Valtioneuvosto

Yli 21 miljoonaa euroa äkillisten rakennemuutosalueiden kehittämiseen

Lehdistötiedote   •   Helmi 25, 2011 00:15 EET

Valtioneuvosto myönsi 24.2.2011 noin 21,4 miljoonaa euroa äkillisten rakennemuutosalueiden elinkeino- ja työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin. Tavoitteena on reagoida äkillisiin rakennemuutoksiin ripeästi, jotta pitkäaikaista työttömyyttä ei pääse syntymään.

Äkillisen rakennemuutoksen alueille on vuonna 2011 käytettävissä myöntämisvaltuutta yhteensä noin 37,7 miljoonaa euroa. Tästä 12 miljoonaa euroa on kansallista avustusta yritysten investointi- ja kehittämishankkeisiin ja 5 miljoonaa euroa työllisyysperusteisiin investointihankkeisiin. Valtioneuvoston päätöksellä jaetaan nyt yritystoiminnan kehittämiseen 6 miljoonaa euroa ja työllisyysperusteisiin investointeihin 3 miljoonaa euroa.

EU:n rakennerahasto-ohjelmista on varattu noin 5 prosentin kansallinen joustovaraus eli 20,7 miljoonaa euroa käytettäväksi äkillisen rakennemuutoksen hoitoon. Näistä varoista valtioneuvoston päätöksellä jaetaan myöntämisvaltuutta Euroopan aluekehitysrahastosta noin 6,9 milj. euroa ja Euroopan sosiaalirahastosta noin 5,5 milj. euroa, eli yhteensä 12,4 miljoonaa euroa.

Myönnetystä rahoituksesta esimerkiksi Varsinais-Suomeen osoitetaan noin 6,1 miljoonaa euroa, Pohjois-Pohjanmaalle 4,4 miljoonaa euroa, Kaakkois-Suomeen 3,9 miljoonaa ja Pohjois-Savoon 2,5 miljoonaa euroa (ks. liite).

Äkillisen rakennemuutoksen alueita on vuoden 2011 helmikuusta lähtien yhteensä 8kpl, joista seitsemän määräaika päättyy vuoden 2011 lopussa ja yhden vuoden 2012 lopussa. Lisäksi valtioneuvosto on joulukuussa 2010 nimennyt meriteollisuuden äkillisen rakennemuutoksen toimialaksi vuoden 2012 loppuun saakka.

Päätökset äkillisen rakennemuutoksen alueiden tuesta perustuvat Rakennemuutokseen reagointi -työryhmän esitykseen. Tavoitteena on korvata äkillisen rakennemuutoksen alueiden työpaikkamenetykset joustavasti ja ripeästi työ- ja elinkeinoministeriön sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, kuntien ja yritysten yhdessä toteuttamien toimenpiteiden avulla.

Hallitus korostaa, että rakennemuutosta toteuttavien yritysten on osaltaan kannettava vastuuta sekä henkilöstön muutosturvaan liittyvien toimenpiteiden että varsinaisten korvaavia työpaikkoja tuovien investointien rahoittamisesta.

Äkillisen rakennemuutoksen hoitoon varatusta 37,7 miljoonasta noin 16,4 miljoonaa euroa jätetään jaettavaksi myöhemmin mm. meriteollisuuden tarpeisiin. Työ- ja elinkeinoministeriöllä on valmiudet irrottaa tästä reservistä määrärahoja välittömästi tarpeiden mukaan.

Lisätiedot:

elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen, puh. 010 606 3500

työministeri Anni Sinnemäki, puh. 010 604 8000

johtaja Anssi Paasivirta, TEM, puh. 0400 815 418 (Rakennemuutoksen reagointi -työryhmän pj.)

neuvotteleva virkamies Ilkka Korhonen, TEM, puh. 050 431 6511 (työryhmän pääsihteeri)