Valtioneuvosto

Ympäristöministeriö ja Tornator tekivät merkittävän suojelusopimuksen

Lehdistötiedote   •   Marras 16, 2010 20:22 EET

Ympäristöministeriö ja Tornator Oy tiedottavat

Ympäristöministeriö ja metsäyhtiö Tornator Oy ovat tehneet sopimuksen kaikkiaan 22 eri alueen suojelemisesta. Yhteensä suojeluun tulee noin 1240 hehtaaria maata. Kohteet sijaitsevat Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnissa 11 kunnan alueella. Valtio maksaa alueista 7,85 miljoonaa euroa.

Suurimmat yksittäiset suojelualueet ovat Lieksan Pesonsuon alue, jonka pinta-ala on 236 hehtaaria ja Sonkajärven Suurisuo, jonka pinta-ala on 129 hehtaaria. Suurisuo kuuluu Laakajärven metsät ja suot -Natura-alueeseen, jolla on pääosin luonnontilaista vanhaa metsää, aapasoita ja lähteitä. Pesonsuo on monipuolinen vanhojen metsien suojeluohjelman kohde, jolla sijaitsee runsaspuustoisia vanhoja metsiä ja ojittamaton Pesonsuo.

Ympäristöministeri Paula Lehtomäki iloitsee syntyneestä sopimuksesta. "Olemme saaneet suojeltua rikkaan kokonaisuuden arvokkaita elinympäristöjä. Yhtiön päätös on tärkeä erityisesti luonnontilaisten metsien ja soiden turvaamisen kannalta."

"Olemme tyytyväisiä siihen, että alueista päästiin sopimukseen ja että pitkäksi venynyt prosessi saatiin päätökseen. Neuvottelut sujuivat hyvässä ja rakentavassa hengessä." Tornatorin toimitusjohtaja Arto J. Huurinainen toteaa.

Suojellut alueet kuuluvat pääosin valtakunnalliseen vanhojen metsien suojeluohjelmaan, joista valtioneuvosto teki periaatepäätöksen vuonna 1996. Nyt tehdyllä sopimuksella toteutetaan suojeluohjelman tavoitteet Tornatorin maiden osalta.

Yhtiön tavoitteena on perustaa pääosalle alueista yksityinen luonnonsuojelualue. Yhtiö sopii ELY-keskusten kanssa alueita koskevista rauhoitusmääräyksistä.

Vanhojen suojeluohjelmien toteutus valmistuu kokonaisuudessaan lähitulevaisuudessa. Yksityisten maanomistajien korvauskysymykset on jo pääosin ratkaistu, viimeisenä työn alla ovat suurimpien maanomistajien alueet. Vanhoja suojeluohjelmia on toteutettu vuodesta 1996 lähtien kaikkiaan yli 340 000 hehtaarin alalla.

Lisätietoja:
Metsänhoitaja Eero Melantie, ympäristöministeriö,
puh. 0400 284 244, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Maankäyttöpäällikkö Markku Ketolainen, Tornator Oy,
puh. 040 550 1431, etunimi.sukunimi@tornator.fi

 

Lisää aiheesta:

www.metsonpolku.fi:
http://www.metsonpolku.fi