Yliopiston Apteekki

Yliopiston Apteekilta 18.300 euron apuraha lääkkeiden koneellisen annosjakelupalvelun vaikuttavuuden tutkimiseen

Lehdistötiedote   •   Marras 26, 2010 00:05 EET

Yliopiston Apteekin 250-vuotisapuraha on tänä vuonna myönnetty tutkimukseen, jossa selvitetään lääkkeiden koneellisen annosjakelupalvelun vaikuttavuutta ikääntyvien monilääkityksen hallinnassa. Yliopiston Apteekin hallitus myönsi 18.300 euron arvoisen apurahan proviisori Juha Sinnemäen väitöskirjatyöhön. Apurahaan kuuluu lisäksi apurahansaajan vakuutukseen tarkoitettu korvaus.

Koneellinen annosjakelu on apteekkien tarjoama palvelu, jossa asiakkaan lääkkeet jaellaan annospusseihin annostusajankohdan mukaan. Ennen palvelun aloittamista asiakkaan lääkitys tarkistetaan yhteistyössä apteekin ja hoitavan lääkärin kanssa. Asiakas saa annosjaellut lääkkeet apteekista kahden viikon erissä. Jokaisella toimituskerralla asiakas saa myös lääkityskortin, johon on kirjattu asiakkaan kokonaislääkitys.

Koneellisen annosjakelupalvelun on arveltu olevan yksi keino vaikuttaa iäkkäiden lääkehoidon onnistumiseen. Sosiaali- ja terveysministeriö on suosittanut kunnille palvelun käyttöönottoa iäkkäiden avohoidossa. Palvelun vaikuttavuudesta ei kuitenkaan ole selkeää tieteellistä näyttöä.

Väitöskirjatutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten koneellinen annosjakelupalvelu vaikuttaa avohoitopotilaiden lääkehoitoihin ja niiden turvalliseen sekä tarkoituksenmukaiseen toteutukseen. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää tehtäessä päätöksiä palvelumallin kehittämisestä edelleen valtakunnallisella tasolla ja palvelun käytön laajentamisesta paikallistasolla.

Lääkehuoltoon liittyvään tutkimukseen tarkoitettu Yliopiston Apteekin 250-vuotisapuraha on myönnetty vuosittain viimeisten kuuden vuoden ajan, mutta vastaavia apurahoja on jaettu satunnaisesti jo vuodesta 1956. Tänä vuonna hakemuksia tuli kaikkiaan kolmetoista, joista Yliopiston Apteekin hallitus valitsi apurahan saajaksi Juha Sinnemäen väitöskirjatyön. Sinnemäki toimii tohtorikoulutettavana Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan sosiaalifarmasian osastolla.

Lisätietoja tutkimuksesta medialle:
proviisori Juha Sinnemäki
puh. 0500 567 183
sähköposti: juha.sinnemaki@helsinki.fi

 

Lisätietoja apurahan myöntämisestä medialle:
apteekkari Jari Kokkonen
puh. 040 527 4476
sähköposti: jari.kokkonen@yliopistonapteekki.fi

Juha Sinnemäen kuva medioiden vapaasti julkaistavaksi:

http://www.yliopistonapteekki.fi/fi/yritystiedot/media/tiedotteetjauutiset/Pages/YliopistonApteekilta18300euronapurahalaakkeidenkoneellisenannosjakelupalvelunvaikuttavuudentutkimiseen.aspx

Yliopiston Apteekilla on 17 apteekkia eri puolilla Suomea. Yliopiston Apteekista toimitetaan vuodessa noin 4,6 miljoonaa reseptiä. Yliopiston Apteekki tukee toimintansa kautta tutkimus- ja opetustoimintaa sekä on lisäksi maamme suurin farmaseuttisen henkilöstön työllistäjä. Yliopiston Apteekin palveluksessa on lähes tuhat työntekijää. Yliopiston Apteekin liikevaihto oli 268,3 miljoonaa euroa vuonna 2009. Yliopiston Apteekilla on toimintaa myös Virossa ja Venäjällä. Lisätietoja: www.yliopistonapteekki.fi