Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Ympäristöhallinnonalan harkinnanvaraisten valtionavustusten haku on alkanut

Lehdistötiedote   •   Loka 08, 2010 16:22 EEST

Ympäristöministeriö on ilmoittanut haettavaksi hallinnonalansa vuoden 2011 harkinnanvaraiset valtionavustukset. Avustukset myönnetään edellyttäen, että eduskunta osoittaa vuoden 2011 valtion talousarviossa tähän varoja. Avustusten hakuaika on 6.10.-5.11.2010.

Rakennusperinnön hoitoavustuksia myönnetään kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin rakennuksiin, maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti merkittävään alueeseen kuuluviin kohteisiin sekä kansallisessa kaupunkipuistossa sijaitseviin kohteisiin. Avustuksia kohdennetaan erityisesti asuinrakennusten kunnostuksiin. Avustusta voivat hakea yksityiset omistajat, kunnat ja kuntayhtymät.

 

Saariston ympäristönhoitoon myönnetään avustuksia toimenpiteisiin, jotka koskevat saaristoluonnon suojelemista tai maisemakuvan säilyttämistä tai parantamista.

 

Vesihuollon tukea suunnataan erityisesti haja-asutusalueiden vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen laajentamiseen pohjavesialueilla ja vesistöjen läheisyydessä.

 

Avustusten hakulomakkeita ja tarkempia tietoja avustusten myöntämisen edellytyksistä saa Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta.

 

Lue lisää: Rahoitus ja avustukset - ELY-keskusten ympäristövastuualue

 

Lue lisää: Harkinnanvaraiset valtionavustukset (ymparisto.fi)

 

Lisätietoja:

 

  • erikoissuunnittelija Tapani Lehtoluoto, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, puh.040 558 6672 (rakennusperinnön hoito)
  • alueidenkäyttösihteeri Anne Pikkumäki, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, puh. 040 518 3794 (saariston ympäristöhoito)
  • tarkastaja Hans Rönnholm, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, puh. 0400 365 655 (rakennusperinnön hoito)
  • vesihuoltoinsinööri Anu Schulte-Tigges, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, puh. 040 730 0609 (yhdyskuntien ja haja-asutuksen vesiensuojelu ja vesihuolto)