Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Yleisötilaisuus 16.11.2011 Laitilassa tiesuunnitelman laatimisesta vt 8 parantamiseksi Laitilan keskustan kohdalla

Lehdistötiedote   •   Marras 10, 2011 11:15 EET

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus laatii tiesuunnitelmaa valtatien 8 parantamiseksi Laitilan keskustan kohdalla noin 3 kilometrin matkalla. Tiesuunnitelmaratkaisuja esitellään yleisölle keskiviikkona 16.11.2011 klo 17.00 – 19.00 Laitilan kaupungin valtuustosalissa, osoitteessa Keskuskatu 30, 23800 Laitila.

Valtatietä 8 (Turuntie – Raumantie) parannetaan Laitilan keskustan kohdalla noin 3 kilometrin matkalla. Valtatien 8 parantaminen Laitilan keskustan kohdalla on osa laajempaa Turku – Pori -yhteysvälin parantamishanketta. Suunnittelualueella valtatien 8 nykyiset tasoliittymät poistetaan. Ne korvataan rakentamalla kaksi uutta eritasoliittymää, joiden kautta liikenne johdetaan valtatielle 8. Toinen uusista eritasoliittymistä sijoittuu kantatien 43 (Uudenkaupungintie - Eurantie) sekä toinen maantien 2051 (Kaukolantie) ja Erik Sorolaisen tien kohdalle. Lisäksi suunnitelmiin sisältyy kantatien 43 parantaminen noin 1,5 kilometrin matkalla sekä liittymäjärjestelyjä valtatiellä 8 ja kantatiellä 43. Nykyisellään valtatien 8 vilkkaat tasoliittymät ja kapea poikkileikkaus aiheuttavat sujuvuusongelmia ja heikentävät liikenneturvallisuutta.

Suunnittelun tavoitteena on turvata valtatiellä 8 ja siihen liittyvällä liikenneverkolla alueen maankäytön kehityksen myötä kasvavan liikenteen sujuvuus, parantaa liikenneturvallisuutta sekä selkeyttää liikenneympäristöä. Kevyelle liikenteelle rakennetaan turvalliset ja kattavat yhteydet sekä luodaan joukkoliikenteelle hyvät toimintaedellytykset.

Tiesuunnitelman laatiminen on aloitettu toukokuussa 2011, ja se valmistuu joulukuun 2011 loppuun mennessä. Suunnitelman valmistuttua se lähetetään maantielain mukaiseen käsittelyyn ja asetetaan virallisesti nähtäville. Hankkeen toteuttamisajankohdasta ei ole vielä päätetty.

Tiesuunnitelman laadinnassa käytetään avointa ja vuorovaikutteista suunnittelutapaa. Tiesuunnitelman toinen esittelytilaisuus pidetään keskiviikkona 16.11.2011 klo 17.00 – 19.00 Laitilan kaupungin valtuustosalissa, osoitteessa Keskuskatu 30, 23800 Laitila. Tilaisuudessa on mahdollisuus keskustella hankkeen suunnittelijoiden kanssa, ottaa kantaa ja ilmaista mielipiteensä suunnitelmasta.

LISÄTIETOJA:

- Varsinais-Suomen ELY-keskus, projektipäällikkö Markus Salmi,
puh. 0400 745 239  

- suunnitelmaa laativa A-Insinöörit Suunnittelu Oy, projektipäällikkö Jorma Laakso, puh. 0207 911 575 ja pääsuunnittelija Jukka Levä, puh. 0207 911 873

LIITE: Suunnitelmakartta