Puolustusministeriö

Ylennyksiä kenraalikunnassa 6.12.2011

Lehdistötiedote   •   Joulu 07, 2011 00:04 EET

Tasavallan Presidentti Tarja Halonen on päättänyt ylentää 6.12.2011 lukien  kenraalimajuri Jarmo Lindbergin kenraaliluutnantiksi, prikaatikenraali Jukka Haaksialan kenraalimajuriksi, kommodori Veijo Taipaluksen lippueamiraaliksi, eversti Eero Pyötsiän prikaatikenraaliksi ja lääkintäeversti Simo Siitosen lääkintäprikaatikenraaliksi.

Kenraaliluutnantti Jarmo Ilmari Lindberg (s.1959) on palvellut vuodesta 2008 Ilmavoimien komentajana. Aikaisemmin hän on toiminut pääesikunnassa valmiuspäällikkönä ja operaatio-osaston apulaisosastopäällikkönä, Lapin Lennoston komentajana, Ilmavoimien Esikunnassa operaatiopäällikkönä, valmiuspäällikkönä ja lentokoulutuspäällikkönä sekä Satakunnan Lennostossa hävittäjälaivueen komentajana. Yleisesikuntaupseerin tutkinnon Lindberg suoritti vuonna 1993. Kenraalimajuriksi hänet ylennettiin vuonna 2008.

Kenraalimajuri Jukka Antero Haaksiala (s.1953) on palvellut vuodesta 2008 Pohjois-Suomen Sotilasläänin komentajana. Aikaisemmin hän on toiminut apulaiskomentaja EU-operaation pohjoismaisen taisteluosaston esikunnassa (EU OHQ) Iso-Britanniassa, pääesikunnassa tykistön tarkastajana, Tykistöprikaatin komentajana, USCENTCOM?ssa (Yhdysvallat) yhteysupseerina, Pohjoisen Maanpuolustusalueen Esikunnassa esikuntapäällikkönä ja osastopäällikkönä,  sekä pataljoonan komentajana ja yhteysupseerina UNIFIL-operaatiossa Libanonissa, Kainuun Prikaatissa tykistörykmentin komentajana , osastopäällikkönä Oulun Sotilasläänin Esikunnassa ja toimistopäällikkönä Oulun Sotilaspiirin Esikunnassa. Yleisesikuntaupseerin tutkinnon Haaksiala suoritti vuonna 1989. Prikaatikenraaliksi hänet ylennettiin vuonna 2007.

Lippueamiraali Veijo Yrjö Ilmari Taipalus (s.1958) on palvellut Merivoimien esikuntapäällikkönä syyskuusta 2011 alkaen. Aikaisemmin hän on toiminut Merisotakoulun johtajana, jatkotutkinto-osaston johtajana Maanpuolustuskorkeakoulussa, Saaristomeren Meripuolustusalueen esikuntapäällikkönä, Kotkan Rannikkoalueen komentajana, Merivoimien esikunnassa toimialapäällikkönä, sotilasasiamiehenä Oslossa ja Kööpenhaminassa, osastoesiupseerina ja erityistehtävissä pääesikunnassa, osastoesiupseerina puolustusministeriössä ja opetusupseerina Suomenlinnan Rannikkorykmentissä. Yleisesikuntaupseerin tutkinnon Taipalus suoritti vuonna 1993. Lisäksi hän on suorittanut opintoja Norjassa. Kommodoriksi hänet ylennettiin vuonna 2007.

Prikaatikenraali Eero Tapio Pyötsiä (s.1961) on palvellut kesäkuusta 2011 puolustusministeriön kansallisen puolustuspolitiikan yksikön johtajana. Aikaisemmin hän on toiminut Porin Prikaatin komentajana, pääesikunnassa strategisen suunnittelusektorin johtajana ja osastoesiupseerina operatiivisella osastolla, Turvallisuus- ja puolustusasiankomitean yleissihteerinä puolustusministeriössä, Kaartin pataljoonan komentajana, Puolustusvoimain komentajan adjutanttina sekä taktiikan ja operaatiotaidon opettajana Maanpuolustuskorkeakoulussa. Yleisesikuntaupseerin tutkinnon Pyötsiä suoritti vuonna 1993. Lisäksi hän on suorittanut opintoja Harvardin Yliopistossa Yhdysvalloissa. Everstiksi hänet ylennettiin vuonna 2006.

Lääkintäprikaatikenraali Simo Lauri Siitonen (s.1961) on palvellut marraskuusta 2011 puolustusvoimien ylilääkärinä. Aikaisemmin hän on toiminut Sotilaslääketieteen keskuksen johtajana, ylilääkärinä ja hallintoylilääkärinä pääesikunnassa, Ilmavoimien ylilääkärinä, ylilääkärinä, erikoislääkärinä ja tutkijalääkärinä Keskussotilassairaalassa sekä sotilaslääkärinä ja lääkärinä Karjalan Lennostossa. Lääketieteen tohtorin tutkinnon hän suoritti vuonna 2000 Kuopion ylipistossa. Lisäksi hän on suorittanut opintoja Yhdysvalloissa ja Englannissa. Lääkintäeverstiksi Siitonen ylennettiin vuonna 2009.

Lisätietoja puolustusministeriössä antaa viestintäjohtaja Jyrki Iivonen, puh. 09 160 88200.