Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Yllättääkö talvi taas tielläliikkujan?

Lehdistötiedote   •   Loka 14, 2010 13:54 EEST

Talviajossa kuljettajan arviointikyky joutuu kokeeseen. Sään, ajokelin, omien taitojen ja auton renkaiden kunnon sovittaminen turvalliseksi ajonopeudeksi on yllättävän vaikeaa. Siksi talvi tuntuu yllättävän suomalaiset joka syksy. Talvella emme voi taata kesäkeliä, vaikka pääteillä tavoitteemme onkin lähes paljas tienpinta. Sään muuttuessa saattaa pääteilläkin olla joskus huono ajokeli, sillä kunnossapitotoimet vievät aikansa.

Ajotottumusten muuttaminen talviaikaan tapahtuu viiveellä. Ensimmäisillä liukkailla keleillä kokemattomuus on suuri riski, sillä kokenutkin kuljettaja joutuu hakemaan uudelleen tuntumaa talviajoon. Liikenteessä on myös paljon autoilijoita, joille tämä talvi on ensimmäinen. 

Huonolla kelillä tie on tavallisesti liukas tai lumisade haittaa ajoa, jolloin täytyy alentaa ajonopeutta ja pitää riittävä turvaväli edellä ajavaan, joka on vähintään kaksi kertaa ajonopeus metreinä. Liukkaalla kelillä sopiva tilannenopeus voi olla jopa 10-15 km/h alle nopeusrajoituksen. Liittymissä puolestaan on tärkeää varautua sivutieltä tulevien kiihdytysvaikeuksiin. Omalla toiminnallaan kuljettaja voi vähentää huonon kelin vahinkoriskejä. Nuorilla suurimmat haasteet ovat auton hallinnassa, kokeneemmat voivat suunnitella matkansa tarkemmin ja esimerkiksi siirtää lähtöaikaa.

Tielläliikkujien on varauduttava vaihteleviin talviolosuhteisiin. Teiden talvihoidon päätehtäviä ovat lumen auraus, liukkaudentorjunta ja tienpintojen pitäminen tasaisena. Tiet on jaettu hoitoluokkiin mm. teiden liikennemäärien ja liikenteellisen merkityksen mukaan. Hoitoluokat määrittelevät, missä kunnossa teiden on oltava talvella. Talvihoidon taso on erilainen eri hoitoluokan teillä, mutta saman luokan tiet hoidetaan koko maassa samantasoisesti. Kohdennamme hoitoa myös liikenteen erityistarpeiden mukaan etenkin vähäliikenteisillä teillä. Esimerkiksi liukkautta torjutaan hiekoittamalla tavallista nopeammin raskaan liikenteen käyttämiä mäkisiä tieosuuksia ja koululaiskuljetusten käyttämiä reittejä.


Lisätietoja: Varsinais-Suomen ELY-keskus, liikenneturvallisuusinsinööri Jaakko Klang, puh. 0400 824207