Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Ylläksen ympäristön, reitistön ja palveluvarustuksen parantaminen

Lehdistötiedote   •   Helmi 15, 2011 22:19 EET

Lapin ELY-keskus on käynnistänyt "Ylläksen ympäristön, reitistön ja palveluvarustuksen parantaminen" – hankkeen toteutuksen. Hanke toteutetaan yhteistyössä Kolarin kunnan, Metsähallituksen ja Ylläksen matkailuyhdistys ry:n kanssa. Hankkeen toteutuksella luodaan ja kehitetään ympärivuotisia matkailuedellytyksiä ottaen huomioon sekä ympäristölliset ja maisemalliset tekijät ja luontoarvot.

 

Projektin keskeisenä tavoitteena on kehittää Ylläksen alueen matkailun edellytyksiä parantamalla olemassa olevien reittien ja palvelurakenteiden tasoa ja siten edesauttaa kausiluontoisten työpaikkojen muodostumista ympärivuotisiksi alueella.

 

Tavoitteena on myös parantaa reittien turvallisuutta uudistamalla opastusjärjestelmä, lisäämällä opastekarttoja reittien palvelupisteisiin ja lähtöpaikkoihin. Turvallisuutta parannetaan korottamalla ja parantamalla reittien yli- ja alikulkutunneleiden kaiteita sekä lisäämällä valaistusta Äkäslompolon lämpöladulle, Revontulireitille sekä hiihtoreittien lähtöporteille ja Iso Ylläksen ylikulkusillalle.

 

Lisäksi eri reiteille asennetaan liikuteltavat kävijämäärälaskurit, joilla saadaan tietoa virkistyskäytön käyntimäärästä sekä käyntien ajallisesta ja alueellisesta jakautumisesta. Äkäslompoloon ja Ylläsjärvelle keskeisille paikoille tehdään uudet infopisteet sekä alueelle asennetaan lisää webbi-kameroita parantamaan alueen opastusta ja informaatiota. Ylläsjärven kylän keskustaan tehtävä maisemanhoitosuunnitelman mukaiset maisemanhoitoraivaukset parantavat kylätaajaman viihtyisyyttä asuinympäristönä ja matkailukohteena.

 

Alueen hiihto- ja vaellusreittejä sekä Luontokeskus Kellokkaan luontopolkua kunnostetaan luontoa arvostavalla tavalla kasvavat kävijämäärät ja eri käyttäjäryhmät huomioiden. Jätteen lajittelua tehostetaan rakentamalla Ylläksen alueelle kolme uutta keräyspistettä. Lisäksi alueelle asennetaan jatkuvan kysynnän vuoksi koirien jätöksille keräysastiat ns. koirapuistoroskakorit.

Vuoden 2010 lopussa käynnistynyt hanke on kaksivuotinen, jonka toteutuksen pääpaino on kesällä ja syksyllä 2011. Hanke on käynnistynyt maisemointi-, reitti- ja merkintäsuunnitelmien laatimisella ja tarkentamisella. Lisäksi on hankittu Webbi-kamerat ja kävijämäärälaskurit, jotka ovat toiminnassa ja lisäinformaatiota tuottamassa jo kevään sesongilla.

 

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 660 000 €, josta Euroopan aluekehitysrahaston- ja valtion osuus on  495 000 euroa,  Kolarin kunnan osuus 99 000 euroa ja Ylläksen matkailuyhdistys ry:n osuus 66 000 €.

Lisätietoja

Lapin ELY-keskus
Hankintaryhmän esimies Jukka Kuoksa, p. 0400 124 253
Hankinta-alueen esimies Timo Tauriainen, p. 0400 393 893 

Kolarin kunta
Elinkeinoasiamies Tapio Niittyranta, p. 040 506 6781

Ylläksen matkailuyhdistys ry
Toimitusjohtaja Nina Forsell, p. 0400 440 081