Aluehallintovirasto

Ylijohtaja Elli Aaltosen ympäristö- ja vesilupapäivien avauspuheenvuoro 5.10.2010 Mikkelissä

Lehdistötiedote   •   Loka 05, 2010 11:41 EEST

Ylijohtaja Elli Aaltonen totesi, että Itä-Suomen aluehallintovirasto on yksi järjestäjä näillä päivillä, jonne on tullut yli 170 osallistujaa ministeriöistä, Suomen ympäristökeskuksesta, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista, aluehallintovirastoista, oikeusasteista, kaupunkien ja kuntien ympäristötoimesta ja yliopistoista.

Päivien osallistujatahojen useus osoittaa hänen mielestään sen, että ympäristöön liittyvät asiat ovat mitä suurin yhteistyöasia. Uuden aluehallinnon työnjako ympäristöasioissa on selkeä. Aluehallintovirasto on luvittaja ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on valvoja. Tällä työnjaolla, mutta tiiviillä yhteistyöllä toisiinsa ja ministeriöihin näitä ympäristö- ja vesilupia ja valvontaa nyt sitten hoidamme, Aaltonen totesi.

Lupaprosessien kestoon lisää huomiota

Ylijohtaja totesi puheessaan aina toisinaan ihmettelevänsä lupaprosessien ajallista kestoa. Liikkeelle lähteneellä lupien sähköistämisprojektilla saadaan lupien käsittelyaikaan lyhennystä ja oikeaa asiakaslähtöistä käsittelytapaa. ”Teemme riippumatonta ja puolueetonta päätöksentekoa.

Käytämme jokaisessa päätöksessä sitä kollegiaalista ja monipuolista asiantuntemusta, jota meillä on juridiikan, tekniikan, luonnontalouden, vesitalouden ja ympäristösuojelun osalta”, hän muistutti.

Ympäristökasvatusta lisättävä kouluissa

Aaltosen mukaan näyttää sille, että juuri ympäristöluvat ja niiden valvonta korostuvat ennaltaehkäisevän ympäristön näkökulmasta. Eli viisautta pitäisi olla tätä päivää pidemmälle. Ennaltaehkäisyn ei kuitenkaan pitäisi pysähtyä päätöksentekoon, vaan siirtyä ympäristön käyttäjiin, hän sanoi.

Ympäristön kestävä kehitys on lainsäätäjien, elinkeinosektorin ja päätöksentekijöiden vastuulla, mutta mitä suuremassa määrin kansalaisten sisäistetyn ympäristöajattelun vastuulla. Hän totesi, että meiltä puuttuu kansalaisiin menevät keinot, joilla he voivat tehdä oman ympäristökäyttäytymisen riskiarviointia ja analyysia. Onko nämä menetelmät jätetty liiaksi tutkimuksen ja päätöksenteon sisälle, hän kysyi. Meidän tulisi hänen mielestään lisätä vahvasti ympäristökasvatusta, jos mielimme, että olemme tulevaisuudessa entistä vastuullisempia ympäristön käyttäjiä.

Jätevesi, lämmitystavat ja turvesuot keskusteluttavat

Haja-asutusalueiden jätevesiasiat ja uusiutuvaa energiaa hyödyntävien lämmitystapojen tukeminen ovat nousseet ensi vuoden budjettikeskustelussa ylitse muiden. Samoin turveasiat ovat olleet kiistanalainen asia tutkimuksessa ja päätöksenteossa. Tieto turvetuotannon monimutkaisista ympäristövaikutuksista lisääntyy kaiken aikaa, kun siihen liittyvää tutkimusta on tuettu ja lisätty. Ylijohtaja totesi, että Itä-Suomen yliopiston ympäristötieteen laitos on turpeen tutkimuksessa hyvin kunnostautunut. Turvetuotantoon liittyviä ratkaisuja tehdään kuitenkin oikeusasteissa suhteellisen paljon. Syy voi olla siinä, että laki on tältä osin puutteellinen tai ristiriitainen ja siksi asiat ovat yksittäisinä asioina ratkaistavina eri oikeusasteissa. Lain tulisi olla sen verran yksiselitteinen, että jääviyttä ei alinomaa tarvitse tutkituttaa. Se, että tietää, ei saa tehdä jääviksi. Se, että tutkii, ei saa tehdä jääviksi, sanoi Aaltonen lopuksi.

Lisätietoja
Ylijohtaja Elli Aaltonen, p 040 567 5308