Elisa

YLIMÄÄRÄINEN OSINKOELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.10.2010 KLO 8.31

Lehdistötiedote   •   Loka 22, 2010 15:05 EEST

Elisan hallitus päätti ylimääräisestä osingosta, 0,50 euroa osakeelta. Tämä
perustuu Elisan vuoden 2009 vahvistettuun tilinpäätökseen sekä vuoden 2010
yhtiökokouksen antamaan valtuutukseen enintään 100 miljoonan euron suuruisesta
ylimääräisestä voitonjaosta. Päätöksen perusteina ovat Elisan tuloksen ja
taloudellisen aseman myönteinen kehitys sekä asetettujen taloudellisten
tavoitteiden mukainen pääomarakenne.

Ylimääräisen osingonjaon suuruus on noin 77,9 miljoonaa euroa ja se maksetaan
kertyneistä voittovaroista. Osinkoa ei makseta Elisan hallussa oleville yhtiön
osakkeille.

Ylimääräinen osinko vaikuttaa sääntöjen mukaisesti myös Elisa Oyj:n 2007 optio-
oikeuksiin siten, että optio-oikeus 2007A:n mukainen osakkeen merkintähinta
laskee 16,62 euroon, 2007B:n 9,47 euroon ja 2007C:n 12,57 euroon.

Osingon irtoamispäivä on 25.10.2010, ja osinko maksetaan osakkeenomistajille,
jotka on merkitty 27.10.2010 Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään
osakasluetteloon. Maksaminen alkaa 3.11.2010.

ELISA OYJ

Vesa Sahivirta
IR- ja talousviestintäjohtaja
Puh. 050 520 5555

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
http://www.elisa.fi">www.elisa.fi[HUG#1454279]
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i)the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.

Source: Elisa Oyj via Thomson Reuters ONE

Source: Millistream / Hug