Valtioneuvosto

Ympäristöministeriö vahvisti Etelä-Savon maakuntakaavan

Lehdistötiedote   •   Loka 04, 2010 14:54 EEST

Ympäristöministeriö vahvisti tänään Etelä-Savon maakuntakaavan. Kaavassa on osoitettu maakunnan tärkeimmät alueidenkäyttötarpeet seuraavaa kahtakymmentä vuotta silmällä pitäen.

Etelä-Savon maakuntakaavan perustana on nykyisen palvelu- ja yhdyskuntarakenteen säilyttäminen ja mahdollisuuksien luominen alueen olemassa olevan elinkeinopohjan vahvistamiselle. Yhtenä tärkeänä mahdollisuutena nähdään muun muassa vesistömatkailu ja siihen liittyvät palvelut. Kaava sisältää runsaasti matkailun kehittämistä koskevia alueiden käytön kehittämisperiaatteita ja aluevarauksia.

Maakuntakaava korvaa Etelä-Savon seutukaavan lukuun ottamatta ohjeellista Lahti-Mikkeli oikoratavarausta, joka jätetään seutukaavasta voimaan.

Osa kaupan suuryksiköistä jätettiin vahvistamatta

Maakuntakaavassa osoitettiin kuusi keskusta-alueiden ulkopuolelle sijoittuvaa vähittäiskaupan suuryksikköaluetta, joista kaksi vahvistettiin. Ympäristöministeriö vahvisti Mikkelin Länsisillan ja Savonlinnan Nojanmaan vähittäiskaupan suuryksikkövaraukset. Näille alueille voidaan siten maakuntakaavan mukaan suunnitella liikepinta-alaltaan yli 5 000 kerrosneliömetrin päivittäis- ja erikoistavarakaupan suuryksiköitä.

Ympäristöministeriö jätti vahvistamatta Juvan Vehmaan, Mikkelin Itäportin, Pieksämäen Naiskankaan sekä Savonlinnan Länsiportin vähittäiskaupan suuryksiköt. Ne katsottiin laissa määriteltyjen maakuntakaavan sisältövaatimusten ja valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden vastaisiksi. Vahvistamatta jääneet uudet kaupan suuryksiköt olisivat hajauttaneet yhdyskunta- ja palvelurakennetta ja merkittävästi heikentäneet keskustakaupan kehitysmahdollisuuksia. Lisäksi Juvan Vehmaan, Mikkelin Itäportin ja Pieksämäen Naiskankaan alueet sijaitsevat irrallaan olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta. Lähiasutuksen puuttuessa asiointi olisi perustunut pelkästään yksityisautoiluun ja näin ollen lisännyt liikenteestä ympäristölle aiheutuvia haittoja.

Vahvistettu maakuntakaava ei estä niin sanotun tilaa vaativan erikoistavarakaupan kuten huonekalu- ja kodinkoneliikkeiden sijoittamista vahvistamatta jätetyille alueille. Alueilla nykyisin voimassa olevat asema- ja yleiskaavat jäävät voimaan. Nämä mahdollistavat kaupan merkittävän kehittämisen useilla nyt maakuntakaavassa vahvistamatta jätetyillä alueilla. Maakuntakaava on kuitenkin ohjeena, kun yleis- ja asemakaavoja tulevaisuudessa uudistetaan.

Maakuntakaavasta tehtiin viisi valitusta, joista kaksi hyväksyttiin. Hyväksytyt valitukset koskivat Pieksämäen vähittäiskaupan suuryksikkömerkintää.

Lisätietoja

Ympäristöneuvos Harri Pitkäranta, ympäristöministeriö, puh. 040 506 1170, etunimi.sukunimi@ympäristo.fi

 

Lisää aiheesta:

Etelä-Savon maakuntakaavan vahvistuspäätös:
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=121331&lan=fi