Kaarina

Ympäristönsuojelulautakunta tutustumassa Selkämeren kansallispuistohankkeeseen

Lehdistötiedote   •   Syys 27, 2010 23:34 EEST

Kaarinan ympäristönsuojelulautakunta kävi Raumalla tutustumassa Selkämeren tulevaan kansallispuistoon. Varsinaisina kohteina olivat Tyrnien värittämä Kylmäpihlajan majakkasaari Rauman saariston uloimmalla luodolla sekä Kuuskajaskarin vanha vartiolinnakesaari. Oppaana toimi kansallispuistohankkeen sinnikäs eteenpäin viejä sekä geodeetti Juhani Korpinen Rauman kaupungilta.

Selkämeren kansallispuistohanke alkoi vuonna 1995 Satakuntaliiton aloitteesta. Se on kulkenut pitkän tien ja on viimein lähellä toteutumistaan. Nyt esitetyssä muodossaan Selkämeren kansallispuisto olisi merkittävä edistysaskel Itämeren suojelussa. Esityksen mukaan kansallispuisto perustettaisiin pohjois-etelä -suunnassa noin 160 km pitkälle alueelle ja se olisi pinta-alaltaan runsaat 90 000 hehtaaria. Puisto koostuisi pääasiassa valtion omistuksessa olevista aavan meren matalikoista ja luodoista sekä eräistä yksittäisistä saarista. Kansallispuisto turvaisi erityisesti Selkämeren merenalaisten ekosysteemien säilymisen ja alueen sisältämät aavan meren matalikot ovat monille kalalajeille arvokkaita lisääntymisalueita.

Lisätietoja kansallispuistohankkeesta: http://www.rauma.fi/ymparisto/smkp.htm