittyvällä liikenneverkolla alueen maankäytön kehityksen myötä kasvavan liikenteen sujuvuus, parantaa liikenneturvallisuutta sekä selkeyttää liikenneympäristöä. Kevyelle liikenteelle rakennetaan turvalliset ja kattavat yhteydet sekä luodaan joukkoliikenteelle hyvät toimintaedellytykset.

Tiesuunnitelman laatiminen on aloitettu toukokuussa 2011, ja se valmistuu joulukuun 2011 loppuun mennessä. Suunnitelman valmistuttua se lähetetään maantielain mukaiseen käsittelyyn ja asetetaan virallisesti nähtäville. Hankkeen toteuttamisajankohdasta ei ole vielä päätetty. 

Tiesuunnitelman laadinnassa käytetään avointa ja vuorovaikutteista suunnittelutapaa. Tiesuunnitelman ensimmäinen esittelytilaisuus pidetään keskiviikkona 15.6.2011 klo 17.00–19.00 Laitilan kaupungin valtuustosalissa, osoitteessa Keskuskatu 30, 23800 Laitila. Tilaisuudessa on mahdollisuus keskustella hankkeen suunnittelijoiden kanssa, ottaa kantaa ja ilmaista mielipiteensä suunnitelmasta.

LISÄTIETOJA: Varsinais-Suomen ELY-keskus, projektipäällikkö Markus Salmi, puh.  0400 745 239 ja suunnitelmaa laativa A-Insinöörit Suunnittelu Oy, projektipäällikkö Jorma Laakso, puh. 0207 911 575 sekä pääsuunnittelija Jukka Levä, puh.020 7911873.

LIITE: Suunnitelmakartta