Valtioneuvosto

Ympäristöministeriö ja valtiovarainministeriö tiedottavat: Metropolipolitiikan neuvottelukunta asetettu hallituskaudeksi 2011-2015

Lehdistötiedote   •   Joulu 23, 2011 00:13 EET

Ympäristöministeriö ja valtiovarainministeriö ovat tänään 22. joulukuuta asettaneet metropolipolitiikan neuvottelukunnan edistämään metropolipolitiikan tavoitteiden toteuttamista ja valtion eri sektoreiden, pääkaupunkiseudun kuntien, koulutus- ja tutkimuslaitosten, elinkeinoelämän sekä alueen päättäjien ja asukkaiden kumppanuutta. Neuvottelukunnan toimikausi on 22.12.2011-30.4.2015.

Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru ja varapuheenjohtajana hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen. Neuvottelukunnan muodostavat 25 metropolialueen kuntien, elinkeinoelämän, tiedeyhteisön, eri yhteistyöorganisaatioiden sekä ministeriöiden keskeistä asiantuntijaa.

Metropolipolitiikka kohdistuu Helsingin seudun erityiskysymyksiin. Hallituskaudella 2011-2015 metropolipolitiikan painopisteitä ovat hallinnon rakenteiden kehittäminen sekä maankäyttö, asuminen ja liikenne, kansainvälisen kilpailukyvyn edistäminen, maahanmuuttokysymykset sekä sosiaalinen eheys. Toteutuksessa otetaan lisäksi huomioon työvoimatarpeita palvelevat toimet ja koulutusmahdollisuudet.

Metropolipolitiikan ohjauksesta vastaa hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä ja sen valmistelusta ja toteutuksesta kukin ministeriö omalla hallinnonalallaan. Metropolipolitiikan koordinaatiosta vastaavat ympäristöministeriön rakennetun ympäristön osasto ja valtiovarainministeriön kuntaosasto. Hallintorakenteiden kehittämisen osalta metropolipolitiikasta vastaa hallinto- ja kuntaministeri ja muun metropolipolitiikan osalta asunto- ja viestintäministeri.

Neuvottelukunnan sihteeristönä toimii työryhmä, joka koostuu 11 ministeriöiden ja alueen kuntien edustajasta.

Lisätietoja

Ministeri Kiurun erityisavustaja Kalervo Haverinen, puh.             050 331 6914      etunimi.sukunimi@mintc.fi
Ministeri Virkkusen erityisavustaja Elina Laavi, puh.             040 708 2121      etunimi.sukunimi@vm.fi
Rakennusneuvos Matti Vatilo, ympäristöministeriö, puh.             040 506 1168      etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Neuvotteleva virkamies Inga Nyholm, valtionvarainministeriö, puh.             040 760 5524      etunimi.sukunimi@vm.fi