Valtioneuvosto

Yli tuhat osallistui investointi-ideoita etsineeseen aivoriiheen

Lehdistötiedote   •   Joulu 21, 2011 14:03 EET

Yli tuhat suomalaista osallistui marras-joulukuussa verkossa avoinna olleeseen aivoriiheen, jolla etsittiin ja arvioitiin ideoita siitä, miten Suomesta tehdään yrityksiä houkutteleva investointikohde.

Investointien lisäämistä työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta selvittävä vuorineuvos Jorma Eloranta on erittäin tyytyväinen Fountain Park Oy:n toteuttamaan verkkokeskusteluun, joka antaa osaltaan eväitä hänen työhönsä.

- Osallistuneiden sekä heidän antamiensa vastausten, arviointien ja kommenttien määrä osoittaa selvästi, että yrittäjät ja investointipäätöksien parissa työskentelevät pohtivat vakavasti, miten Suomen houkuttelevuutta investointien kohdemaana voitaisiin parantaa, toteaa Eloranta.

- Tutustun huolellisesti verkkokeskustelusta laadittuun raporttiin ja yksittäisiin ehdotuksiin. Pyrin valitsemaan vastausten suuresta joukosta ja muista ideoista investointistrategiaehdotukseeni investointipäätöksiä tekevien ja julkisen talouden kannalta parhaat ajatukset.

Verotukseen toivotaan rohkeaa uudistusta

Aivoriihi tuotti 1444 vastausta, 6051 muiden vastausten arviointia ja 1429 kommenttia. Keskimääräinen osallistumisaika aivoriihen oli 25 minuuttia, mikä tarkoittaa, että 1007 vastaajaa käyttivät aiheen pohdintaan yhteensä yli 55 henkilötyöpäivää. Vastaajat ovat varsin asiantuntevia, sillä peräti neljällä vastaajalla viidestä on kokemusta investointihankkeista.

Verotus nousee useimmin esiintyneeksi asiaksi vastattaessa kysymykseen, mitä Suomessa pitää tehdä tai muuttaa, jotta yritykset haluavat investoida tänne. Vastaajat toivovat verotukseen rohkeaa rakenneuudistusta. Muiden ideoiden tärkeyttä arvioidessaan vastaajat nostavat tärkeimmiksi rahoituksen saamisen, innovoinnin ja asenneilmapiirin.

Verotus nousi ykkösasiaksi myös kysyttäessä, mikä estää tai vaikeuttaa yrityksiä investoimasta Suomeen. Verotusta seurasivat markkinan pieni koko ja Suomen heikko tunnettuus maailmalla.

Kiteytyksenä osallistuneilta kysyttiin lopuksi, minkälaiset investoinnit soveltuvat parhaiten Suomeen. Useimmin vastaajat puhuivat väestön osaamispohjaa hyödyntävistä korkean teknologian investoinneista.

Elinkeinoministeri Jyri Häkämies ja työministeri Lauri Ihalainen kutsuivat Elorannan lokakuussa laatimaan esitystä investointistrategiaksi, jolla edistetään investointeja Suomeen.

Selvitysmies esittelee 15.2.2012 ehdotuksensa strategiaksi, jolla lisätään edellytyksiä yritysten kilpailukykyä vahvistaviin ja liiketoimintaa kehittäviin investointeihin. Hän myös selvittää mahdollisuuksia lisätä Suomen houkuttelevuutta investointimaana ja esittää konkreettisia keinoja, joilla investointeja voidaan edistää.

Lisätiedot:

toimitusjohtaja Riitta Ahlholm, riitta.ahlholm(at)fountainpark.com, Fountain Park Oy, puh.             010 424 3017      

vuorineuvos Jorma Eloranta, jorma.eloranta(at)eera.fi

johdon sihteeri Heli Ojala, TEM, puh.            010 606 4206