Aluehallintovirasto

Ympäristölupa myönnetty Oittilansuon turvetuotantoalueen laajennukselle Suonenjoella

Lehdistötiedote   •   Loka 27, 2010 23:40 EEST

Itä-Suomen aluehallintovirasto on 28.10.2010 antamallaan päätöksellä myöntänyt Vapo Oy:lle ympäristöluvan turvetuotantoon Oittilansuon 12,5 ha:n laajennusalueelle. Varsinainen Oittilansuon turvetuotanto 41 ha:n alueella on saanut ympäristöluvan Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksellä 2.10.2008, jonka Vaasan hallinto-oikeus on päätöksellään 31.12.2009 pysyttänyt.

Oittilansuon kuivatusvedet johdetaan laskuojaa ja Kansanjokea pitkin Pohjainlampeen ja sieltä edelleen Niittylammen ja Niittylammenpuron kautta Suurijärveen.

Laajennusalueen kuntoonpano saadaan aloittaa, kun koko tuotantoalueen kuivatusvedet käsittelevä pintavalutuskenttä on kahtena peräkkäisenä vuotena saavuttanut lupamääräyksessä 4 annetut puhdistustehon tavoitearvot. Tavoitearvojen mukaan pintavalutuskentän puhdistustehon tulee sulan maan aikana olla kiintoaineen suhteen 50 %, fosforin suhteen 50 % ja typen suhteen 20 %. Talvella puhdistustehojen tulee olla kiintoaineen suhteen 50 % ja fosforin suhteen 50 %.

Vapo Oy:lle on määrätty 150 euron vuotuinen kalatalousmaksu käytettäväksi kalastolle ja kalastukselle aiheutuvan haitan ehkäisemiseksi. Pohjois-Savon ELY-keskuksen on maksu käytöstä kuultava vaikutusalueen osakaskuntia.

Lupa on voimassa toistaiseksi. Lupamääräysten tarkistamista koskeva hakemus on toimitettava aluehallintovirastoon 30.4.2017 mennessä. Määräaika on sama kuin Oittilansuon 41 ha:n tuotantoalueen ympäristöluvassa.

  Päätös nro 96/10/1, 28.10.2010Lisätietoja:   Ympäristöneuvos Esko Vaskinen, p. 040 774 8069