Valtioneuvosto

Ympäristöministeriöltä lähes 600 000 euron avustus Pietarin keskuspuhdistamon perusparannukseen

Lehdistötiedote   •   Helmi 25, 2011 15:21 EET

Ympäristöministeriö päätti tänään 582 035 euron avustuksesta Watem Oy:lle Pietarin keskuspuhdistamon biologisen prosessin perusparannukseen. Helsinkiläinen Watem toimittaa vesilaitokselle yhteensä yli 2 miljoonan euron laitteistot, joilla tehostetaan keskuspuhdistamon biologista käsittelyprosessia ja ravinteidenpoistoa sekä parannetaan puhdistuslaitoksen energiatehokkuutta. Toimituksiin osallistuu lisäksi kahdeksan suomalaista alihankkijaa. Laitteiston muista kustannuksista vastaa Pietarin vesilaitos.

"Yhteistyön avulla Suomenlahden tilaa voidaan parantaa huomattavasti. Suomalaisilla yrityksillä on vahvaa vesialan osaamista, jolle on Pietarissa tarvetta. Lähialueyhteistyön kautta edistetään myös suomalaisen osaamisen tunnettuutta", ympäristöministeri Paula Lehtomäki sanoo.

Ympäristöministeriö on jo 1990-luvulta asti tukenut biologis-kemiallisen fosforinpoiston käyttöönottoa Pietarin vedenpuhdistamoilla. Kustannustehokkaan ravinteidenpoiston edellytyksenä on hyvin toimiva biologinen prosessi, joka fosforin lisäksi poistaa toista leväkasvua aiheuttavaa pääravinnetta typpeä.

Pietarin jätevesistä puhdistetaan jo 93 prosenttia

Avustus on osa Pietarin Nevan suorien päästöjen sulkemisohjelmaa, joka on pohjoisen ulottuvuuden ympäristökumppanuuden kärkihanke. Vuonna 2007 käynnistynyt hanke päättyy vuonna 2013, jolloin tavoitteena on, että Pietari käsittelee 98 prosenttia jätevesistään Itämeren suojelukomission HELCOMin suositusten mukaisesti. Viime tammikuussa Pietarin jätevesien käsittelyaste nousi jo 93 prosenttiin, kun Nevan kokoojaviemäritunnelin toinen vaihe valmistui.

Hankkeen noin 380 miljoonan euron investointeja lainoittavat Pohjoismaiden investointipankki, Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki sekä Euroopan investointipankki. Ympäristöministeriön kokonaisavustus ohjelmaan on yhteensä 6,1 miljoonaa euroa. Muita lahjarahoittajia ovat Ruotsin valtio, pohjoisen ulottuvuuden ympäristökumppanuusrahasto, EBRD:n voittovararahasto sekä John Nurmisen säätiön Puhdas meri -hanke. Lahjarahoituksen osuus hankkeessa on noin 10 prosenttia.

Pääosa ympäristöministeriön avustuksesta kohdistetaan jätevesitunneliin rakennettavan pumppaamon suomalaisiin laitetoimituksiin, jotka kilpailutetaan maalis-huhtikuussa 2011.

"Jo kaksikymmentä vuotta jatkunut yhteistyö on luonut perustan, jota ilman Pietarin jäteveden puhdistaminen ei voisi saavuttaa HELCOMin suosittelemaa tasoa", Lehtomäki sanoo.

Vuodesta 1991 alkaen ympäristöministeriö on tukenut Pietarin jätevesihankkeita yhteensä 30 miljoonalla eurolla. Yhteistyön aikana Pietarin kaupunki on itse investoinut jätevesienkäsittelyyn noin miljardi euroa. Yhteistyön tuloksena jätevesien fosforikuormitus Pietarista Suomenlahteen on vähentynyt alle puoleen. Samalla ympäristöministeriö on edistänyt suomalaisen vesialan tunnettuutta ja vientiä Venäjälle.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Laura Saijonmaa, ympäristöministeriö, puh. 040 546 3344, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Neuvotteleva virkamies Kristiina Isokallio, ympäristöministeriö, puh. 050 581 9618, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Ympäristöministerin erityisavustaja Hanna Ekman, puh. 0400 873 743, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

 

Lisää aiheesta:

Ymparisto.fi: Venäjän lähialueyhteistyö:
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=4562&lan=FI

Ymparisto.fi: Itämeren suojelu:
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=97393&lan=fi