Valtiovarainministerio

Ylijohtaja Päivi Laajala: Kuntien tuottavuustyöllä ratkaisuja palvelujen turvaamiseen

Lehdistötiedote   •   Kesä 16, 2011 15:05 EEST

Kestävä julkinen talous kuntapalvelujen turvaajana - Kuntien tuottavuusseminaari

- Vaikka viime vuosi oli kuntataloudessa hyvä, palvelutarpeen kasvu luo paineita velanottoon ja verotuksen kiristymiseen. Väestön ikääntymisestä aiheutuvista julkisten menojen nousupaineista kohdistuu noin puolet kuntien järjestämisvastuulla oleviin hoito- ja hoivapalveluihin. On tärkeää, että kunnat tekevät aktiivista tuottavuustyötä osana talousarvioidensa valmistelua. Näin turvataan tulevaisuuden kuntapalveluja, sanoi valtiovarainministeriön kuntaosaston osastopäällikkö, ylijohtaja Päivi Laajala avatessaan Kuntien tuottavuusseminaarin Kestävä julkinen talous kuntapalvelujen turvaajana tänään 16. kesäkuuta 2011 Helsingissä.

Seminaarissa keskusteltiin valtiovarainministeriön oppaasta Toimintaympäristö muuttuu - keinoja kuntien ja kuntayhtymien tuottavuuden parantamiseksi. Oppaan avulla kuntien ja kuntayhtymien johto voivat hyödyntää 20 suurimman kaupungin kokemuksia tuottavuustyöstä. Laajalan mukaan tuottavuutta voidaan edistää monin erilaisin toimenpitein. Olennaista on toiminnan suunnitelmallisuus, pitkäjänteisyys, tavoitteisiin ja toimenpiteisiin sitoutuminen sekä seuranta. "Toimenpiteet voivat liittyä esimerkiksi työhyvinvoinnin lisäämiseen, johtamisjärjestelmän kehittämiseen tai toimitilojen käytön tehostamiseen. Sähköiset palvelut ja niiden kehittäminen ovat suuri mahdollisuus kunnille tuottavuuden lisäämisessä", sanoi Laajala. Lisäksi seminaarissa esiteltiin kuntien valtakunnalliset tuottavuustavoitteet, joiden avulla seurataan kuntasektorin tuottavuuskehitystä.

Kuntien tuottavuusohjelmatyö on käynnistynyt 20 suurimman kaupungin kanssa vuonna 2009. Työtapana on uudenlainen, verkostomainen valtion ja kuntien välinen yhteistyö, joka perustuu kaupunkien omaan aktiivisuuteen. Kaksikymmentä suurinta kaupunkia on vaihtanut kokemuksia jo tekemästään tuottavuustyöstä sekä hyvistä palvelukäytännöistä. Lisäksi kaupungit ovat kehittäneet yhdessä kuntakohtaiset tuottavuusmittarit, joiden avulla ne tulevat asettamaan tuottavuustavoitteita talousarvioissaan. Laajala kiitti yhteistyöstä: "Kaupunkien ja muiden yhteistyötahojen vahva sitoutuneisuus ja aktiivinen ote ovat olleet avainasemassa tähän mennessä tehdyssä tuottavuustyössä."

Seminaari kokosi yhteen Helsinkiin yli 300 kuntien luottamushenkilöä ja virkamiestä sekä kuntayhtymien ja valtionhallinnon edustajia. Peruspalveluohjelmassa vuosille 2012-2015 on edellytetty, että kunnat ja kuntayhtymät laativat omat tuottavuusohjelmat hyödyntäen muun muassa tässä seminaarissa käsiteltyä aineistoa.

Toimintaympäristö muuttuu - keinoja kuntien ja kuntayhtymien tuottavuuden parantamiseksi
Valtiovarainministeriön julkaisu

Kuntia, kuntayhtymiä ja muita palvelujen järjestäjiä koskevat valtakunnalliset tuottavuustavoitteet
Valtiovarainministeriön julkaisu 26/2011, Kuntien tuottavuusohjelman koordinointi- ja seurantaryhmän tuottavuustavoitteet ?alatyöryhmä

Ehdotus kaupunkien omien tuottavuustavoitteiden seurannassa käytettäviksi mittareiksi
Tuottavuusmittarit -työryhmän raportti 7.4.2011

Peruspalveluohjelma 2012-215

Lisätietoja: ylijohtaja Päivi Laajala puh. 09 160 32200