Valtioneuvosto

Yleissivistävän koulutuksen perustamishankkeille tukea vuosina 2012-2015

Lehdistötiedote   •   Joulu 20, 2011 08:29 EET

Opetus- ja kulttuuriministeriö on vahvistanut yleissivistävän koulutuksen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelman vuosille 2012?2015 edellyttäen, että eduskunta hyväksyy vuoden 2012 talousarvioon 8 miljoonan euron myöntövaltuuden.

Valtionavustus peruskoulujen ja lukioiden rakennushankkeisiin vuosina 2012?2015 on 25 miljoonaa euroa. Tuettavia hankkeita on yhteensä 22. Rahoitussuunnitelmaan sisältyy varaus vähäisiin kustannusarvioiden ja valtionavustusten tarkistuksiin.

Rahoitussuunnitelma perustuu valtion vuoden 2012 talousarvioesitykseen, valtiovarainvaliokunnan siitä 12.12.2011 antamaan mietintöön sekä valtioneuvoston 5.10.2011 kehyspäätökseen. Rahoitussuunnitelma on laadittu elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten valmistelun ja maakunnallisten liittojen asettamien kiireellisyysjärjestysten sekä rahoitussuunnitelman 2011-2014 pohjalta. Valmistelussa on huomioitu alueellinen tasapuolisuus.

http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/avustukset/oppilaitosten_perustamishankkeet.html?lang=fi
---

Lisätietoja: rakennusneuvos Ritva Kivi, puh.             (09) 160 77095