Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Yleisötilaisuus happamien sulfaattimaiden vesiensuojelusta ja Catermass-tutkimushankkeen välituloksista

Lehdistötiedote   •   Syys 23, 2010 22:41 EEST

Yleisötilaisuus Catermass-hankkeen välituloksista järjestetään tiistaina 5.10.2010 Stundarsissa, Hemmerin talolla, Stundarsvägen 5, 65450 Sulva.

Alustava ohjelma 5.10.2010

Klo 09.30 Tervetuliaiskahvit
Klo 10.00 Tilaisuuden avaus: erikoistutkija Kari-Matti Vuori, SYKE
Klo 10.10 Projektin tietoiskuja ja tuloksia ensimmäiseltä vuodelta (noin 15 min).
- HS-maiden kartoitus, tunnistaminen ja riskiluokitus, ympäristögeologi Peter Eden, GTK
-
Vesistökuormitus ja -haitat (ml. pilottikohteen tulokset), tutkija Anssi Teppo, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, tutkimusjohtaja Peter Österholm, Åbo Akademi
-
Haittojen vähentämismenetelmät, vanhempi tutkija Jaana Uusikämppä, MTT
-
Sosioekonomiset vaikutukset, vanhempi tutkija Heli Saarikoski, SYKE
Klo 11.25 Söderfjärdenin retkikohteen esittely, salaojateknikko Rainer Rosendahl, ProAgria ÖSL
Klo 11.35 Yleisökysymyksiä, keskustelua
Klo 12.10 Lounas (omakustanteinen)
Klo 13.15 Retkeily Söderfjärdenin koelohkoilla (Stefan Östman, Arne Lervik, Tom Backlund)

Happamia sulfaattimaita pidettiin pitkään vain maataloustuotantoa haittaavana ongelmana. Nykyään tiedetään, että ne vaikuttavat merkittävästi myös kalatalouteen, vesihuoltoon, metsätalouteen, turvetuotantoon sekä pinta- ja pohjavesien tilaan.

Catermass-hanke (Climate Change Adaptation Tools for Environmental Risk Mitigation of Acid Sulphate Soils) käynnistettiin tammikuussa 2010 ja jatkuu vuoden 2012 loppuun saakka. Hankkeen suomenkielinen nimi on "Happamien sulfaattimaiden ympäristöriskien vähentäminen, sopeutumiskeinoja ilmastomuutokseen". Suomen ympäristökeskus on hankevastaava ja muut hankeosapuolet ovat Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Geologinen tutkimuskeskus, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT, Riista- ja kalatalouden tutkimuskeskus, Åbo Akademi ja Helsingin yliopisto. Hanke on yhteistyössä myös Österbottens svenska producentförbundetin, Pro Agria:n, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja sidosryhmien kanssa. Hankkeen kokonaisbudjetti on 2,8 miljoonaa euroa. Hankkeen rahoittajat ovat EU Life + -ohjelma, maakuntaliitot, säätiöt, ministeriöt ja hankeosapuolet.

Hankkeen tavoitteena on mm. kehittää uusia menetelmiä happamien sulfaattimaiden kartoittamiseksi ja niiden ympäristössä ja vesistöissä aiheuttamien vahinkojen vähentämiseksi. Hankkeessa arvioidaan myös happamien sulfaattimaiden ympäristöriskit ja toimenpiteiden sosioekonomiset vaikutukset. Kokeilualueet sijaitsevat yksityisten viljelijöiden pelloilla Pedersöressä ja Mustasaaren Söderfjärdenillä.

Lisätietoja

Ilmoittautumiset Eeva Nuotiolle 30.9.2010 mennessä.

Tulostettava versio tiedotteesta